Categorie: Algemeen

Zonne-energie kan goedkoper

Een promovendus aan de Technische Universiteit van Delft ontdekte tijdens zijn promotieonderzoek dat zonnecellen stukken sneller geproduceerd kunnen worden. Een snellere productie betekent een kostenbesparing. Zonne energie kan dus goedkoper worden opgewekt.

Michael Wank deed onderzoek naar zonnecellen uit het zogeheten amorf silicium, een ander silicium dan het materiaal dat doorgaans wordt gebruikt. De promovendus ontwikkelde een productietechniek die aanzienlijk sneller is dan de huidige techniek. De machine die hij daarvoor gebruikte, is ook kleiner dan de gangbare machines.

‘Of en wanneer deze techniek daadwerkelijk gebruikt gaat worden voor de commerciële productie van zonnecellen, weten we nog niet’, zegt professor Miro Zeman van de TU Delft, de promotor van Wank. ‘Het is nu de beurt aan de industrie. Die moet beslissen of ze hier wat mee gaat doen.’

Zonnecellen worden gebruikt om zonne-energie op te wekken. Dat is een duurzame, maar relatief dure technologie. Het aanschaffen van zonnepanelen is prijzig en wordt soms daarom door overheden gesubsidieerd.Hoewel zonne-energie nog op grote schaal opgewekt moet gaan worden, kunt u al wel kiezen voor andere duurzame energie. Vergelijk hier alle aanbieders van duurzame energie.

2010 leverde weinig wind

In 2010 hebben de Nederlandse windmolens 13 procent minder elektriciteit opgewekt dan in 2009 dit kwam door de hoeveelheid wind, meldt het Centaal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De 13 procent aan elektriciteit die de windmolens minder hebben geproduceerd staat normaal gelijk aan 175.000 huishoudens een jaar lang te voorzien van elekticiteit. Volgens het CBS is de productie van de windmolens, sinds de metingen begonnen in 1988, nog nooit zo laag geweest. Klimaatonderzoeker Geert Jan van Oldenborgh van het KNMI zegt dat het niet te maken heeft met klinmaatverandering, ‘De hoeveelheid wind wisselt enorm van jaar tot jaar’ zo vertelt hij.

‘Het is toeval dat het in 2010 weinig heeft gewaaid. In de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw waaide het ongeveer net zoveel als afgelopen jaar’.
‘In 2010 lagen er veel hogedrukgebieden in het noorden’, vertelt Van Oldenborgh vereder, ‘Deze blokkeren de westenwind. Hierdoor hadden we vaker een oosten- of noorderwind en die zijn meestal minder hard. Door deze winden hebben we ook een warme en zonnige zomer en koude wintermaanden gehad’.
Hoewel de hoeveelheid windenrgie afnam bleef de overal energie hoeveelheid nagenoeg gelijk in 2010. Dit kwam vooral doordat energiecentrales meer biomassa waren gaan stoken aldus het CBS.
In 2010 werd in Nederland ongeveer 9 procent van de energie opgewekt door duurzame bronnen, hiervan kwam zo een 3,5 procent van windenergie.
Vergelijk hier providers van duurzame energie.

Slimme meter nog onbekend bij velen

Bijna de helft van de Nederlanse consumenten zijn niet bekend met de slimme energiemeter, dit is gebleken uit onderzoek van Uneto-VNI. Uneto-VNI pleit voor een betere voorlichtingscampange van de energiemeter, hierdoor zouden ook het energieverbruik fors mee kunnen dalen.

Uit het onderzoek is onder andere gebleken dat consumenten zeer tevreden zijn met de te behalen voordelen, bijna 20 procent overweegt gelijk de slimme energiemeter te bestellen.Een paar voordelen zijn bijvoorbeeld het automatische doorgeven van meterstanden en beter inzicht in eigen energieverbruik. Het overstappen naar de slimme meter kost niets extra’s.

De slimme energiemeter heeft meer handige applicaties te bieden waardoor het gemakkelijker wordt voor de consument om minder en goedkopere energie te verbruiken. Zo is het mogelijk om in te stellen dat de wasmachine aangaat wanneer het energie tarief op z’n laagst is.

“Met de slimme meter kunnen wij het energieverbruik in woningen snel reduceren. Bovendien is de meter straks onmisbaar als schakel tussen opwekking van eigen duurzame energie met bijvoorbeeld zonnepanelen en de teruglevering van deze energie naar een intelligent, lokaal energienet. Zo kunnen wij onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen sterk verminderen”, aldus Uneto-VNI voorzitter Marcel Engels.

Deze slimmer meter wordt onder andere aangeboden door Essent.

Extra geld groene energie gevraagd

Noord-Nederland wil van het rijk één miljard euro voor de ontwikkeling van groene energie. Dit werd tijdens de nieuwjaarsreceptie van Energy Valley verkondigd door de Groningse commissaris van de koningin Max van den Berg.

Noord-Nederland neemt nu een voorbeeldfunctie in als het gaat om duurzame energie. Dit voorbeeld wordt nu gebruikt om vast te laten leggen in het nieuwe energieakkoord. Hierbij zijn er 5 belangrijke thema’s voor het opwekken van duurzame energie; De rol die Nederland gaat spelen in de gasdistributie, offshore wind waar het zee voor Noord-Nederland het meest geschickt voor zou zijn, groen gas, de coördinatie van kennisontwikkeling en de ondergrondse opslag en hergebruik van CO2.

Vergelijk hier groene energie en stap direct over naar een duurzame energieleverancier!

Energierekening lager in 2011

In 2011 gaat de consument gemiddeld minder betalen voor energie. Hoewel de energiebelasting stijgt en de netwerkkosten van de leveranciers ook wordt verhoogd, gaan de leveringskosten van de meeste leveranciers omlaag. Deze daling compenseert de lichte stijging van belasting en netwerkkosten zodat de klant in 2011 minder kwijt is aan energie.

Overstappen naar een andere leverancier kan 200 euro op jaarbasis opleveren. Bij overstap kan het best gelet worden op actieprijzen en de duur van het contract. Naar verwachting is de consument het best af bij een energiecontract met korte looptijd. Wanneer men een jaar vastzit aan een contract, kan er na de contractperiode opnieuw vergeleken worden om zo weer over te stappen naar de goedkoopste leverancier van dat moment.

Voor wie niet per jaar opnieuw wil evalueren, is een langdurig contract de uitkomst. Voordeel van deze contracten is dat de consument jarenlang een vaste prijs betaald voor energie. Vergelijk hier alle leveranciers en stap direct over.

Belastingvoordeel op zonne-energie

Consumenten die als collectief, met buurt- of huisgenoten, investeren in duurzame energie moeten belastingvoordeel krijgen. Dit stelt de PvdA. Het gaat dan om consumenten die collectief zonnepanelen of windmolens aanschaffen. Juist deze vormen van duurzame energie zijn prijzig in de aanschaf. Veel consumenten twijfelen bij zonnepanelen of de aanschafprijs ooit terugverdiend kan worden.

De PvdA pleit nu voor een belastingvoordeel voor consumenten die investeren in groene energie. Zo wil de partij dat de belasting op de opgewekte stroom vervalt voor die collectieven die hun stroom opwekken via zon of wind. Andere partijen staan ook welwillend tegenover het idee. VVD en CDA vinden het een positief plan maar willen het wel eerst onderzoeken.

Het levert de overheid nu geld op wanneer collectieven, op eigen initiatief, investeren in duurzame energie. Dit zou niet hoeven volgens de PvdA. Het voordeel kan terugvloeien naar diegenen die het initiatief nemen. Op deze manier zou er in theorie meer geïnvesteerd gaan worden in groene energie.

De overheid speelt al langer met ideeën om zonne-energie bij particulieren te bevorderen. Tot voor vorig jaar golden er subsidieregelingen voor zonnepanelen. Deze regeling werd echter eerder dit jaar afgeschaft omdat het subsidiepotje op was.

Vergelijk hier zelf alle leveranciers op duurzame energie

China grootste energieverbruiker

Amerika is niet meer de grootste verbruiker van energie in de wereld. China neemt de koppositie over. Dit blijkt uit gegeven van het Internationaal Energie Agentschap. Het feit dat China wereldwijd het meest energie gebruikt benadrukt nog maar eens dat de ontwikkelingslanden momenteel de kar trekken in de wereldwijde economie.

China consumeerde het afgelopen jaar ruim 2,2 miljoen ton aan olie-equivalent energie. De Verenigde Staten bleven steken op iets minder dan 2,2 miljoen ton. In de VS wonen 4 keer minder mensen dan in China. Per hoofd van de bevolking consumeert Amerika dus nog steeds verreweg het meest.

‘Dit een groot keerpunt’, zegt Tilak Doshi, professor aan het Energy Studies Institute van de universiteit van Singapore. De Chinese economie groeide in het tweede kwartaal met 10,3% op jaarbasis, ondanks dat de autoriteiten maatregelen nemen om de economische groei af te remmen.

Nederland krijgt nieuwe energie

De Nederlandse overheid moet de omschakeling naar hernieuwbare/duurzame energiebronnen, zoals zonne-energie en windenergie, meer stimuleren. Op deze manier kan er sneller omgeschakeld worden naar een volledig hernieuwbare energievoorziening in 2050. Verschillende werkgroepen van CDA, CU, D66, GL, PvdA, SGP en VVD zijn samen van mening dat een Deltaplan voor nieuwe energie moet worden opgesteld en hebben dit samengevoegd in het rapport ‘Nederland krijgt nieuwe energie’.

Volgens het rapport zijn er voldoende duurzame bronnen om in de behoefte aan energie te voorzien. Technologisch zijn er ook geen problemen. Wel dienen er economische en maatschappelijke voorwaarden te worden vastgesteld. Hiervoor kan het best een wet worden aangenomen volgens de onderschrijvers van het rapport; een Deltawet.

In deze wet zou een teruglevertarief voor duurzame energie moeten worden opgenomen. Het principe dat de vervuiler betaalt moet verder worden aangescherpt door vergroening fiscaal te stimuleren. De uitdaging is ook slim transport en waar nodig opslag van energie van de grond te krijgen, zodat het veranderlijke aanbod van hernieuwbare energie goed kan worden afgestemd op de vraag.

Volgens de verschillende partijen is de overgang naar duurzame en hernieuwbare energiebronnen voor een belangrijk deel een kwestie van: waar een wil is, is een weg.

Inmiddels wordt er door veel leveranciers al groene stroom aangeboden opgewekt uit o.a. wind energie. De komende jaren zal, ongeacht wat de poltiek beslist, het aandeel groene stroom stijgen.

Energie duurder? Niet bij iedereen!

Energie wordt vanaf deze week voor veel mensen duurder. Een gezin met gemiddeld verbruik dat energie krijgt van Eneco, Nuon of Essent gaat ongeveer EUR 60,- per jaar meer betalen. Deze prijsstijging wordt grotendeels veroorzaakt door de hogere gasprijs. Die prijs stijgt namelijk met 7%. De stroomprijs blijft bij de drie grootste energiebedrijven ongewijzigd.

De prijsvechters kunnen profiteren van de tariefverhoging van de grote 3. Zij hebben hun tarieven nagenoeg gelijk gehouden waardoor overstappen aantrekkelijker is geworden. Het vergelijken van energieleveranciers loont dus meer dan ooit tevoren.

Vraag naar energie stijgt weer

Het energieverbruik zal wereldwijd weer gaan toenemen in dit jaar. In 2009 nam het energieverbruik voor het eerst in decennia af. Dit jaar groeit de vraag weer gestaag door. Het wereldwijde energieverbruik daalde in 2009 met 1,1% vanwege de crisis. Dit betrof de eerste daling sinds 1982 en werd gedreven door een dalende vraag in de ontwikkelde landen.

Om weer aan de toenemende vraag te kunnen voldoen, zullen nieuwe investeringen in energiebronnen moeten worden gedaan. De voorkeur gaat natuurlijk uit naar duurzame energie. “De wereld zal vandaag de dag moeten investeren om de energievoorraden te kunnen leveren die in de toekomst nodig zijn”, aldus een topman van BP.

Eén ding staat wel vast; de veiligheidsmaatregelen zullen aangescherpt worden. Na de olieramp in de Golf van Mexico zal de industrie zich moeten beteren. BP heeft al direct laten weten strengere veiligheidsmaatregelen in acht te gaan nemen.

“Gebeurtenissen zoals in de Golf van Mexico echter, laten zien dat bepaalde energiebronnen vrijwel zeker scherpere maatregelen vereisen om veilige operaties zeker te stellen en mogelijkheden te bieden om de omgeving te beschermen”.

Sinds 22 april 2010 lekken er grote hoeveelheden olie in de Golf van Mexico uit een bron van BP. Volgens velen gaat het om de grootse milieuramp ooit in Amerika. Het lek werd veroorzaakt door een explosie aan boord van het boorplatform van Transocean Ltd. Deepwater Horizon.

Energie vergelijken valkuilen

Als je wilt overstappen naar een …

energie vergelijk

Zonder welkomstpremie energie vergelijken

Het jaarlijkse moment waarop de …

energie vergelijken

Zonder waarborg energie vergelijken

Iedereen die in een huis woont …