Categorie: <span>Besluitvorming</span>

Bezorgdheid over energienota

Bijna één op de vijf Nederlandse huishoudens vraagt zich af of de energierekening nog wel te betalen is. Veel huishoudens verwachten te moeten bezuinigen op de andere uitgaven als gevolg van de stijgende energiekosten.

Dit bleek vandaag uit een onderzoek dat door voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal werd gepubliceerd. Van de 1.038 ondervraagde huishoudens gaf iets minder dan de helft, 44 procent, aan niet te weten of er dit jaar zal moeten worden bijbetaald of dat er juist geld wordt terugbetaald. Vooral onder huurders en lager opgeleiden bestaat er veel onduidelijkheid.

Van alle ondervraagde gaf 81 procent aan serieus aan de slag te gaan om het verbruik omlaag te krijgen. Men hoopt dit voornamelijk te bereiken door minder warm water te verbruiken en door zuinigere apparaten aan te schaffen.
Vanaf vandaag is Milieu Centraal samen met onder andere de Vereniging Eigen Huis en de Nederlandse Woonbond de ‘Week van de Energierekening’ gestart. Huishoudens kunnen nu online zien of hun verbruik hoog of laag is en krijgen er tips om het verbruik te verlagen.

“Hef de Algemene Energieraad op”

Als het aan hoogleraar Jan Rotmans ligt, wordt de Algemene Energieraad opgeheven. In een column op Nuzakelijk.nl stelt hij dat de raad onlangs onterecht stelde dat de overgang naar duurzame energie de regering veel geld gaat kosten. Volgens Rotmans levert de transitie juist geld op. Rotmans is van mening dat de Algemene Energieraad te veel de belangen van de fossiele brandstoffenindustrie verdedigt. De raad zou vergeten dat er niet alleen geld binnenkomt door olie en gas, maar dat er ook meer dan 5 miljard euro verkapte subsidie naar die sector gaat.

Het kost volgens de hoogleraar inderdaad geld om bijvoorbeeld andere elektriciteitsnetten en windparken te bouwen, maar volgens hem levert elke euro die duurzaam wordt geïnvesteerd 3 euro op, terwijl elke euro die in fossiele brandstoffen wordt gestoken juist 2 euro zou kosten.

De Algemene Energieraad is in 1976 opgericht nadat Nederland in de jaren daarvoor een energiecrisis doormaakte. De raad bestaat uit leden die op basis van kennis en ervaring worden benoemd. De raad is opgericht om de regering van onafhankelijk energieadvies te voorzien.

Den Haag kiest duurzame koers

De komende jaren zal er worden geïnvesteerd in een duurzame energievoorziening voor de overheidsgebouwen in Den Haag. Dit is vastgelegd in het plan ‘EnergieRijk Den Haag’, dat ondertekend is door Minister Spies en wethouder van de gemeente Den Haag Baldewsingh. In het nieuwe plan staat dat er moet worden onderzocht hoe de energievoorziening voor nationale en lokale overheidsgebouwen kan worden verbeterd. Uiteindelijk moet dit leiden naar het gebruik van duurzame energie en een besparing op de stroomkosten.

Er zullen verschillende mogelijkheden worden onderzocht. Zo wordt er gekeken naar het mogelijke gebruik van stadsverwarming en het opwekken van duurzame energie met behulp van zonnepanelen en geothermie. Deze technieken zullen alleen worden gebruikt als er wordt verwacht dat ze rendabel zullen zijn.

Als de overheidsgebouwen gebruik gaan maken van duurzame oplossingen, kan dit veel CO² uitstoot besparen, want de gebouwen hebben een stroomverbruik dat gelijk staat aan het gemiddelde verbruik van 30.000 woningen. De minister en wethouder hopen met het nieuwe plan ook een impuls te geven aan de werkgelegenheid in de regio Den Haag.