Categorie: <span>Trends</span>

20% duurzame energie in 2020?

De doelstelling van de EU om het gebruik van duurzame/groene energie te stimuleren, moet haalbaar zijn. Wel moeten alle EU lidstaten een tandje bijzetten. Dit liet eurocommissaris Oettinger (Energie) gisteren weten. Volgens hem kan er door samenwerking van de EU-landen om duurzame energie op te wekken en distribueren jaarlijks 10 miljard euro bespaard gaan worden.

De Europese Unie heeft de doelstelling om in 2020 minimaal 20% van de energie duurzaam te laten zijn. Duurzame energie, ook wel groene energie genoemd, is energie die opgewekt wordt uit duurzame bronnen. Hierbij kan gedacht worden aan zonne-energie, windenergie en waterenergie. Volgens Oettinger is die ambitie nog steeds haalbaar maar moeten de EU lidstaten wel een tandje bijzetten. Ook moeten de jaarlijkse investeringen in de EU verdubbeld worden van 35 naar 70 miljard euro.

Er wordt al langere tijd getwijfeld aan de doelstelling van de EU. Veel nationale partijen hadden het al sinds tijden over een ‘papieren werkelijkheid’. Ook Nederland loopt achter op de EU doelstelling. In 2020 is naar verwachting nog geen 14% van de energie in ons land duurzaam. Of de EU de 20% gaat helemaal is maar de vraag.

Vraag bio-energie neemt toe in VS

De vraag naar graan voor bio-energie is in de laatste 5 jaar verdrievoudigd, zo stelde John Sanow op. Graan is nodig voor de opwekking van bio-energie. Men kan dus concluderen dat in de VS bio-energie met een opmars bezig is. In 2005 was de vraag nog 1,6 miljard bushels graan, deze waren puur bestemd voor de bio-energie volgens deze analist bij Telvent DTN in Omaha, VS. Dit is vorig jaar opgelopen tot 4,8 miljard bushels, mede door de grote vraag die uit China is ontstaan zal deze groei volgens Sanow de komende jaren doorzetten.

Deze twee factoren hebben ertoe geleid dat de graanprijs sinds augustus 2010 met ongeveer 80% is gestegen. Sanow is ervan overtuigd dat deze prijsstijging zich in 2011 voort zal zetten. De prijs stijging is ook mede te danken aan het kleiner dan verwachte graanoogst uit Amerika waardoor de markt nog krapper is geworden. Het herstel in balans tussen vraag en aanbod zal de komende jaren nog voortduren.

NL loopt achter op duurzame energie

Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is het energiebeleid van het kabinet Rutte ‘niet toereikend om aan de Europese verplichtingen te voldoen’. Zo produceert Nederland in 2020 maar 9% duurzame energie, dit aandeel is veel te laag. En de Europese doelstelling is dan ook 14%. Overigens is het streven van 14% ook al lager dan de doelstelling van het vorig kabinet.

De cijfers van het PBL lagen al langer op de plank maar werden afgelopen vrijdag naar buiten gebracht onder druk van de oppositie.

Hoewel Nederland nog niet voldoet aan de EU richtlijnen, kunnen veel consumenten wel degelijk kiezen voor duurzame energie. Vergelijk hier zelf duurzame energie.

Energie uit trillingen wegdek

Energie opwekken door auto te rijden. Binnenkort wordt dit realiteit doordat weggebruikers energie gaan opwekken met de trillingen in het asfalt die zij veroorzaken. Deze trillingen worden omgezet in energie voor lantaarnpalen en stoplichten. Zo ontstaat er een gesloten systeem waarin energie wordt opgewekt en ook direct weer wordt gebruikt in hetzelfde systeem.

Universiteit Twente en Ingenieursbureau Tauw lanceren samen met de provincie Overijssel een proef met dit systeem. Iedere weggebruikers veroorzaakt trillingen in het asfalt. “Met die bewegingen is eigenlijk nooit wat gedaan. Zonde, want daardoor gaat er enorm veel energie verloren”, zegt productontwikkelaar Simon Bos van Tauw.

Het laboratorium experiment is goed gegaan waardoor er vanaf volgend jaar een proefproject wordt opgezet. Een strook van de N34 bij Hardenberg wordt voorzien van het zogeheten piëzo-elektrisch materiaal. Volgens Ingenieursbureau Tauw is niet veel energie nodig om stoplichten te laten werken, zeker nu er steeds vaker energiezuinige led-verlichting wordt gebruikt.

“Een strook van een halve meter kan waarschijnlijk al behoorlijk wat opwekken. Bovendien kun je ook meerdere piëzoplaten onder elkaar leggen en het materiaal is niet duur.”

Duurzame energie pure noodzaak

Investeren in groene/duurzame energie levert geld op. Dit blijkt eens te meer uit een onderzoek door SEO Economisch Onderzoek. Niet alleen voor het milieu is duurzame energie natuurlijk goed maar ook voor de werkgelegenheid. Windenergie blijkt van als duurzame energiebronnen de goedkoopste te zijn. Maar juist nu lijkt het investeren in groene energie moeilijker dan ooit.

Juist het feit dat er op dit moment niet geïnvesteerd zal gaan worden in windenergie, zou de inconsistentie aantonen van het huidige Nederland. Elders in Europa bloeit door consistent beleid de windindustrie. De bijdrage die een exploitant van een windturbine krijgt per kWh is daarmee vergelijkbaar.

Nederland heeft zich verplicht om minstens 14% van de energie op te wekken uit duurzame bronnen in 2020. Het is nog maar zeer de vraag of dit ook daadwerkelijk gehaald kan gaan worden. Eerder berekenden werkgroepen van politieke partijen, waaronder die van VVD en CDA, dat 100% hernieuwbare energie in 2050 nodig en mogelijk is.

Denemarken en Duitsland bijvoorbeeld tonen beiden aan dat consequent inzetten op groene/duurzame energie werkt. Daar ontstond een stabiele thuismarkt die zorgt voor groene banen en sterke, internationaal concurrerende bedrijven. Ook voor Nederland kan dit een lonkend perspectief zijn.

Minder verbruik tijdens WK finale

Tijdens de WK finale in Zuid Afria tussen het Nederland en Spanje afgelopen zondag is bijna 1000 megawatt minder stroom verbruikt. Dat is zo’n 8% minder dan normaal. Dit bleek uit metingen van netbeheerder TenneT die zojuist bekend zijn gemaakt. De exacte reden van de afname is niet bekend. Maar de oorzaak van de afname zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat mensen bij elkaar televisie kijken en er dan dus minder tv’s per inwoner aanstaan dan normaal.

Niet alleen in Nederland was er een daling in stroomverbruik te merken. Ook in Duitsland was er sprake van een dip in het stroomverbruik. Daar werd bijna 400 megawatt minder stroom verbruikt. Tijdens de rust van de WK-finale werd zowel in Nederland als Duitsland juist meer stroom verbruikt.

Verf als oplaadbare batterij

Het is altijd lastig om de juiste kleur verf voor een bepaalde kamer te kiezen. In de toekomst zal het misschien niet alleen uitmaken welke kleur de verf heeft, maar ook wat het vermogen is. Onlangs is er namelijk verf ontwikkeld die energie op kan slaan.

De futuristische verf wekt zelf geen energie op, maar heeft wel de eigenschap op energie op te slaan. De verf kan wel samenwerken met zonnepanelen, waardoor er op een duurzame manier energie kan worden opgewekt die ook kan worden opgeslagen.

De verf is getest door een deel van een badkamer te beschilderen, waar ook een zonnecel in was aangebracht. De stroom die werd opgewekt was voldoende om 40 Led-lampen 6 uur te laten branden. Er werd een constante spanning van ongeveer 2,5 volt bereikt.

Onderzoekers van de Rice University zijn verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de verf. Uit het experiment bleek dat na de verf 60 keer te hebben opgeladen, de capaciteit nauwelijks verminderde. De wetenschappers denken dat de verf snel op grote schaal toepasbaar kan zijn, omdat verf al op een industriële wijze wordt gemaakt.