Onafhankelijke informatie, tips en prijzen
Direct energie aanbiedingen vergelijken?

Subsidieregeling Topsector tranche 2

In april berichtten we al over het stimuleringspakket voor energie-innovatie (Topsector Energie).

Subsidie tast omzet energieleveranciers aan

Duurzame energie draait in Nederland (helaas) nog veel op subsidie. Zonder subsidie

50 miljoen voor energie innovatie

Bedrijven in de Topsector Energie kunnen aanspraak maken op de eerste batch

Slechte besteding EU-subsidies

Uit een rapport van de Europese Rekenkamer is gebleken dat de miljarden