Categorie: Algemeen

Slimme energiemeter niet zo slim

In Spanje is het twee onderzoekers gelukt om een ‘slimme’ energiemeter te hacken. De Spanjaarden hebben een coderingssleutel van het apparaat weten te bemachtigen waarmee verkeerde informatie van de meter naar de energieleverancier verstuurd kan worden. Hiermee is het dus mogelijk de energierekening naar beneden bij te stellen. De onderzoekers laten weten dat dit in theorie mogelijk is, in praktijk is het nog niet gebeurd.

De firmware van een energiemeter is dus te kraken. Dit is vaker het geval met apparaten die softwarematig worden aangestuurd en zal in de toekomst steeds vaker voor gaan komen, zo is de verwachting van beveiligingsonderzoekers wereldwijd. Bij de energiemeter zaten in de ingebedde software op het moederbord van de meter bepaalde encryptiesleutels die gebruikt worden voor het versleutelen van de communicatie tussen de meters en de hogerop in het datasysteem gelegen knooppunten. Leveranciers gaan nu updates uitgeven die de fout moeten verhelpen. Maar het lijkt een kwestie van tijd voordat het tweede lek gevonden gaat worden.

Een ‘slimme’ energiemeter maakt contact met lokale centrales. Zo word verbruik doorgegeven. De gegevens worden normaalgesproken versleuteld verzonden. De twee onderzoekers konden deze versleuteling opheffen en andere gegevens versturen. Het ligt voor de hand dat verbruik dan lager worden verzonden of dat gegevens zelfs op andere namen worden gezet. De Spanjaarden hebben inmiddels contact opgenomen met de energiemaatschappijen die slimme meters leveren en werken samen met deze bedrijven om de beveiligingsgaten te dichten. Het is nog niet bekend of het om dezelfde soort meters gaat als die in Nederland geplaatst worden.

Herkomst energie moet duidelijker

Alexander Pechtold, leider van D66, stelt dat de consument het recht heeft te weten waar zijn energie vandaan komt. Op dit moment is het onduidelijk waar de grijze of groene stroom die een huis binnenkomt vandaan komt. Door het conflict in Oekraïne willen veel consumenten zelf kunnen bepalen of ze nog Russisch gas willen afnemen.

Pechtold wil dat de consument op voorhand weet waar energie vandaan komt. De keuze kan nu worden gemaakt op basis van groen en grijs maar niet op herkomst. Er moet meer duidelijkheid komen over het productieland van energie. Pechtold liet zijn ambitie blijken om binnen 10 jaar onafhankelijk te zijn van het buitenland op het gebied van energie.

Energie uit Nederland

Het is een vaker gehoorde ambitie om minder, of zelfs compleet, onafhankelijk te worden van het buitenland en alle energie in Nederland op te wekken. Het is nu zo dat energiecentrales soms stil liggen door overproductie in het buitenland. Zo ligt de Aon centrale op Rotterdamse maasvlakte stil. Volgens Pechtold loopt Nederland op het gebied van energie ongelooflijk achter.  Van het kabinet verwacht hij dan ook een uitgesproken mening over groene energie.

Ook CDA leider Buma wil meer debat over energie. De houding van Rusland is aanleiding om opnieuw naar het energieakkoord te kijken aldus Buma. Russisch gas is hierin volgens Buma niet (genoeg) aan bod gekomen. Kernenergie moet ook weer op de agenda komen volgens de CDA leider.

Het energie-akkoord werd ruim een jaar geleden gesloten door het kabinet, de milieubeweging en de energiesector. Er staan afspraken in over duurzame energie, energiebesparing en klimaatbeleid.

Geld terug van energieleverancier

Naar verwachting gaan miljoenen huishoudens geld terug krijgen van hun energieleverancier. De jaarlijkse eindafrekening zal voor velen een creditnota worden door de zeer zachte winter van dit jaar. Een winter waarbij de temperatuur slecht één keer tot onder het vriespunt daalde, levert nu een voordeeltje op. Volgens de Telegraaf bedraagt dit voordeel tussen de 120 en 250 euro, afhankelijk van het ingestelde voorschot.

Minder gas

Het voordeel zit hem vooral in het verminderde verbruik van gas. De warme winter resulteerde in 22 procent minder gasverbruik. Maar ook waren de voorschotten in sommige gevalle verhoogd door de strenge winter van 2012/2013. In deze winter waren er weken achter elkaar van strenge vorst waardoor men meer ging betalen.

De rekenprogramma’s van energieleveranciers monitoren voorschotbedragen en passen die aan zodra verbruiken omhoog schieten. Omdat in de winter van 2 jaar geleden een record aan gas werd verstookt, gingen de voorschotten ook omhoog. Dit leidt tot grote prijsverschillen ten gunste van de consument. Nu zouden velen geld moeten gaan terugkrijgen.

Eiland voor energieopslag

Energieleverancier Electrabel wil een kunstmatig eiland voor de Belgische kust gaan aanleggen om energie te kunnen opslaan. Het eiland moet een donut vorm krijgen om zo water uit een bassin te kunnen pompen als energieprijzen laag staan en bij hoge prijzen (schaarste) zeewater in te laten om zo turbines aan te drijven.

Het project gaat geëxploiteerd worden door iLand consortium, een samenwerking tussen Electrabel, een baggeraar en investeringsmaatschappijen. De concessie om het eiland aan te leggen is inmiddels aangevraagd. Het eilandje wordt op ruim 4 kilometers uit de kust van Wenduine aangelegd.

Spelen met energieprijzen

Electrabel wil gaan speculeren op lage energieprijzen (overschot) en dan het eilandje (donut) leegpompen. Zodra prijzen stijgen, moet het zeewater weer binnen gelaten worden waardoor turbines aangedreven gaan worden en zo dus elektriciteit wordt opgewekt. De prijs per KwH is van groot belang. Als energie goedkoop is, lijkt het eilandje nog stil te kunnen gaan liggen. Of iLand er daadwerkelijk gaat komen, is nog even afwachten. Concurrentie heeft nog 3 maanden de tijd om met een beter alternatief te komen.

Ook in Belgie streeft de overheid naar sluiting van kerncentrales, hiermee volgen de Belgen het voetspoor van de Duitsers. In Nederland zijn er nog niet zulke plannen. Sluiting kan alleen als er voldoende groene energie wordt opgewekt, een probleem hierbij is opslag. De Belgen lopen achter op planning en zullen van de winter afhankelijk zijn van import.

iLand, nu alleen de energiedonut genoemd, moet hier verandering in brengen. De bouw zal ruim 5 jaar in beslag gaan nemen maar daarna moet (groene) energie makkelijk op te slaan zijn. Op stap in de richting van meer duurzame energie dus. Meer informatie volgt ongetwijfeld later.

Energieveilingen onder loep ACM

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft invallen gedaan bij een aantal aanbieders van energieveilingen. De kartelwaakhond vermoedt verboden prijsafspraken. De invallen zijn onder andere naar aanleiding van onderzoek van RTL Nieuws. Energieveilingen zijn al langer onderwerp van discussie. Men kan zich hardop afvragen of het hier daadwerkelijk om een veilig gaat en niet om lead generatie.

Energie kan afgenomen worden bij een leveranciers of vergelijkingssite maar de consument kan zich tegenwoordig ook inschrijven voor een zogenaamd ‘energie collectief’. Hierbij schrijven duizenden consumenten zich tegelijk in en zo zou er korting bedongen kunnen worden bij de leverancier. In theorie klopt dit, hoe meer klanten hoe meer korting, in de praktijk blijkt echter dat er vaak niets van klopt. De Volkskrant schreef hier ruim twee jaar geleden al over.

Energieveilingen

Energieveilingen zijn hot. Vereniging Eigen Huis, De Consumentenbond en Sloopdecrisis.nl zijn bijvoorbeeld drie grotere. De Consumentenbond werkt(e) hiervoor samen met vergelijker PrizeWize, Sloopdecrisis.nl heeft nauwe banden met NL Energie (de oprichters van NL Energie zijn aandeelhouder in Sloopdecrisis.nl). Hierbij lijkt dus al direct dat de veiling geen veiling is maar dat op voorhand duidelijk is aan wie de inschrijvers van het collectief verkocht worden. Vóóraf lijkt bovendien een zogenoemd streefgetal of vast kortingspercentage al bepaald. In de praktijk werkt dat bijna altijd als een bodemprijs. Kan een leverancier de bodemprijs bieden? Dan sleept ie de veiling binnen. Maar vaak blijkt dat er niet onder die bodemprijs geboden kan worden. De consument zou dan nog een betere aanbieding krijgen.

Het vaststellen van een bodemprijs kan op kartelvorming duiden. Maar een ding is zeker, dit werkt niet in het belang van de consument. De ACM onderzoekt de zaak en heeft al laten weten dat enkele partijen met elkaar samenspannen en er dus geen concurrentiewerking is.

Energie opwekken met geluidsschermen

Rijkswaterstaat wil over 3 jaar een experiment uitvoeren om geluidsschermen langs de A16 bij Dordrecht van zonnepanelen te voorzien. Met subsidie vanuit de EU worden de geluidsschermen uitgerust met high-tech zonnepanelen om energie op te wekken.  Er komt een aanbesteding waarbij makers worden uitgedaagd een scherm te ontwerpen.

Rijkswaterstaat heeft een subsidie van 1,3 miljoen weten binnen te slepen voor de pilot. “Er wordt nu eerst een prototype ontwikkeld. Daarna volgt een aanbesteding op de markt waarbij makers worden uitgedaagd om zo’n scherm te gaan ontwerpen. Parallel daaraan gaan we ook kijken of er marktpartijen in de energiesector zijn waar we afspraken mee kunnen maken.”

Energie opwekken met geluidsschermen

Behalve de EU doet ook Rijkswaterstaat zelf een duit in het zakje. Het experiment moet gaan uitwijzen op Nederland met geluidsschermen op een effectieve manier duurzame energie moet kunnen gaan opwekken. Uiteraard moet het wel rendabel zijn en moet er voldoende energie opgewekt kunnen worden. Ook wordt er met de pilot gekeken naar verkeersveiligheid. Zo mogen de zonnepanelen uiteraard niet reflecteren.

Rijkswaterstaat is ook op andere vlakken bezig met de verduurzaming van Nederland. Zo wil de organisatie meer inzetten op LED verlichting en zonne-energie.

Verbruik steenkool niet omlaag

Ondanks allerlei maatregelen het om gebruik van steenkool terug te dringen, is er de afgelopen 20 jaar bar weinig verandert. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De hoeveel steenkool die in Nederland jaarlijks wordt gebruikt, verandert nauwelijks. Waar er 20 jaar geleden ruim 13 miljard kilo steenkool in een jaar werd verbruikt, is dit anno 2014 vrijwel gelijk gebleven.

Steenkool wordt vooral gebruikt door energiecentrales om energie mee op te wekken. Dit is uiteraard grijze stroom. Ook de productie van staal en ijzer vergt steenkool, maar in Nederland zijn het vooral de elektriciteitscentrales die voor de vraag naar steenkool zorgen.  En de reden is eigenlijk simpel: steenkolen zijn goedkoper en zijn afgelopen jaren zelfs nog in prijs gedaald. Waar men in Amerika steeds vaker op schaliegas overgaat, levert dit voor Europa een lagere prijs voor steenkool op. Gas is in Nederland relatief duur, dus als er elektriciteit moet worden opgepakt, neigen centrales eerder naar steenkool dan naar gas.

Verbruik steenkool niet omlaag

Volgens milieuorganisatie Greenpeace zijn er te weinig maatregelen om het verbruik van steenkool terug te dringen. Er zijn zogenaamde emissierechten waarbij er betaald moet worden per ton uitgestoten CO2 maar deze bedragen zijn zo laag dat dit geen prikkel vormt om minder uit te stoten, aldus Greenpeace.

In Nederland zouden de komende jaren 5 centrales gesloten en 3 nieuwe gebouwd gaan worden. De nieuwe centrales stoken nog steeds op steenkool maar wekken wel meer energie uit die kolen op dan de oude centrales. Toch gaat op deze manier het aantal tonnen aan steenkool dat verstookt wordt niet omlaag. Ook Milieu Centraal bevestigt dit. Groene stroom staat zo dus onder druk. De hoeveelheid opgewekte energie uit duurzame bronnen bedraagt nog geen half procent van het totaal.

Weer meer energie overstappers in 2013

Het percentage consumenten dat jaarlijks overstapt naar een nieuwe energieleverancier blijft stijgen. Waar in 2004, toen er voor het eerst gemeten werd, zo’n 5 procent van de Nederlandse consumenten overstapten, is dit anno 2013 gestegen tot ruim 12 procent.  Dit blijkt uit cijfers van Energie Data Service Nederland (EDSN). Volgens deze organisatie laten de cijfers zien dat de markt goed werkt.

De groei wordt aangejaagd door de toenemende keuze op het gebied van energie. Het productaanbod is ook veel gevarieerder geworden en daardoor is er simpelweg gewoon veel te kiezen voor consumenten en bedrijven. In totaal verwerkte EDSN in 2013 zo’n 1,9 miljoen overstapverzoeken, 4,5% meer dan in 2012.

Weer meer energie overstappers in 2013

Op verandervanenergie.nl zien we ook een toename in het aantal overstappers. Overstappen van energie is een administratieve handeling waarbij er niets veranderd aan apparatuur of leidingen in uw huis. Juist hierdoor is een energie een mooi product om jaarlijks opnieuw de prijs van de vergelijken en desgewenst direct over te stappen.

Vanaf 2004 is de energiemarkt geliberaliseerd. Dit hield in de praktijk in dat er nieuwe toetreders zich op de energiemarkt konden begeven. De grote spelers (Nuon, Essent, Eneco) zijn nog steeds de grootste maar de hoeveelheid energieleveranciers is fors toegenomen. En juist de nieuwe prijsvechters zetters de overstapmarkt op scherp.

Besparen op elektriciteit

Dit artikel is geschreven door Arjan Luijben van kostencheck.nl. Hij adviseert o.a. het MKB over kostenbesparingen.

Iedereen gebruikt energie en niemand wil teveel betalen. U kunt op twee manieren besparen op deze kosten. Dit kan in veel gevallen door je contract te optimaliseren, maar bijna altijd door simpelweg minder te verbruiken. Bovendien is bewust omgaan met energie is voordelig voor uw portemonnee én voor het milieu.

Veel bedrijven geven adviezen voor vermindering van uw energieverbruik. Heeft u contact met een adviseur, vraag dan of hij partner is in het Greenlight programma. Dit is een subsidieprogramma van de Europese Commissie om het milieu te sparen. Misschien is er voor uw situatie ook subsidie beschikbaar.
Enkele tips die u helpen besparen.

Electriciteit besparen

Tips voor bedrijven
– Een bewegingsmelder zorgt ervoor dat het licht alleen brandt, als dat nodig is
– Vervang traditionele TL-verlichting door LED verlichting
– Maak uw medewerkers attent op stille (overbodige) verbruikers

Tips voor particulieren
– Wassen op 60 graden is 2 keer zo duur als wassen op 40 graden
– Zet de wasmachine en vaatwasser pas aan als ze vol zijn
– Kook met de deksel op de pan. Gebruik de kleinste pit en zet deze op zacht
– Gebruik standby-killers
– Plaats een radiatorreflector achter de verwarming
– Maak gebruik van dag- en nachtstroom
– Plaats ledverlichting
– Google voor een gratis energiecheck. Zo krijgt u veel tips om te besparen

Conclusie
Ga bewust om met energie en spaar uw portemonnee en het milieu. Duurzame energie is hot en veel leveranciers zetten hier flink op in. Uiteraard een goede zaak maar minderen met energie kan ook altijd en ieder huishoudens.

Looptijden energiecontract

Dit artikel is geschreven door Arjan Luijben van kostencheck.nl. Hij adviseert o.a. het MKB over kostenbesparingen.

Energiekosten zijn een noodzakelijk kwaad. Vrijwel niemand houdt zich daar graag mee bezig. Toch kunt u  op dat terrein flink besparen. Ik adviseer mijn klanten vaak op dit gebied. Zo’n 80% van de afnemers stapt nooit over naar een andere energieleverancier. We gooien met z’n allen op deze manier heel wat geld weg. Ik geef u hierover graag een onafhankelijk advies. In deze tip informeer ik u over verschillende contractsvormen.

Bijna alle onderzoeken die ik voor opdrachtgevers uitvoer, resulteren is een overstap naar een andere energieleverancier. Vooraf bepaal ik de meest interessante contractsvorm. Vervolgens vergelijk ik de tarieven van alle energieleverancier en kies de voordeligste uit.

Welke contractsvormen zijn er?
U kunt een variabel of vast contract afsluiten. Het tarief van een variabel contract wijzigt 2 keer per jaar (in januari en in juli). U hebt met een variabel contract dus geen zekerheid en u kunt voor vervelende verrassingen komen te staan. De vaste contracten kennen looptijden van 1, 2, 3 of 5 jaar. Bij een vast contract ligt het maandbedrag en de einddatum vast. U betaalt bij de meeste leveranciers een boete bij voortijdig stopzetten. Uitdienen van een vast contract is daarom meestal de beste optie als u naar een andere leverancier wilt overstappen.

Wat is de beste contractsvorm?
De keuze is afhankelijk van veel factoren. Een vast tarief is altijd iets hoger dan een variabel tarief, maar geeft u wel zekerheid. Een variabel tarief geeft u vrijheid maar geen zekerheid. In mijn advies laat ik me inspireren door verschillende analisten. Ik beoordeel zelf de tarieven, waarbij ik met een schuin oog kijk naar de tarieven uit het verleden. Kortom, de keuze is altijd een beetje speculatief. Laat u goed adviseren, maar kijk uit voor de adviezen van energieleveranciers. Zij hebben immers alleen belang bij zo lang mogelijke contracten.

Conclusie
De keuze van een contractsvorm is afhankelijk van vele factoren en dus ieder moment weer anders. Ik raad u aan om je onafhankelijk te laten adviseren over de beste keuze. .

energieprijzen vergelijken

Eerste energiecontract waar moet ik op letten?

Op het moment dat jij de ouderlijke …

Elektrificeren van alles: de gevolgen

We leven in een tijd waarin het …

zakelijk energie vergelijken

20 tips energierekening verlagen

Dit is de eenvoudigste manier om …

5 fabels overstappen energie

Energie is een belangrijke kostenpost …

Hoe groen is groene stroom?

Het opwekken van stroom op duurzame …

14x bespaartips om energie te besparen

Alle kleine beetjes helpen en daarom …