Categorie: <span>Trends</span>

Energieprijzen 2013: lichte daling

Verschillende grote energieleveranciers hebben bekendgemaakt dat de energieprijzen in 2013 licht zullen dalen. Dit komt voornamelijk doordat de prijs van aardgas verder omlaag is gegaan. Het loont echter nog steeds om over te stappen naar een andere leverancier.

Eneco en Essent

Eneco en Essent hebben aangegeven dat een gemiddeld huishouden 60 euro minder per jaar voor de energierekening gaat betalen, wat neerkomt op een besparing van 5 euro per maand. Eigenlijk zou de besparing op 80 euro per jaar uitkomen, maar omdat er door de overheid een hogere belasting op energie wordt geheven, daalt het voordeel naar de eerdergenoemde 60 euro per jaar.

Nuon

Nuon claimt een iets sterkere verlaging, namelijk van 90 euro. Maar ook hier moet nog de hogere energiebelasting over worden berekend, dus zal het bedrag rond de 65 euro komen te liggen. De besparingen van Eneco, Essent en Nuon zijn berekend aan de hand van een gemiddeld verbruik van 3500 kWh en gaan uit van een contract met een variabel tarief.

Vergelijken loont nog steeds

Eerder dit jaar bleek uit onderzoek van de Nederlandse Mededingingsautoriteit dat een Nederlands gezin 500 euro per jaar kan besparen op de energierekening. Juist de grote energieleveranciers zoals Nuon, Eneco en Essent hebben vaak relatief hoge tarieven. Daarom is het nog steeds een goed idee om over te stappen, omdat er dan meer dan 400 euro per jaar kan worden bespaard. Dat komt neer op een maandelijks bedrag dat ruim boven de 30 euro ligt.
U kunt hier energie vergelijken, om zo te bepalen welk bedrag u in 2012 of 2013 kan besparen op de energiekosten.

Atsma pleit voor meer blauwe energie

Staatssecretaris Atsma heeft er bij de EU voor gepleit om meer duurzame energie uit zee te halen. Hij doelt daarbij op het gebruik van golfslagenergie en blauwe energie, de naam voor de energie die vrijkomt bij de vermenging van zoet en zout water. Nederland heeft al enkele initiatieven opgestart om de zee meer te benutten voor energieopwekking. Enkele Zuid-Europese landen zijn ook met verschillende projecten bezig. Atsma hoopt dat andere Europese landen ook meer hun pijlen gaan richten op de zee.

De Europese Unie heeft besloten om 400 miljoen euro beschikbaar te stellen voor nieuwe maritieme energieprojecten. Het is de bedoeling dat bestaande processen worden verbeterd, zodat het rendement van golfslag- en blauwe energie wordt verhoogd.

Blauwe energie is de naam die wordt gegeven aan de osmose die plaatsvindt als zoet water in de zoute zee stroomt. In theorie zou Nederland meer dan 3.000 megawatt aan duurzame energie daarmee kunnen opwekken. Bij golfslagenergie wordt de wisselende hoogte van water benut om energie op te wekken. Deze technologie is op dit moment nog niet erg rendabel, maar wellicht dat dit door de subsidie kan worden verbeterd.

Gebruik elektrische auto’s gegroeid

In Amsterdam hebben elektrische auto’s in de eerste 6 maanden van dit jaar ongeveer 1.000.000 kilometer afgelegd. Dit is een vervijfvoudiging ten opzichte van het laatste halfjaar van 2011. Energieleverancier Nuon verwacht dat de groei zal doorzetten. Nuon is de beheerder van oplaadpalen waar Amsterdammers hun elektrische auto kunnen opladen. De energieleverancier denkt dat de komende jaren er alleen maar meer groene auto’s zullen bijkomen. Het bedrijf sponsort ook 3 auto’s die meedoen aan de PP Electric Rally, die op 14 september in de hoofdstad zal plaatsvinden.

Op dit moment rijden er ongeveer 4.000 auto’s in Nederland op elektriciteit. Dit waren er een jaar geleden nog maar iets meer dan 1.000. Ook het aantal oplaadpunten is flink gestegen. In 2012 verdubbelde het aantal naar iets meer dan 3500 plekken waar groene autobezitters hun vervoersmiddel kunnen opladen.

Nuon is nu 3 jaar bezig met het plaatsen van oplaadpunten. Dit gebeurt niet alleen in steden, maar ook bij mensen thuis. Amsterdam heeft één van de meest gebruikte oplaadnetwerken van Europa. Als het aan de hoofdstad en Nuon ligt, zal het gebruik van de laders in de toekomst alleen maar toenemen.

Slimme opslag elektriciteit

Netbeheerder Enexis is de eerste die elektriciteit gaat opslaan in een openbaar net. Deze duurzaam opgewerkte elektriciteit zal worden opgeslagen in een accubatterij in Etten-Leur, welke zal ontladen wanneer dit nodig is. Op deze manier wil men lokale pieken in de netbelasting afvlakken.

Samen met netwerkbeheerder Alliander en onderzoeksbureau TNO hoopt men te kunnen vaststellen op welke manier dit project kan bijdragen aan een betaalbare, betrouwbare en duurzame energievoorziening. Vaak is er overdag namelijk sprake van een overschot aan decentraal opgewekte energie ten opzichte van de lokale vraag, waardoor de energie wordt getransporteerd naar andere delen van Nederland. ’s Avonds is er echter vaak sprake van een tekort, waardoor er energie van andere delen in Nederland naar Etten-Leur moet worden getransporteerd.

Door het overschot aan energie ’s middags op te slaan hoopt men dit transport tot een minimum te kunnen terugbrengen.  De batterijen bevatten voldoende energie om circa 200 woningen in de wijk ruim twee uur lang van elektriciteit te voorzien.

Prijs voor olie zal nog niet dalen

Het Internationale Energie Agentschap (IEA) heeft de verwachtingen voor de olievraag in 2011 en 2012 verlaagd. De reden is een verslechterende economie. De prijzen zullen echter niet meteeen dalen, vanwege aanhoudende voorraadproblemen ondanks hervatting van de productie in Libië.

Volgens het IEA zal het herstel lang en moeilijk zijn, zo is gebleken uit een rapport dat door het agentschap is opgesteld en dinsdag verscheen. Dit is echter in contrast met de visie van oliekartel Opec. Opec zag de toekomst somberder in. Sommige Opec landen kunnen de risico’s die nu verrijzen met de olieprijzen gemanaged kunnen worden door een verlaging van de productie.

Het IEA en Opec zijn het erover eens dat de vraag zal gaan afnemen. Ze verschillen echter in de verwachting rondom Libië en het herstel van de productie. Opec verwacht dat Libië twee keer zo snel zal herstellen naar het oude niveau van voor de burgeroorlog. Opec denkt dat Libië uiteindelijk tussen 12-18 maanden nodig zal hebben. Het IEA verwacht dat dit pas tegen het einde van 2012 of in het begin van 2013 zal zijn.
De verwachtingen over de vraag naar olie is door het IEA verlaagd met 0,2 miljoen vaten olie per dag voor 2011 en met 0,4 miljoen vaten olie per dag voor 2012. Dit is gebaseerd op een verwachte lagere economische groei. Naar verwachting zal volgend jaar de vraag iets hoger uitvallen dan het aanbod. De markt in 2012 zal afhankelijk zijn van het herstel van Libië.

Minder elektriciteit verbruikt

De Nederlandse elektriciteitstransporteur TenneT heeft dinsdag laten weten dat de groei van het elektriciteitsverbruik afgenomen is.

Tennet heeft de maandelijkse verbruikscijfers laten weten, hieruit bleek dat er in juli 104.794 GWh (Gigawattuur) verbruikt is. Dit is in vergelijking met de 2 maanden er voor een lichte daling.

In mei was er nog duidelijk sprake van een groei in het energieverbruik. Na een vrij stabiele periode van de eerste 4 maanden van dit jaar was het elektriciteitsverbruik in vergelijking met dezelfde periode in het vorige jaar toch gestegen met 3,7 procent. Dit komt neer op 104.951 GHw.

Stijging olieprijs

Beleggers hebben donderdag een lichte stijging gezien in de prijs voor een vat ruwe olie. Een dag eerder steeg de prijs tot de hoogste notering sinds bekend werd gemaakt dat strategische voorraden benut zouden worden om de stijgende olieprijs te drukken als gevolg van de gedaalde productie in Libië.

Woensdag werd juist bekend dat de Amerikaanse voorraden lager zijn dan verwacht. Het Amerikaanse ministerie van Energie kwam met cijfers waaruit bleek dat de voorraden ruwe olie met 4,4 miljoen vaten zijn afgenomen, terwijl men rekende op een afname van 1,6 miljoen vaten. Een tweede verrassing was de afname van de benzinereservers met 1,4 miljoen vaten.
Donderdag lag de focus ook op Griekenland, waar het parlement vóór heeft gestemd op een wijziging van de wetgeving om de bezuinigingsplannen van Griekenland door te voeren. De dag ervoor schaarde al een meerderheid van de Griekse parlementariërs zich achter de plannen, donderdag werd dit na nog eens benadrukt met een meerderheid van de stemmen die voor de wetswijziging zijn.
Het positieve resultaat was van cruciaal belang voor Griekenland om de volgende financiering van EUR12 miljard aan leningen te ontvangen uit het steunfonds dat is opgesteld door het IMF en de eurozone.
De future voor een vat ruwe olie dat in augustus voldaan moet worden, sloot op de New York Mercantile Exchange met $0,31 hoger op $95,08.

Ontwikkelingen in de energie markt

Verschillende energieleveranciers waarschuwen voor een flinke stijging van de prijzen van gas en stroom. Ook op verandervanenergie.nl merken we een stijging in het aantal overstappers. Maar er lijkt ook iets nieuws te gebeuren; groepen consumenten lijken zich te verenigen om gezamenlijk energie af te nemen. Uiteraard moet de gezamenlijke afname resulteren in korting.

Er zijn op dit moment meerdere organisaties die zich bezighouden met het collectief inkopen van energie en zelfs met veilingen van energie. Vereniging Eigen Huis (VEH) organiseert zo’n veiling. Daar staan inmiddels ruim 37.000 consumenten geregistreerd voor een nieuwe veiling in de herfst. Bij een eerste veiling, begin 2011, deden 65.000 mensen mee. Ook de Consumentenbond is bezig een collectief te verzamelen van geïnteresseerden voor zo’n veiling.

Inmiddels hebben verschillende energieleveranciers interesse getoond in zo’n veiling. De Nederlandse Energie Maatschappij en Greenchoice zijn enkele voorbeelden. De leveranciers zijn happig op een veiling doordat er op die manier geen enkel marketingbudget nodig is om nieuwe klanten binnen te halen. Mede hierom willen de leveranciers best zakken in de prijs.

Per jaar stappen er zo’n 750.000 huishoudens over van energieleverancier. Ruim de helft van Nederland is sinds de liberalisering van de energiemarkt in 2004 van energiecontract gewisseld. Zo blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Mededingingsautoriteit.

Duitsland in 2050 volledig duurzaam?

Uit onderzoek van het Duitse Fraunhofer instituut blijkt dat onze oosterburen in 2050 in theorie volledig kunnen draaien op duurzame energie. Duitsland gaat er dan ook financieel op vooruit en duurzame projecten zouden stukken minder afhankelijk zijn van subsidie.

De studie van het gerenommeerde instituut heet ‘Visie voor een 100% hernieuwbare energievoorziening’ en is hier te downloaden. Duitsland zou volledig over kunnen gaan op duurzame energie door energiebesparing, wind- en zonne-energie. Maar ook moet er gewerkt worden aan meer opslagcapaciteit.

Uit het onderzoek zou blijken dat de inzet van hernieuwbare energie zowel voor het milieu als voor de portemonnee positief is. Duurzame energie zou economisch een verstandige keuze zijn, elektriciteit, verwarming en transport zouden betaalbaar moeten kunnen blijven. Hernieuwbare energiebronnen zullen volgens het Fraunhofer instituut vanaf 2025 economisch rendabeler zijn dan fossiele brandstoffen.

In eerste instantie brengt duurzame energie wel extra kosten met zich mee. Maar na 2015, als er nu begonnen wordt met investeren, dalen die kosten snel. Zo zullen de elektriciteitskosten aanvankelijk stijgen van 11,5 eurocent per kilowattuur vandaag tot 13,1 eurocent in 2015, maar daarna zal de prijs continu dalen tot 7,6 cent per kilowattuur in 2030 en 6,3 eurocent in 2050. In de periode 2010-2050 zal in de elektriciteits- en verwarmingssector 730 miljard euro bespaard worden.

Ook kan het overschakelen naar duurzame energie positief effect hebben op de werkgelegenheid. Volgens de onderzoekers zullen tegen 2020 in Europa 2,8 miljoen mensen een baan hebben in de duurzame energiesector.

Aandeel duurzame energie nog klein

Het aandeel duurzame energie van het totale energieverbruik is vorig jaar gedaald. In 2009 was het aandeel duurzame energie nog 4,2%, in 2010 daalde dit naar 3,8%. Dit meldde het CBS deze week. Er zit wel groei in groene stroom, aldus het CBS. Maar of de ambities van de regering gehaald gaan worden, is maar zeer de vraag. Het lijkt erop dat de doelstellingen naar beneden moeten worden bijgesteld.

Het totale energieverbruik in Nederland nam in 2010 met ruim 7% toe. Oorzaken hiervan zijn onder meer een koude winter en het economisch herstel. Ook het verbruik van groene stroom nam toe. Hier was een stijging meetbaar van 39.000 terajoule naar 42.000 terajoule.

In 2020 zou Nederland een aandeel van 14% groene stroom moeten hebben. Zo luidde de doelstelling een paar maanden geleden althans. Met de 3,8 in 2010, lijkt die doelstelling onhaalbaar. Maar behalve de promotie van groene stroom, zijn er ook andere oplossingen. Zo zou de Nederlanders ook simpelweg energie kunnen gaan besparen door beter op het verbruik te gaan letten. Zo kan er vooral bespaard worden op verwarmingskosten.

Toch moeten alle zeilen bij worden gezet om de ambitie van het kabinet te gaan halen. Hoewel Nederland de laatste jaren duurzamer is geworden, zijn we er nog niet. Dit liet Ton Hirdes, directeur van de Nederlandse Wind Energie Associatie, gisteren weten.

Om het verbruik en de opwekking van groene stroom overzichtelijker te krijgen, gaan er wijzigen plaatsvinden in de subsidieregelingen. Minister Verhagen (Economische Zaken) zet een plafond op de exploitatiesubsidies om groene stroom op te wekken. Ook worden subsidies in de toekomst niet langer betaald door alle belastingbetalers, maar gaat de gebruiker een heffing moeten betalen.