Blog

Meer windenergie dankzij Energieakkoord

In het nieuwe Energie Akkoord staat dat er meer zal worden geïnvesteerd in de aanleg van nieuwe windmolens. Verder is er afgesproken dat kolencentrales die in de jaren ’80 zijn gebouwd in 2015 zullen worden gesloten. De subsidie op de aanschaf van zonnepanelen zal ook worden uitgebreid, zo meldt Trouw. Volgens een eerdere afspraak zal er naar toe worden gewerkt om met windmolens op land 6000 Megawatt op te wekken. Nu is dat uitgebreid met het plan om met windparken op zee tenminste 4400 Megawatt aan windenergie te genereren. Dankzij deze nieuwe investeringen zal Nederland in 2020 aan de norm van 14 procent duurzame energie voldoen.

In 2015 worden 3 oude kolencentrales in Nijmegen en Zeeland gesloten. Een paar jaar later zullen ook 2 oude kolencentrales bij Rotterdam de deuren sluiten. De nieuwe generatie kolencentrales zijn een stuk milieuvriendelijker dan de oude, en mogen daarom wel openblijven. Er komt wel een beperking op het meestoken van biomassa, omdat dit milieuschade kan opleveren.

Door de subsidies op zonnepanelen verder uit te breiden, hoopt de regering dat meer mensen zonnepanelen op hun dak plaatsen. Er komt ook meer ruimte voor initiatieven om publieke gebouwen als collectief te voorzien van zonnecellen om zonne-energie op te wekken.