Blog

groenste energieleverancier

Tijdens de winter op de energiekosten besparen met deze tips van de elektricien

De herfst- en wintermaanden zijn doorgaans de maanden waarin de meeste energie verbruikt wordt door huishoudens. Dit is ook niet gek, want in tegenstelling tot de zomer verbruikt u in deze koude maanden veel Energie voor het verwarmen van uw woning. Ook worden de dagen steeds korter, waardoor u de verlichting eerder in zal schakelen. Een derde reden dat u in de herfst- en wintermaanden meer stroom verbruikt, is het feit dat u in deze periode meer binnen zult leven. In de zomer zit u een groot deel van de dag buiten, waardoor de televisie of een computer minder snel gebruikt wordt! Er zijn een aantal maatregelen die u kunt nemen om uw energieverbruik ook in de winter te beperken. De elektricien geeft u graag een aantal handige tips.

Een cv-ketel met een hoger rendement aanschaffen

In veel woningen maakt men nog gebruik van een traditionele losse cv-ketel, die gecombineerd wordt met een losse boiler. Niet alleen brengt dit hogere onderhoudskosten met zich mee, ook is deze combinatie bepaald niet energiezuinig. Verstandiger is het om te kiezen voor een zogenaamde combiketel, waarbij beide apparaten tot een nieuw apparaat gecombineerd worden. De elektricien geeft daarbij aan dat het ook bij andere energievretende apparaten verstandig kan zijn om deze te vervangen voor een energiezuiniger model. Zo zullen uw energiekosten afnemen en valt de energierekening mee aan het eind van het jaar! Welke elektrische apparatuur kunt u in uw woning vervangen voor een lager energieverbruik?

Doe een warmere trui aan in de herfst

Mensen zijn zeker in september en oktober al snel geneigd om de kachel aan te zetten. De warme die de kachel in uw ruimtes verspreid geeft u immers echt het gevoel van ‘thuis’! Door de kachel niet direct aan te zetten maar eerst een warme trui aan te trekken, kunt u op de energiekosten besparen. Wanneer u de kachel immers eenmaal aangezet heeft, is het heel verleidelijk om de kachel ook een volgende dag weer te gebruiken zonder dat dit direct noodzakelijk is.

Meer weten over mogelijkheden om te besparen op de energiekosten? Kijk in dat geval eens op internet! Er zijn verschillende blogs die specifiek gericht zijn op mogelijkheden om uw woning duurzamer te maken. Zo zou u ook voor het laten plaatsen van zonnepanelen door de
Elektricien kunnen kiezen, of het verbeteren van de isolatie in huis. Welke energiebesparende maatregelen neemt u? Lees ook:
Cv ketels

Overstappen loont meer dan ooit

De prijzen voor elektriciteit en gas zijn wederom omlaag gegaan, zo rapporteert Elsevier.
Energie vergelijken en daarna overstappen kan bovendien – nog steeds – honderden euro’s besparen op jaarbasis.

Afgelopen maand hebben de grote energiemaatschappijen hun tarieven bekend gemaakt voor het komende half jaar, waaruit blijkt dat deze wederom omlaag zijn gegaan. Opmerkelijk, omdat de belastingen op energie de laatste jaren juist hard zijn gestegen. De helft van de prijs van stroom en gas bestaat nu uit belastingen (energiebelasting en btw).

Het hoofdreden voor deze prijsontwikkeling is de (groene) energieopwekking in landen zoals Duitsland. Doordat zij fors investeren in windenergie, wordt er meer stroom opgewekt dan noodzakelijk, hetgeen de prijzen drukt.

Prijsniveau

Bij Eneco is de prijs van elektriciteit met 1 cent per kuub goedkoper geworden tot een prijs van 22,2 cent. Hun prijs van aardgas per kuub is gedaald met 5 cent tot 60 cent. Een modelgezin (vier personen, vrijstaand huis, gemiddeld energieverbruik) gaat er hierdoor op jaarbasis al snel zo’n EUR 100 – 200 op vooruit.

Opzeggen en overstappen

De consument doet er dus verstandig aan de energieleveranciers naast elkaar te leggen en over te stappen indien gepast (lees: goedkoper) en mogelijk. Vaak is er sprake van een tariefvaste periode (bijvoorbeeld een jaar), waarna het contract stilzwijgend verlengd wordt. Na zo’n jaar kan er gewoon overgestapt worden om te profiteren van de lagere prijzen bij bijvoorbeeld een andere partij.

Hoewel weinig werk, blijkt uit onderzoek dat de helft van de consumenten nog nooit heeft overgestapt en feitelijk dus geld laat liggen.

Nieuwe kans voor hybride panelen

De introductie van een nieuw hybride paneel maakt PVT-systemen nu voor een grotere markt interessant. Daar waar de huidige PVT-systemen niet concurrerend genoeg zijn ten opzichte van individuele PV-panelen met zonthermische panelen, zorgt deze innovatie voor een concurrerende prijs-prestatieverhouding.

PVT-panelen integreren de functie van een zonnecollector om warm water te produceren met die van PV-panelen. Achtergrond van deze technologieontwikkeling sinds de jaren ’70, is het streven om de totale energieopbrengst van zonne-energiesystemen te verhogen en het beschikbare dakoppervlak efficiënter te benutten.

Geen doorbraak

Sinds de introductie op de Nederlands markt, ruim 10 jaar geleden, is het marktaandeel van PVT echter nauwelijks gegroeid, dat meldt Ton van de Ven, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van dit nieuwe product bij AliusEnergy. PVT-systemen bevatten meer componenten, kosten veel tijd om te installeren en brengen dus een hogere investering met zich mee, legt Van de Ven uit. ‘Daarmee blijft PVT vaak een oninteressante manier van energieopwekking.’ De introductie nu op de markt van een nieuw hybride paneel, geeft PVT-systemen een nieuwe kans van slagen, benadrukt Van de Ven.

Minder complex

‘Door gebruik te maken van de techniek om in elk paneel optimizers te integreren, wordt het plaatsen van een dergelijk systeem stukken eenvoudiger. Daar waar voorheen de PVT-panelen een aparte omvormer nodig hadden, is nu één omvormer nodig die zowel de PV- als de PVT-panelen in dezelfde string kan schakelen. Samen met het behoud van paneelafmetingen, een stuk installatiegemak dus voor de installateur. Een groot bijkomend voordeel is dat nu elke configuratie mogelijk is. We kunnen maatwerk leveren en precies engineeren naar de behoefte van de klant’, aldus Van de Ven.

Goedkoper en breed toepasbaar

Minder componenten en installatiegemak zorgen volgens Van de Ven voor een beduidend lagere kostprijs van het systeem. Hij wijst eveneens op belangrijke besparingen. ‘Naast het reduceren van het elektrisch verbruik, vermindert ook het gasverbruik aanzienlijk dankzij de koppeling met de zonneboiler, het zwembad of een warmtepomp.’ Van de Ven benadrukt in dit verband dat ook deze brede toepasbaarheid, het product interessant maakt voor een grotere markt.

Van de Ven ziet nieuwe kansen voor PVT-systemen in Nederland. ‘Zeker gezien het feit dat de warmtevraag in de Nederlandse energiehuishouding groter is dan de stroomvraag én het beschikbare aantal vierkante meters dakvlak een kritische factor is, levert deze innovatie een bijdrage aan de Nederlandse duurzaamheidsdoelstellingen’.

 

Energiebesparingen voor bedrijven

Op deze website wordt een hoop geschreven over de energiemarkt, energietarieven en alternatieve manieren van energieopwekking zoals zonnepanelen en biomassa. Deze artikelen zijn voornamelijk gericht aan particulieren. Minder informatie is er te vinden voor bedrijven, terwijl zij juist grootverbruikers van energie zijn. Door het hoge energieverbruik is het vaak voor bedrijven (nog) niet rendabel of mogelijk om over te stappen op duurzamere energie. Zij kunnen echter wel een grote bijdrage leveren aan het verlagen van het energieverbruik door energiebesparende maatregelen te nemen.

Energiebewuste ondernemers en bedrijven hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen. Ze werden hierin aangespoord doordat de maatregelen een kostenbesparing als effect hebben en (gedeeltelijk) gesubsidieerd zijn. Op welke manier gemakkelijk energie en geld bespaard kan worden? De meeste energie wordt binnen bedrijfspanden gebruikt voor temperatuurregeling, verlichting en door productiemachines.

Het grootste energieverbruik zit vaak in verlichting

Wat niet veel mensen weten is dat verlichting tot wel 65 procent van de energie kan verbruiken. Bedrijfsruimtes zoals magazijnen vormen een echte uitdaging als het aankomt op verlichting, aangezien er vaak hoge plafonds zijn en geen ramen. Wil je toch natuurlijk daglicht binnen, dan kan dat via solatubes. Als er binnenverlichting aanwezig moet zijn, kies dan voor LED-lampen en koppel deze aan bewegingssensoren.

De juiste temperatuur met weinig energie

Nederland staat echt bekend als transportland. Er zijn veel magazijnen waarin producten tijdelijk worden opgeslagen, en deze magazijnen moeten vaak op een constante temperatuur gekoeld worden. Veel energie gaat verloren door luchtverplaatsingen, als deuren van magazijnen te lang open blijven staan. Bij intern transport en laaddeuren kunnen sterk fluctuerende temperatuurverschillen voorkomen worden door het automatisch regelen van de temperatuur, en het plaatsen van snelroldeuren.

Besparen op het energieverbruik van machines

Binnen een (met name industrieel) bedrijf zijn er vele apparaten die elektriciteit verbruiken. Denk maar eens aan computers, heftrucks, transportbanden en machines die nodig zijn tijdens het productieproces. Deze apparaten staan vaak lange tijd aan, produceren warmte en verminderen ook nog eens het zuurstofgehalte in een ruimte. Het energieverbruik kan verminderd worden door energiezuinige motoren te kiezen, of voor apparaten met sensoren die de machine uitschakelen als deze niet gebruikt wordt een bepaalde tijd.

Dit zijn natuurlijk allemaal technische maatregelen, terwijl ook het gedrag van medewerkers een grote rol kan spelen. Spoor personeel bijvoorbeeld aan machines uit te schakelen als deze niet gebruikt worden, verlichting uit te schakelen in ruimtes waar niemand aanwezig is en deuren naar koelruimtes niet te lang open te laten staan.

Dit artikel is geschreven in samenwerking met Bmpnederland.nl.

HVC maakt schone energie beschikbaar voor consument

HVC lanceert KringloopEnergie en gaat hiermee in het voorjaar van 2016 duurzame elektriciteit en gas leveren aan consumenten in heel Nederland. De afgelopen tien jaar produceerde en leverde het afval-,  grondstoffen- en energiebedrijf enkel aan haar aandeelhoudende gemeenten en waterschappen, maar vindt het nu tijd om ook de consument te bedienen.

HVC maakt energie uit restafval, biomassa (gft-afval, afvalhout en slib), wind en zon. Het bedrijf haalt het afval gescheiden op en probeert zoveel mogelijk te recyclen. Gft-afval uit de groene bak wordt gecomposteerd en vergist en niet-herbruikbaar restafval en afvalhout wordt verbrand. Zo krijgt HVC groen gas uit gft-afval en de vrijgekomen warmte uit verbranding van restafval en afvalhout wordt via turbines omgezet naar elektriciteit. De dan nog overgebleven restwarmte, levert het bedrijf aan huishoudens en bedrijven rondom de installaties. In het voorjaar van 2016 is het voor de consument in heel Nederland mogelijk om via HVC schone energie te kopen.

Circulaire economie

Het bedrijf wil met  KringloopEnergie de cirkel rond maken en de opgewekte energie op een transparante en eerlijke manier terug leveren aan de eindgebruiker. “De circulaire economie moet er echt komen, dat is geen keus”, zegt algemeen directeur Wim van Lieshout. “Het behoort tot onze taak om duurzame energie op te wekken uit niet herbruikbare afval- en biomassastromen en andere duurzame energiebronnen. Onze visie is dat duurzame energie het beste decentraal kan worden opgewekt. Lokale en regionale eigenaren, de inwoners en de gemeenten, worden zich daardoor bewuster van het energievraagstuk. We zetten daarom in op meer participatie van lokale partijen in wind-, zon- en wellicht warmteprojecten. Het is voor ons dan ook een logische stap om onze energie op grote schaal beschikbaar te maken voor de consument”.

Duurzaamste energiebedrijven in Nederland

Deze week stond HVC nog in de top vijf van duurzaamste energiebedrijven van Nederland. Het onderzoek, uitgevoerd door de Consumentenbond, Greenpeace, Hivos, Natuur & Milieu, Wereld Natuur Fonds en WISE, richt zich op de duurzaamheid van elektriciteit en verkent in welke mate de Nederlandse stroomleveranciers hier in positieve of negatieve zin aan bijdragen. “Doordat wij al het niet-herbruikbare restafval van consumenten hergebruiken voor nieuwe energie en daarnaast vooral investeren in windenergie is het ons gelukt om de top vijf te bereiken”, zegt Wim van Lieshout.

Over HVC

HVC is een afval, grondstoffen– en energiebedrijf van 46 aandeelhoudende gemeenten en 6 waterschappen (uit Noord-Holland, Flevoland, Zuid-Holland en Friesland). HVC richt zich op het hergebruik van grondstoffen, afvalbeheer en op verduurzaming van de energievoorziening van de in HVC deelnemende overheden. Naast windenergie, zonne-energie en bio-energie, ontwikkelt HVC warmtenetten die huizen en bedrijven verwarmen en installaties die groen gas maken uit gft-afval.

“Tegenbegroting Groenlinks levert 14.000 banen op”

Politici hebben stuk voor de stuk de neiging het wiel opnieuw uit te vinden. Zeker wanneer ze daarbij kunnen meeliften op concepten als duurzaamheid en werkgelegenheid. Groenlinks is daar geen uitzondering op. De progressieven komen met tegenbegroting op de gisteren gepresenteerde plannen van het kabinet. Bovendien gaat Groenlinks een alternatief klimaatakkoord presenteren. Fractievoorzitter Klaver voert hiermee vooral campagne: met zijn voorstel zal het kabinet niets doen. “We moeten niet alleen kijken hoeveel euro’s we uitgeven, maar ook hoeveel CO2 we uitstoten”, aldus Klaver.

Nederland heeft de EU in de nek hijgen wanneer het op CO2 uitstoot aankomt. Zo zijn er klimaatdoelen (2020) afgesproken waar Groenlinks niets aan veranderd. Zeker niet daags na Prinsjesdag, als de plannen net gepresenteerd zijn. Klaver wil minder CO2 uitstoten door van vrijwel alles zwaarder te gaan belasten. Zo zijn vrachtwagens en kolencentrales een doorn in zijn oog. Wegenbelasting eruit, kilometerheffing erin. Mensen die op drukke tijden en drukke trajecten rijden, moeten meer gaan betalen. Werkend Nederland zal de stap naar Groenlinks niet al te snel maken, als ze dit überhaupt al deden. Maar ook vakantievierend Nederland wordt niet ontzien, zij mogen meer belasting op vliegen gaan betalen. En natuurlijk moet de energiebelasting omhoog voor de industrie.

Klaver lijkt een aloude linkse ‘oplossing’ van stal te halen: belasting. Net nu het wat beter met de economie gaat en de industrie gaat investeren, wil Klaver gaan belasten. Een slecht plan! Die industrie durft weer vooruit te kijken. En die visie van de industrie is groener dan Groenlinks denkt. Kijk maar eens naar de auto-industrie. Geen merk dat nog niet inzet op elektrisch. Belasten hoeft helemaal niet, de industrie past zich. En na de industrie volgt de consument, zeker als prijzen dalen. En de prijzen zullen dalen. Belasten in het algemeen zorgt ervoor dat consumenten de hand op de knip houden. En dit zorgt voor banenverlies. Toch belooft Klaver met zijn maatregelen voor 14.000 banen te zorgen…

Die banen moeten vooral gecreëerd worden met geld dat eerst door eerdergenoemde belastingen opgehaald wordt. Dit is dus nep. Eerst iedereen extra laten betalen en dan met dat geld banen creëren. Aan het einde van de rit dus geen winst. Werkgelegenheid ontstaat door economische groei. Bedrijven moeten vertrouwen hebben in de Nederlandse economie en erin durven te investeren. Dit vertrouwen win je niet door die bedrijven zwaarder te belasten.

Uitzender Randstad ziet een toename in vacatures ontstaan. De crisis lijkt voorbij en werkgevers durven weer mensen aan te nemen. Ook de werknemer lijkt de juiste mentaliteit te hebben. Men wil werken: Circa 55% van alle werkenden geeft aan het niet erg te vinden om zich in hun vrije tijd bezig te houden met werkgerelateerde kwesties. Mannen geven in iets grotere getale aan dit geen probleem te vinden. Drie op de vijf werkenden (61%) geven aan alleen op werkgerelateerde telefoontjes of e-mail buiten kantoortijden te reageren wanneer het hen uitkomt. Circa 41% zegt altijd meteen te reageren. Vooral mannen zeggen dit vaker te doen.

Na heel wat magere jaren lijkt Nederland erbovenop te klimmen. De Nederlandse consumenten heeft de nodige belastingverhoging voor de kiezen gehad. En dit hebben werkgevers gemerkt. Het herstel is fragiel en we moeten nuchter blijven. Rutte heeft hier gelijk in. En hoewel Rutte niet direct geassocieerd wordt met het klimaat lijkt de man beter vooruit de kunnen kijken dan Klaver. Leeftijd komt met de jaren zullen we maar zeggen. Het belasten van de Nederlander en werkgever is niet alleen slecht voor de portemonnee, het wekt een nieuwe krimp in de hand.

Energiebedrijven zakken met hun variabele tarieven

Per 1 juli hebben de grote Nederlandse energieleveranciers hun variabele tarieven verlaagd, zo meldt Easyswitch.nl in een analyse die zij gisteren gepubliceerd hebben. Dit is een direct gevolg van de lagere prijzen van gas en elektriciteit aan de inkoopkant. Vooral Eneco stunt met de verlaging in hun gastarief.

Consumenten die nu een contract op basis van ene variabel tarief hebben (zo’n 60% van de Nederlandse consument), zullen per jaar er ongeveer EUR 36 – 68 op vooruit gaan, afhankelijk van de energieleverancier. Dit is op basis van het verbruik van een gemiddeld huishouden (3500 kWh stroom en 1500 m3 gas).

Prijs van olie

De olieprijs en de internationale gasvoorraden zijn van grote invloed op de gasprijs voor de consument en vanzelfsprekend ziet de consument fluctuaties hierin direct terug op zijn rekening. Door de overproductie van de laatste maanden op de oliemarkt zijn de gasprijzen nu gedaald.

Verlaging stroomtarief

De daling in de stroomprijs is vooral te verklaren door het feit dat stroomoverschotten goedkoop worden ingekocht vanuit het buitenland. Vanwege onder andere de goede infrastructurele verbindingen die Nederland met het buitenland heeft, wordt hiervan geprofiteerd. De laatste tijd is er dan ook veel goedkope groene stroom vanuit Duitsland ingekocht.

 

 

Energieprijzen blijven dalen

Overstappen van energieleverancier was altijd al voordelig maar op dit moment is het voordeel historisch hoog. De tarieven die leveranciers doorrekenen zijn zo laag dat jaarlijks relatief eenvoudig 350 euro per jaar bespaard kan worden. Dit zeggen althans de Consumentenbond en vergelijker Gastlicht.com.

Er kan het meeste bespaard worden bij die groep consumenten die nu een regulier contract hebben bij bij de drie ‘oude’ leveranciers: Nuon, Eneco en Essent. “Zij betalen daar gemiddeld 2040 euro per jaar,” zegt Sanne Bins van Gaslicht.com. Wie opzegt en kiest voor een 1-jarig vast contract is elders tussen de 1682 en 1700 euro kwijt, een verschil van ruim 350 euro. Met een soortgelijke conclusie komt de Consumentenbond: op de meest recente energieveiling van vorige week wist de belangenclub voor 18.000 deelnemers kortingen van 349 tot 376 euro te bedingen van het winnende energiebedrijf. “De tarieven liggen nu historisch laag.”

Oorzaken van de enorme verschillen zijn de lage olieprijs en veranderingen op de groothandelsmarkt. Energiebedrijven kunnen daardoor aanmerkelijk goedkoper inkopen. ,,Ook komen er steeds meer kleine spelers op de markt, waardoor er meer concurrentie is,” vult Donat aan. De helft van de Nederlanders is de laatste 10 jaar nog nooit geswitcht, blijkt uit recente cijfers van toezichthouder ACM. ,,En dat is dom, want blijven kost mensen veel geld, zeker nu.”

10% Nederlanders stapt over

De energie markt is in beweging. Bijna 12 procent van de Nederlandse huishoudens en bedrijven stapte in 2014 over naar een andere energieleverancier.  Volgens de brancheorganisatie Energie-Nederland laat dit zien dat de Nederlandse energiemarkt in ons land goed werkt. De brancheorganisatie onderzocht dat in 2010 zo’n 9 procent overstapte en in 2009 was dat 11,6 procent. Toen de energiemarkt in 2004 werd vrijgegeven stapte slechts een kleine 6 procent over.

De brancheorganisatie bestempeld de energiemarkt inmiddels als redelijk volwassen. De verscheidenheid aan leveranciers en het overstappen tussen deze leveranciers levert bijna geen problemen op. Uit recent onderzoek van de NMa bleek ook al dat 98 procent van de consumenten neutraal tot heel tevreden is over de service van de energieleverancier. Er zijn diverse sites om energieleveranciers vergelijken en eventueel kan er gebruik gemaakt worden van de mogelijkheid om te overstappen.

Energiemarkt gaat sterk veranderen

De manier waarop stroom wordt opgewekt en wat we daarvoor betalen gaat de komende jaren ingrijpend veranderen. Dat stelt de bestuursvoorzitter van Eneco Jeroen de Haas in een interview met gratis dagblad De Pers.

Volgens de Haas is ‘decentralisatie’ het belangrijkste aspect van de veranderingen in de energiewereld. In plaats van het centraal opwekken van stroom, zal er steeds meer en vaker lokaal energie worden gewonnen. Een goed voorbeeld hiervan is het zelf plaatsen van zonnepanelen. Hiervoor is het ontwikkelen van ‘smart grids’ wel noodzakelijk.

Doordat in Duitsland al veel zonne-energie wordt opgewekt, wordt daardoor zelfs de prijs van grijze stroom lager, aldus de Haas. Aangezien Eneco nog maar één grote gascentrale heeft, willen zij zich in de toekomst meer gaan richten op het faciliteren van eigen energieopwekking. Concurrenten Nuon en RWE zullen dat de komende jaren nog niet gaan doen, omdat deze bedrijven meerdere grote centrales in hun bezit hebben.

Er is volgens de Haas nog wel hulp vanuit Den Haag nodig. Op dit moment zijn de kosten van het uitstoten van CO² niet erg hoog, waardoor het investeren in schonere vormen van energie niet als economisch interessant wordt gezien.