Categorie: <span>Algemeen</span>

Verbruik steenkool niet omlaag

Ondanks allerlei maatregelen het om gebruik van steenkool terug te dringen, is er de afgelopen 20 jaar bar weinig verandert. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De hoeveel steenkool die in Nederland jaarlijks wordt gebruikt, verandert nauwelijks. Waar er 20 jaar geleden ruim 13 miljard kilo steenkool in een jaar werd verbruikt, is dit anno 2014 vrijwel gelijk gebleven.

Steenkool wordt vooral gebruikt door energiecentrales om energie mee op te wekken. Dit is uiteraard grijze stroom. Ook de productie van staal en ijzer vergt steenkool, maar in Nederland zijn het vooral de elektriciteitscentrales die voor de vraag naar steenkool zorgen.  En de reden is eigenlijk simpel: steenkolen zijn goedkoper en zijn afgelopen jaren zelfs nog in prijs gedaald. Waar men in Amerika steeds vaker op schaliegas overgaat, levert dit voor Europa een lagere prijs voor steenkool op. Gas is in Nederland relatief duur, dus als er elektriciteit moet worden opgepakt, neigen centrales eerder naar steenkool dan naar gas.

Verbruik steenkool niet omlaag

Volgens milieuorganisatie Greenpeace zijn er te weinig maatregelen om het verbruik van steenkool terug te dringen. Er zijn zogenaamde emissierechten waarbij er betaald moet worden per ton uitgestoten CO2 maar deze bedragen zijn zo laag dat dit geen prikkel vormt om minder uit te stoten, aldus Greenpeace.

In Nederland zouden de komende jaren 5 centrales gesloten en 3 nieuwe gebouwd gaan worden. De nieuwe centrales stoken nog steeds op steenkool maar wekken wel meer energie uit die kolen op dan de oude centrales. Toch gaat op deze manier het aantal tonnen aan steenkool dat verstookt wordt niet omlaag. Ook Milieu Centraal bevestigt dit. Groene stroom staat zo dus onder druk. De hoeveelheid opgewekte energie uit duurzame bronnen bedraagt nog geen half procent van het totaal.

Weer meer energie overstappers in 2013

Het percentage consumenten dat jaarlijks overstapt naar een nieuwe energieleverancier blijft stijgen. Waar in 2004, toen er voor het eerst gemeten werd, zo’n 5 procent van de Nederlandse consumenten overstapten, is dit anno 2013 gestegen tot ruim 12 procent.  Dit blijkt uit cijfers van Energie Data Service Nederland (EDSN). Volgens deze organisatie laten de cijfers zien dat de markt goed werkt.

De groei wordt aangejaagd door de toenemende keuze op het gebied van energie. Het productaanbod is ook veel gevarieerder geworden en daardoor is er simpelweg gewoon veel te kiezen voor consumenten en bedrijven. In totaal verwerkte EDSN in 2013 zo’n 1,9 miljoen overstapverzoeken, 4,5% meer dan in 2012.

Weer meer energie overstappers in 2013

Op verandervanenergie.nl zien we ook een toename in het aantal overstappers. Overstappen van energie is een administratieve handeling waarbij er niets veranderd aan apparatuur of leidingen in uw huis. Juist hierdoor is een energie een mooi product om jaarlijks opnieuw de prijs van de vergelijken en desgewenst direct over te stappen.

Vanaf 2004 is de energiemarkt geliberaliseerd. Dit hield in de praktijk in dat er nieuwe toetreders zich op de energiemarkt konden begeven. De grote spelers (Nuon, Essent, Eneco) zijn nog steeds de grootste maar de hoeveelheid energieleveranciers is fors toegenomen. En juist de nieuwe prijsvechters zetters de overstapmarkt op scherp.

Besparen op elektriciteit

Dit artikel is geschreven door Arjan Luijben van kostencheck.nl. Hij adviseert o.a. het MKB over kostenbesparingen.

Iedereen gebruikt energie en niemand wil teveel betalen. U kunt op twee manieren besparen op deze kosten. Dit kan in veel gevallen door je contract te optimaliseren, maar bijna altijd door simpelweg minder te verbruiken. Bovendien is bewust omgaan met energie is voordelig voor uw portemonnee én voor het milieu.

Veel bedrijven geven adviezen voor vermindering van uw energieverbruik. Heeft u contact met een adviseur, vraag dan of hij partner is in het Greenlight programma. Dit is een subsidieprogramma van de Europese Commissie om het milieu te sparen. Misschien is er voor uw situatie ook subsidie beschikbaar.
Enkele tips die u helpen besparen.

Electriciteit besparen

Tips voor bedrijven
– Een bewegingsmelder zorgt ervoor dat het licht alleen brandt, als dat nodig is
– Vervang traditionele TL-verlichting door LED verlichting
– Maak uw medewerkers attent op stille (overbodige) verbruikers

Tips voor particulieren
– Wassen op 60 graden is 2 keer zo duur als wassen op 40 graden
– Zet de wasmachine en vaatwasser pas aan als ze vol zijn
– Kook met de deksel op de pan. Gebruik de kleinste pit en zet deze op zacht
– Gebruik standby-killers
– Plaats een radiatorreflector achter de verwarming
– Maak gebruik van dag- en nachtstroom
– Plaats ledverlichting
– Google voor een gratis energiecheck. Zo krijgt u veel tips om te besparen

Conclusie
Ga bewust om met energie en spaar uw portemonnee en het milieu. Duurzame energie is hot en veel leveranciers zetten hier flink op in. Uiteraard een goede zaak maar minderen met energie kan ook altijd en ieder huishoudens.

Looptijden energiecontract

Dit artikel is geschreven door Arjan Luijben van kostencheck.nl. Hij adviseert o.a. het MKB over kostenbesparingen.

Energiekosten zijn een noodzakelijk kwaad. Vrijwel niemand houdt zich daar graag mee bezig. Toch kunt u  op dat terrein flink besparen. Ik adviseer mijn klanten vaak op dit gebied. Zo’n 80% van de afnemers stapt nooit over naar een andere energieleverancier. We gooien met z’n allen op deze manier heel wat geld weg. Ik geef u hierover graag een onafhankelijk advies. In deze tip informeer ik u over verschillende contractsvormen.

Bijna alle onderzoeken die ik voor opdrachtgevers uitvoer, resulteren is een overstap naar een andere energieleverancier. Vooraf bepaal ik de meest interessante contractsvorm. Vervolgens vergelijk ik de tarieven van alle energieleverancier en kies de voordeligste uit.

Welke contractsvormen zijn er?
U kunt een variabel of vast contract afsluiten. Het tarief van een variabel contract wijzigt 2 keer per jaar (in januari en in juli). U hebt met een variabel contract dus geen zekerheid en u kunt voor vervelende verrassingen komen te staan. De vaste contracten kennen looptijden van 1, 2, 3 of 5 jaar. Bij een vast contract ligt het maandbedrag en de einddatum vast. U betaalt bij de meeste leveranciers een boete bij voortijdig stopzetten. Uitdienen van een vast contract is daarom meestal de beste optie als u naar een andere leverancier wilt overstappen.

Wat is de beste contractsvorm?
De keuze is afhankelijk van veel factoren. Een vast tarief is altijd iets hoger dan een variabel tarief, maar geeft u wel zekerheid. Een variabel tarief geeft u vrijheid maar geen zekerheid. In mijn advies laat ik me inspireren door verschillende analisten. Ik beoordeel zelf de tarieven, waarbij ik met een schuin oog kijk naar de tarieven uit het verleden. Kortom, de keuze is altijd een beetje speculatief. Laat u goed adviseren, maar kijk uit voor de adviezen van energieleveranciers. Zij hebben immers alleen belang bij zo lang mogelijke contracten.

Conclusie
De keuze van een contractsvorm is afhankelijk van vele factoren en dus ieder moment weer anders. Ik raad u aan om je onafhankelijk te laten adviseren over de beste keuze. .

Bloedkolen voor NL energiecentrales?

Energiecentrales die van steenkool gebruik maken, blijven voor ecologische en sociale problemen zorgen in de landen waar de steenkool gedolven wordt. In onder andere Columbia worden critici van steenkolenmijnen inmiddels steeds vaker met de dood bedreigd. De kolen die gedolven worden onder slechte omstandigheden in derde wereldlanden werden eerder al ‘bloedkolen’ gedoopt.

Pogingen om de bloedkolen aan te pakken, zijn tot dusver steeds mislukt. Minister Ploumen van Buitenlandse Handel probeerde de zaak al eerder aan te kaarten maar ook deze week is de zitting uitgesteld, dit was te lezen in de Volkskrant.

Zo kan in de regio Cesar, in het noorden van Columbia, onmogelijk landbouw plaatsvinden door de winning van steenkolen. In deze regio wordt ruim de helft van de steenkolenproductie naar Nederland geëxporteerd. Bovendien zijn longziekten onder de lokale bevolking veel voorkomend. Ook is sinds de komst van de steenkolenmijnen het aantal kindprostituees en geslachtsziekten enorm toegenomen. Hierdoor besloten Colombiaanse ministers al om 3 dorpen rondom verschillende mijnen te ontruimen.

Bloedkolen voor Nederlandse energiecentrales?

De vervuilers kregen hiervoor de rekening gepresenteerd. Het ging om het Amerikaanse bedrijf Drummond, CNR en het Zwitserse Glencore. Deze 3 wereldspelers op het gebied van grondstoffen en ontginning moesten nieuwe huisvesting voor de bewoners zoeken. Hier lijkt tot op heden nog weinig van terecht te zijn gekomen. Maar nu worden critici zelfs met de dood bedreigd. Deze bedreigingen lijken vooral uit de hoek van paramilitairen te komen. Enkelen klapten uit de school en beweerden door Glencore te zijn betaald. Hier lopen nog rechtszaken over.

In Nederland spelen al jaren discussies over de zogenaamde bloedkolen. Energie-opwekkers geven geen inzicht in de herkomst van hun grondstoffen en lijken niet van plan dit te wijzigen. Wel bestaat inmiddels Bettercoal, een organisatie die is opgericht om de omstandigheden in en rondom de mijnen te verbeteren. Bettercoal is een non-profit organisatie die opgericht is vanuit grote energiebedrijven als RWE, GDF Suez en Dong Energy. Een stap in de goede richting?

Ploumen erkent de vreselijke situatie. Maar zegt ook direct dat de eerste stappen in goed richting zijn gezet. ‘Nederland kan dit probleem niet alleen oplossen. Daarom heb ik afgelopen week het internationale initiatief Bettercoal onder de aandacht gebracht van mijn Europese collega’s’.

Hoge rekening door gesjoemel gegevens

Uw energierekening kan lager. De rekening is onnodig hoog doordat er stroom en gas kan worden gestolen door middel van foutieve persoonsgegevens. Er blijkt op grote schaal gesjoemeld te worden met persoonlijke gegevens waardoor rekeningen niet geïnd kunnen worden. Dit claimt Metro na onderzoek.

Miljoenen aan openstaande rekeningen blijken niet te innen door netwerkbeheerders, omdat de aanvragers van de stroom niet op de adressen blijken te wonen of simpelweg helemaal niet bestaan. De link wordt ook snel gelegd naar hennepteelt.

Hoge energierekening door gesjoemel gegevens

“Die kosten worden uiteindelijk doorberekend aan de maatschappij”, geeft een fraudedeskundige namens de netwerkbeheerders toe. Ook de stichting Verhuur Veilig erkent het probleem. “Als ik stroom wil op een bepaald adres laat ik dat gewoon komen”. Er is gewoonweg  niemand die dat checkt.

Volgens de Nederlandse netwerkbeheerders zou het het beste zijn als energieleveranciers toegang hebben tot de Gemeentelijke Basisadministraties. Dat is nu namelijk niet het geval. De vraag is of dit juridisch gezien toegestaan is in verband met de privacy van burgers.

Bijdrage Rotterdam Energieakkoord

Rotterdam gaat met onder andere een windturbinepark en een warmtenetwerk voor 20 procent bijdragen in het energieakkoord om tot duurzame groei te komen. Dit valt te lezen in het RCI Actieplan Energie dat de Rotterdamse milieuwethouder vandaag presenteerde.

In het plan valt te lezen dat een leidingnetwerk waarin ondermeer warm water als energie tussen de haven, stad en de omringende gebieden stroomt, wordt uitgebreid om zo het traditioneel energieverbruik omlaag te brengen.  Dit netwerk, waarin ook CO2 en stoom wordt gebracht, verbindt naast te havenbedrijven ook huishoudens, de glasbouwsector en andere bedrijven met elkaar.

Vandaag werd ook het plan gepresenteerd voor een nieuw windpark langs de nieuwe waterweg. Tussen de Oranjepolder in Maassluis en de Maeslandkering moeten in totaal acht turbines komen die stroom opleveren voor meer dan 30.000 huishoudens. Bewoners krijgen tevens de mogelijkheid om een door middel van obligaties in het park te investeren.

Naast de uitbreiding van stroomnetwerk en de aanleg van een windpark wil het stadsbestuur vooral energiebesparende maatregelen nemen in bestaande woningen en elektrisch vervoer stimuleren. Daarnaast wil men het gebruik van LNG in de binnenvaart, kustscheepvaart en bij het vrachtvervoer bevorderen.

Sterke toename lokale energie initiatieven

In Nederland zijn inmiddels zo’n 500 initiatiefnemers die duurzame energie opwekken. Gemeenten geven aan dat dit vraagt om een andere rol van de lokale overheden. Afgelopen vrijdag werd door Staatssecretaris Wilma Mandvel (milieu) een handleiding overhandigt aan vertegenwoordigers van gemeenten, provincies en waterschappen waarmee plaatselijke energie-initiatieven beter ondersteund kunnen worden.

Het aantal lokale energie-initiatieven stijgt snel. Aan het begin van 2013 stond de teller van het aantal lokale energie projecten nog op 300. Inmiddels zijn dat bijna 500 projecten en komt er wekelijks een project bij. De energiemarkt verandert door deze ontwikkelingen en vraagt om een nieuwe rol van lokale overheden, energiebedrijven en netbeheerders. Dit is ook de conclusie van een landelijk evenement voor lokale energie dat onlangs werd georganiseerd door Hier opgewekt. Hier opgewekt is een kennisplatform van Hier klimaatbureau en de Natuur en Milieufederaties.

Door de ontwikkelingen verandert de relatie tussen gemeenten en burgers. De burger is niet langer alleen maar klant. Gemeenten moeten in de toekomst anders omgaan met lokale initiatieven. Overheden en gemeenten kunnen leren van lokale initiatieven en meer acties ondernemen. De kracht van burgerinitiatieven en collectieven is lang onderschat en de creativiteit en inventiviteit van burgers kunnen leiden tot een wezenlijk ander energiesysteem.

De sleutel tot een energieke samenleving zijn volgens Staatssecretaris Mansveld de burgers die zelf duurzaam doen. In het onlangs gesloten energieakkoord is dan ook meer ruimte opgenomen voor lokale energiebesparing- en opwekking.

Met de presentatie van het nieuwe energieakkoord werd tegelijkertijd het startsein gegeven om te komen tot een Green Deal voor “Duurzame stad”. Deze overeenkomst moet resulteren in concrete projecten in Almere. Hier moeten op termijn bijvoorbeeld 4.000 energieneutrale woningen worden gebouwd. Momenteel worden er op braakliggende terreinen al hennep en vlas gepland zodat die verwerkt kunnen worden als duurzame bouwmaterialen. De duurzame stad Almere moet op den duur ook een afvalloze stad worden.

Communicatiemiddelen bij stroomuitval

Volgens Ivo Opstelten, Minister van Veiligheid en  Justitie, zijn er ook in geval van een stroomstoring voldoende mogelijkheden om de burger te informeren bij een noodsituatie.  We gaan dan ‘gewoon met politieauto’s en brandweerauto’s de wijken in’, aldus Opstelten.

De stroomstoring bij de publieke omroep van afgelopen zondag riep bij de Tweede Kamer vragen op, zo wees GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren hem op het feit dat Nederland 1 onze rampenzender is. Zij vroeg zich af of hier geen rekening mee is gehouden toen in Hilversum werd besloten aan de stroom te gaan sleutelen.

Afgelopen zondag vielen door de stroomstoring plots zowel televisie- als radioprogramma’s van de publieke omroep uit. Ook viel tijdens Studio Voetbal de  elektriciteit uit, maar de uitzending kon met behulp van enkele kaarsjes gewoon worden voortgezet. Achteraf werd duidelijk dat een extern bedrijf bezig was met een oefening en dat de noodvoorziening niet werkte.

Geen extra beleid

Ivo Opstelten betreurt de gebeurtenis, maar liet tegelijkertijd weten niet van plan te zijn extra beleid te maken aangezien hij van mening is dat er voldoende voorzieningen voorhanden zijn om mensen ten tijde van een ramp te informeren. Hij wees onder andere op samenwerkingen met andere zenders, de website crisis.nl, regionale zenders, social media, flyers en omroepwagens van de politie.

De minister kon niet uitsluiten dat er zich een nieuwe stroomstoring voordoet. Wel wees hij erop dat de website crisis.nl flink is verbeterd nadat deze tijdens de brand in moerdijk kuren vertoonde. Momenteel kan de website een miljoen bezoekers per uur aan. Mocht al het andere onverhoopt tóch falen, dan kunnen we volgens hem altijd nog op ‘oercommunicatie’ overgaan. Hiermee doelt hij op het met alarmwagens, politieauto’s en brandweerauto’s de wijken ingaan.

GroenLinkser Van Tongeren nam echter geen genoegen met de antwoorden en vroeg om een brief met uitleg over het falen van de noodvoorziening in Hilversum. Opstelten gaf aan hier op in te gaan, maar liet ook weten te verwachten dat er weinig nieuws in zou staan.

Gelderland en Overijssel het zonnigst

In de provincies Gelderland en Overijssel wordt het meeste zonne-energie opgewekt. Dit is gebleken uit cijfers van alle netbeheerders die gisteren gepubliceerd zijn. Het totaal aantal installaties dat in Nederland zonne-energie opwekt ligt inmiddels ruim boven de 93.000. Alle zonnepanelen bij elkaar hebben een gezamenlijk vermogen van 347 Megawatt. Dit is een stuk minder vermogen dan de wind op dit moment levert. Nu leveren alle windmolens in totaal rond de 2000 Megawatt, en binnen 10 jaar moet dit zelfs zijn verdrievoudigd naar 6000 Megawatt.

De noordelijke provincies van Nederland lopen achter met het aantal zonne-installaties. Ook in de Randstad blijft het aantal achter. Na de twee oostelijke provincies is Noord-Brabant de provincie die het meeste zonne-energie kan opwekken.

Deze cijfers betekenen echter niet dat zonne- en windenergie nu een hele grote rol gaan spelen in Nederland. Gezamenlijk zorgen deze vormen van duurzame energie voor minder dan 5 procent van de totale energievraag. Het verbranden van biomassa is nog steeds de grootste variant van hernieuwbare energie.