Categorie: <span>Prijzen</span>

Weer ophef over borg energiecontracten

Afgelopen week is er opnieuw ophef onstaan over het feit dat sommige energieleveranciers borg vragen aan nieuwe klanten. Uit een aflevering van het televisieprogramma ‘Kassa’ bleek dat een man borg moest betalen om het feit dat hij in een bepaald postcodegebied woonachtig is. Het bleek dat verschillende energieleveranciers externe partijen inschakelen om de kredietwaardigheid van hun klanten te checken.

Vorig jaar al bij Kassa

In december 2012 kwam het voor het eerst in het nieuws dat sommige klanten borg moesten betalen aan energieleveranciers. Vooral de borgsom van Energie Direct van 1000 euro viel erg op. Naar aanleiding van dat gegeven deed Kassa een rondgang bij alle leveranciers, en kwam erachter dat veel energiemaatschappijen borg kunnen vragen.

Per leverancier andere borgsom

De hoogte van de borg verschilt per leverancier. Dit loopt van 150 euro tot de eerdergenoemde 1000 euro. Het is echter niet zo dat elke nieuwe klant borg moet betalen. In de meeste gevallen is het zo dat als er in het verleden geen betalingsproblemen zijn geweest, er geen borg hoeft te worden betaald. Het zal blijken of het in de toekomst vaker voorkomt dat mensen puur om hun postcode een bedrag in het vooruit moeten betalen.

De toekomst van de borgsom

De enige energieleverancier die geen borg rekent, is Essent. Bij de overige aanbieders is het niet duidelijk wanneer iemand wel of niet in aanmerking komt voor de garantstelling. Het is overigens in alle gevallen mogelijk om beroep aan te tekenen tegen de beoordeling van een kredietchecker. Het is natuurlijk goed mogelijk dat dergelijke maatschappijen niet alle gegevens hebben. Het is echter wel de vraag of dit wenselijk is voor de privacy van de gemiddelde Nederlander.

Wat vind u ervan dat energieleveranciers in sommige gevallen borg vragen? Terecht om wanbetalingen te voorkomen of onnodige regelgeving? Laat het ons weten in de comments!

Voortaan nog maar één energierekening

Vanaf 1 augustus krijgt elk Nederlands huishouden nog maar één energierekening. Voorheen kregen consumenten 2 rekeningen, één van hun energieleverancier en één van de regionale netbeheerder. Vanaf nu zijn deze kosten dus op 1 rekening samengevoegd. De prijzen zijn overigens gewoon gelijk gebleven.

De overheid besloot om de rekeningen terug te brengen tot één uitgave om onduidelijkheden te voorkomen. Deze maandelijkse rekening wordt vanuit de energieleverancier verstuurd. Vervolgens zal de leverancier de netwerkkosten overmaken aan de netbeheerder.

Vanaf deze maand is de energieleverancier het aanspreekpunt voor alle vragen die mensen hebben over hun rekening. Alleen vragen en klachten over storingen, aansluitingen, meetinstallaties kunnen nog aan de netbeheerder worden gericht. Als het goed is moet dit er voor zorgen dat het verschil tussen leverancier en beheerder duidelijk wordt. Aan het eind van het jaar zullen huishoudens nog één afrekening ontvangen van hun netbeheerder, met daar op de kosten tot augustus. Deze maand zullen die kosten dus voor het eerst op de rekening van uw energieleverancier te vinden zijn.

ABN AMRO: Stroom wordt goedkoper

Het is goed mogelijk dat de energieprijs de komende maanden zal gaan dalen. Dat stellen leden van het economisch bureau van de genationaliseerde bank ABN AMRO. Dit komt onder andere omdat Duitsland al geruime tijd meer stroom produceert dan gebruikt, waardoor onze oosterburen een overschot hebben.

Het overschot wordt veroorzaakt door de investeringen die Duitsland de afgelopen jaren heeft gedaan in duurzame energie. Vooral het rendement van windmolens wisselt sterk, waardoor er bij langdurige lange wind overschotten ontstaan. Deze kunnen vervolgens voor een lage prijs door Nederland worden gekocht.

In het nieuwe Energie-Akkoord heeft ook de Nederlandse overheid besloten om meer geld te gaan stoppen in het opwekken van groene stroom. Vooral het aantal windmolens zal de komende jarem flink toenemen. Zonne-energie wordt indirect gesponsord, door het plaatsen van zonnepanelen fiscaal aantrekkelijk te maken. Door deze maatregelen kan er ook in Nederland een overschot ontstaan, hetgeen ook gunstig is voor de prijs.

Een derde reden voor het goedkoper worden van stroom is een mogelijke daling van de olie- en gasprijs. De economen van de ABN AMRO gaan er van uit dat dit gebeurt als het verder rustig blijft in het Midden Oosten. De daling van de energieprijs zal alleen merkbaar zijn voor consumenten die hebben gekozen voor variabele tarieven bij hun energieleverancier.

Nederlanders letten vaker op meterstanden

Nederlandse huishoudens letten steeds vaker op hun energieverbruik. Volgens onderzoeksbureau Ipsos, dat in opdracht van energieleverancier Eneco onderzoek deed, is 80 procent van alle Nederlanders actief bezig om te besparen op hun energierekening, zo meldt Metro. Om beter op het energieverbruik te letten worden steeds vaker meterstanden genoteerd. Een kleine groep, 5 procent van de ondervraagden, gaf zelfs aan wekelijks met pen en papier de standen op te schrijven. Verschillende energieleveranciers bieden ook allerlei software zoals apps aan om te meten hoeveel stroom er wordt gebruikt.

Een andere trend die Ipsos zag is de toenemende belangstelling in duurzame energie. Zo willen 3 op de 4 ondervraagden in de toekomst graag zonnepanelen op hun dak plaatsen. Wel zou de prijs van de panelen moeten zakken voordat dit voor de meeste huishoudens echt interessant zal gaan worden.

Deze week wordt er door Greenpeace en Milieudefensie geprotesteerd in Den Haag om meer aandacht te vragen voor de doelstellingen op het gebied van duurzame energie. Er gaan steeds meer geluiden op dat de doelstelling van 16 procent duurzame energie in 2020 niet gehaald gaat worden. De plannen om naar schaliegas te boren roepen ook bij veel mensen weerstand op.

Energieprijzen blijven stijgen

De energieprijzen blijven in heel Europa stijgen. Uit vandaag gepubliceerde cijfers van Eurostat blijkt dat de stroomprijs in de tweede helft van 2012 3,1 procent hoger lag dan in de tweede helft van 2011. De gasprijs steeg nog harder, met een percentage van maar liefst 13,9 procent. Eurostat heeft een lijst vrijgegeven met de energieprijzen van 27 EU-landen. Gemiddeld steeg de stroomprijs in de tweede helft van 2012 ten opzichte van de tweede helft van 2011 met 6,6 procent. De prijs voor gas kende een gemiddelde stijging van 10,3 procent.

De stijging van de Nederlandse stroomprijs valt in vergelijking met andere Europese lande nog mee. Zo steeg de prijs van stroom in Cyprus met 21 procent, in Griekenland met 15 procent en in Italië met 11 procent. Waarschijnlijk speelt de toestand van de totale economie een rol in stijging van de prijzen.

Ook op het gebied van gas waren er een aantal uitschieters. In Letland, Estland en Bulgarije steeg de gasprijs het hardst. Deze landen zijn sterk afhankelijk van de Russische toevoer van gas. In de toekomst zal Nederland daar ook steeds meer afhankelijk van kunnen worden, als de Nederlandse gasreserves opraken.

ACM verlaagt tarieven netbeheerders

Consumenten zullen de komende jaren minder betalen voor de tarieven die netbeheerders berekenen voor het transport van gas en elektriciteit. Ook zullen de kosten voor de aansluiting op het energienet worden verlaagd. Dit blijkt uit de ontwerpbesluiten die de ACM vandaag heeft gepubliceerd. De tariefverlaging zal gelden van 2014 tot en met 2016. Een gemiddeld huishouden zal op jaarbasis tientallen euro’s besparen. In totaal zal zo’n 500 miljoen euro bespaard worden. De lagere tarieven kunnen worden doorgevoerd, vanwege de lage rentestand. Hierdoor kunnen netbeheerders goedkoper lenen. Ook kunnen de netbeheerders met de voorgenomen ontwerpbesluiten blijven investeren in nieuwe producten en diensten.

Tot medio juni hebben de netbeheerders en andere belanghebbenden de mogelijkheid om te reageren op de ontwerpbesluiten van de ACM. Eind 2013 zullen de tarieven worden vastgesteld en kunnen de ontwerpbesluiten definitief worden gemaakt.

De Autoriteit Consument & Markt is een fusie tussen de Consumentenautoriteit, de OPTA en de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). De onafhankelijke toezichthouder maakt zich sterk voor consumenten en bedrijven. Op de website van de ACM is verdere informatie te vinden over de ontwerpbesluiten.

Energierekening moet duidelijker

Vanaf augustus 2013 zullen consumenten nog maar één overzichtelijke energierekening krijgen. Dit is bepaald door de nieuwe waakhond Autoriteit Consument en Markt (ACM). Nu krijgen klanten soms én een rekening  van hun energieleverancier, én een factuur van de regionale netbeheerder. Volgens de ACM hebben de meeste klachten die ConsuWijzer binnenkrijgt betrekking op de onoverzichtelijkheid van de maandelijkse energierekening. Als consumenten één duidelijke factuur krijgen, wordt het ook eenvoudiger om energie te vergelijken en eventueel over te stappen naar een goedkopere leverancier.

Het aanpakken van de factuur is niet de enige maatregel die de ACM wil nemen. De organisatie wil zich dit jaar ook gaan inzetten voor een verbetering van de integratie op de energiemarkt. Het is de bedoeling dat producenten, handelaren en afnemers beter met elkaar gaan samenwerken.

Op de langere termijn wil de ACM dat het aantrekkelijk blijft om te investeren in de energiemarkt. Om dit te garanderen wil de waakhond de kosten die netbeheerders maken blijven monitoren, om zo te kunnen voorspellen hoe de kosten en baten zich de komende jaren zullen ontwikkelen.

Vaste kosten maken energie duur

Ondanks dat de prijzen voor elektriciteit en gas in 4 jaar tijd zijn gedaald, blijft de energierekening even hoog. Dit komt onder andere door verhoogde belastingen. Consumenten kunnen voornamelijk voordeel halen door over te stappen naar een leverancier met lagere leveringskosten, zo meldt De Telegraaf.

De vaste kosten van de energierekening maakten 4 jaar geleden minder dan de helft uit van de totale rekening. Inmiddels is het aandeel van die kosten opgelopen naar 55 procent van de totale maandelijkse rekening. Dit is gebleken uit onderzoek van de Consumentenbond, die dan ook overstappers aanraadt om de vaste kosten goed in de gaten te houden.

Uit het onderzoek kwam verder dat veel mensen die energie hebben vergeleken en zijn overgestapt, tevreden zijn over de gemaakte keuze. Bijna 90 procent van de 5000 mensen die aan de enquête meededen gaf aan dat ze blij zijn met de nieuwe energieleverancier.

In onze eigen vergelijktool staan de verschillende kosten (de variabele en vaste kosten) duidelijk gespecificeerd. Op die manier maken wij het voor u eenvoudig om alle energieleveranciers te vergelijken. Let hierbij ook op het feit of het een 1-jarig of meerjarig contract is.

Tariefsverlaging drie energiereuzen

Per 1 januari 2013 zullen de grote energiemaatschappijen hun prijzen verlagen. Dit betekent een besparing van gemiddeld 80 Euro per jaar voor een gezin dat klant is bij Eneco. Vooral de lagere gasprijs heeft een grote invloed op de meevaller. Naast Eneco zullen ook Nuon en Essent hun tarieven verlagen.

Nuon komt eigenlijk volgende week pas met de definitieve tarieven voor 2013, maar de energiemaatschappij gaf al aan dat de gasprijs ook hier flink zal afnemen. Daarnaast verlaagt Nuon ook de prijs voor stroom. Ook Essent zegt uit te gaan van een daling van de energienota. Nuon noemt de gunstige marktomstandigheden als reden voor de dalende tarieven en Eneco wijst op de gedaalde olieprijs.
Al met al is dit dus goed nieuws voor de Nederlandse consument, Nederlanders zijn het laatste jaar behoorlijk meer gaan betalen voor gas en licht. Dit kwam voornamelijk door de hoge olieprijs van de afgelopen tijd en door de verhoging van enkele belastingen. Zo is de energietaks verhoogd, steeg de btw deze maand naar 21 procent en stijgt de kolenbelasting volgend jaar met enkele tientallen Euro’s.
Eneco, Nuon en Essent voorzien samen ongevoor 6 miljoen klanten van Energie. Door de tariefsverlaging zullen consumenten minder worden getroffen door de belastingverhoging.

Energierekening kan simpel omlaag

Het is eenvoudig om de maandelijkse energierekening omlaag te krijgen. Dat is de boodschap die onder andere door Vereniging Eigen Huis wordt verkondigd, tijdens de ‘Week van de Energierekening’.

Er zijn meerdere manieren om makkelijk geld te besparen op de energierekening. Natuurlijk is het altijd een goed idee om de verschillende energieleveranciers te vergelijken, maar het plaatsen van dubbel glas kan op de lange termijn ook voor een flink besparing zorgen.

Ook kunnen er aan de binnenkant aanpassingen worden gedaan om een woning energiezuiniger te maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het isoleren van de vloeren en muren. Voorlopig geldt voor dergelijke bouwtechnische aanpassingen nog het lage BTW-tarief van 6 procent.

De campagne is er niet alleen op gericht om mensen te laten besparen op hun energiekosten, maar ook om meer bewustwording te creëren over CO² uitstoot. Op de website kunnen mensen berekenen hoeveel koolstofdioxide ze uitstoten. Verder wordt er uitleg gegeven over het zelf plaatsen van zonnepanelen, wat volgens de initiatiefnemers van de ‘Week van de Energierekening’ in de toekomst steeds belangrijker zal worden.