Categorie: <span>Subsidie</span>

Subsidieregeling Topsector tranche 2

In april berichtten we al over het stimuleringspakket voor energie-innovatie (Topsector Energie). Toen kon er ingeschreven worden op de eerste tranche. Vandaag zijn de subsidieregeling Demonstratie energie-innovatie (DEI), en de tweede tranche subsidieregelingen van de Topsector Energie gepubliceerd.  Het indienen voor deze subsidie kan vanaf 1 juli. De subsidie wordt vrijgemaakt om duurzame energie en vooral de opwekking ervan te verbeteren.

De DEI subsidieregeling biedt energieondernemers financiële steun om hun energie innovatie grootschalig uit te rollen. De subsidieregeling vloeit voort uit het Energieakkoord. Hierin is o.a. afgesproken dat er staatssteun beschikbaar zou worden gemaakt voor demonstratie projecten gericht op versnelde commercialisering voor de export. Dit jaar wordt alleen voor de DEI bijna 25 miljoen euro beschikbaar gesteld. Meer info.

Energieondernemers

Ondernemers komen in aanmerking voor de subsidie als ze zich richten op duurzame energieopwekking, energie besparende producten bouwen of duurzame energie beter toepasbaar maken.  Deze tweede tranche heeft betrekking op de volgende thema’s:

– Energiebesparing particulier
– Energiebesparing industrie
– Bio-energie
– Gas (Upstream)
– Smart grids
– Wind op Zee
– Zonne-energie particulier

Om in aanmerking te komen voor de Topsector Energie-regelingen moet een project voldoen aan combinaties van fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling, demonstratie, of haalbaarheidsstudies. Alleen samenwerkingsverbanden komen in aanmerking voor subsidie.

Subsidie tast omzet energieleveranciers aan

Duurzame energie draait in Nederland (helaas) nog veel op subsidie. Zonder subsidie op zonnepanelen zijn er maar weinig die hun dak van zonnepanelen voorzien en zonder staatssteun voor windenergie bouwt er vrijwel niemand een windmolen. Subsidie is nog de aanjager voor verduurzaming, hoewel hier door de dalende prijs van zonnepanelen wel verandering in lijkt te komen.

Energieleveranciers lijken nu last te gaan krijgen van die subsidies. Zo is het Duitse bedrijf E.ON een van de eerste die naar buiten brengt dat de nettowinst daalt doordat zwaar gesubsidieerde duurzame energie de conventionele activiteiten van het bedrijf aantast. E.ON zag de nettowinst maar 65 procent dalen. Toegegeven, de milde winter droeg ook bij aan de verlaagde vraag naar stroom maar subsidies zijn volgens de leverancier de boosdoener.

E.ON maakt nog steeds winst en blijft daarmee het grootste nutsbedrijf van Duitsland. Winstprognoses worden nog niet bijgesteld. Maar als de trend van goedkope duurzame (gesubsidieerde) stroom ingezet blijft, krijgen leveranciers problemen. Niet  alleen E.ON meldt dit tegenvallende cijfers door subsidies. Ook het Italiaanse Enel Spa en het Duitse RWE (moederbedrijf Essent) zeggen last te hebben van groene subsidies. De Europese markt wordt overspoeld met goedkope groene stroom die zwaar concurreert met conventionele stroom. Zo kregen we in Nederland eerder al goedkope stroom vanuit Duitsland, die daar gesubsidieerd was.

Groene subsidie tast omzet energieleveranciers aan

Veel regeringen in Europa hebben duurzame energie zwaar gesubsidieerd, als onderdeel van ambitieuze klimaatdoelstellingen. Duitsland wil bijvoorbeeld alle stroom groen hebben. Dit gaat met zware staatssteun gepaard en lijkt nu dus schade te gaan aanrichten bij conventionele bedrijven. Hoewel verduurzaming hoog op de EU agenda staat, staat werkgelegenheid nog hoger. En juist deze laatste komt nu in het gedrang. E.ON reageert nu al met sluiting van onrendabele centrales en schrapt duizenden banen.

Na decennia van dominantie op de Europese energiemarkt, wordt een nutsbedrijf als E.ON steeds verder onder druk gezet door duurzame energie waarbij de opwekking ervan gesubsidieerd gebeurd.

50 miljoen voor energie innovatie

Bedrijven in de Topsector Energie kunnen aanspraak maken op de eerste batch subsidieregelingen. Het Ministerie van Economische Zaken stelt bijna 50 miljoen euro beschikbaar om innovaties op energiegebied te realiseren.  Het stimuleringspakket is nog voor dit jaar.

Bedrijven kunnen hun ideeen pitchen op het gebied van zonne- en windenergie maar ook op het gebied van energiebesparing. Het geld voor vrij gemaakt voor grootschalige experimenten en haalbaarheidsstudies. De bedrijven/projecten die in aanmerking komen voor de subsidie moeten combinaties zijn van fundamenteel- en industrieel onderzoek, ontwikkeling, demonstratie of haalbaarheidsstudies. Alleen samenwerkingsverbanden komen in aanmerking voor de subsidie.

50 miljoen voor energie innovaties

Zes thema’s worden aangemerkt als interessant door het ministerie. Dit zijn bio-energie, energiebesparing in de gebouwde omgeving en in de industrie, wind op zee (haalbaarheidsstudies) en zonne-energie. De tweede ronde zal in juni gepubliceerd worden. Deze zal betrekking hebben op slimme netwerken en systeemintegratie.

De topsectoren zijn;

– High Tech Systemen en Materialen
– Energie, Creatieve Industrie
– Logistiek
– Agri&Food
– Tuinbouw en Uitgangsmaterialen
– Life Sciences & Health
– Water en Chemie

Meer informatie staat op de website van de overheid en hier is ook een handleiding te vinden.

Slechte besteding EU-subsidies

Uit een rapport van de Europese Rekenkamer is gebleken dat de miljarden die de laatste 12 jaar door de Europese Unie zijn gestoken in het efficiëntere gebruik van energie ‘niet verstandig’ zijn besteed. Dit rapport is maandag gepubliceerd.

De Europese Unie heeft, sinds 2000, 5 miljard euro subsidie beschikbaar gesteld aan de lidstaten. De insteek van de subsidie was dat lidstaten dat geld gedeeltelijk zouden kunnen gebruiken voor energie-efficiëntie. De rapport geeft weer dat er niet goed is gekeken naar de verhouding tussen het te investeren bedrag en de opbrengsten daarvan. Sommige projecten zijn niet op de juiste wijze onderzocht door de lidstaten waardoor er niet zuinig met de subsidie is omgegaan.

‘Geen van de projecten die we hebben bekeken omvatte een behoefteanalyse, of zelfs een analyse van het energiebesparingspotentieel in verhouding tot de investeringen’, aldus Harald Wögerbauer, verantwoordelijke medewerker van de rekenkamer. ‘De lidstaten gebruikten dit geld in feite voor het opknappen van openbare gebouwen, terwijl de energie-efficiëntie hooguit een secundaire doelstelling was’. In de regel zijn de kosten, voor bijvoorbeeld de isolatie, te hoog in verhouding tot de besparing van energie.

In de meeste gevallen zal de investering die is gedaan pas over gemiddeld 50jaar worden terugverdiend, zo was de uitkomst van de rekenkamer. Er waren zelfs enkele gevallen waarbij de investering pas terug wordt verdient na 150jaar. ‘Dit betekent dat ze deze middelen niet verstandig hebben besteed, omdat de levensduur van de opgeknapte delen of gebouwen korter is’.