Blog

In 2050 95% groene energie

Steeds meer energie moet uit duurzame bronnen gewonnen kunnen worden. De wereld kan in 2050 zo’n 95% van de energie uit duurzame bronnen halen, als er maar genoeg geïnvesteerd wordt. Deze cijfers blijken uit een rapport van de European Renewable Energy Council (EREC), Greenpeace en o.a. sustainability adviesbureau Ecofys.

Om deze ambitie te halen moet er flink worden geïnvesteerd. Om doelstelling te bereiken moeten de internationale investeringen in groene energie in 2030 opgelopen zijn tot $18 miljard. Op dit moment is ongeveer 18% van de opgewekte energie duurzaam. Het is dus maar zeer de vraag of de doelstelling realistisch is. Als de doelstelling gehaald wordt, levert dat meer banen op. In 2030 zouden meer dan 8 miljoen mensen werkzaam zijn in groene energie.

Het grootste deel van de benodigde investeringen moet volgens de milieuorganisaties betaald worden door landen die historisch gezien de grootste bijdrage hebben geleverd aan de CO2-uitstoot. Ook de draagkracht van een land speelt een rol.

Zo zouden de Verenigde Staten in 2010 36,6% van de rekening moeten voldoen. In 2030 zou dit zijn teruggelopen tot 28,9%. China, de grootste vervuiler, zou vanwege zijn kortere industriële geschiedenis en kleinere welvaart in 2010 slechts 4,3% van de investeringen moeten betalen. In 2030 loopt dit echter op naar 13,6%.

Als het voorgestelde scenario wordt gevolgd, zal in CO2-uitstoot in 2015 zijn piek bereiken, om daarna gestaag te gaan dalen.

Vraag naar energie stijgt weer

Het energieverbruik zal wereldwijd weer gaan toenemen in dit jaar. In 2009 nam het energieverbruik voor het eerst in decennia af. Dit jaar groeit de vraag weer gestaag door. Het wereldwijde energieverbruik daalde in 2009 met 1,1% vanwege de crisis. Dit betrof de eerste daling sinds 1982 en werd gedreven door een dalende vraag in de ontwikkelde landen.

Om weer aan de toenemende vraag te kunnen voldoen, zullen nieuwe investeringen in energiebronnen moeten worden gedaan. De voorkeur gaat natuurlijk uit naar duurzame energie. “De wereld zal vandaag de dag moeten investeren om de energievoorraden te kunnen leveren die in de toekomst nodig zijn”, aldus een topman van BP.

Eén ding staat wel vast; de veiligheidsmaatregelen zullen aangescherpt worden. Na de olieramp in de Golf van Mexico zal de industrie zich moeten beteren. BP heeft al direct laten weten strengere veiligheidsmaatregelen in acht te gaan nemen.

“Gebeurtenissen zoals in de Golf van Mexico echter, laten zien dat bepaalde energiebronnen vrijwel zeker scherpere maatregelen vereisen om veilige operaties zeker te stellen en mogelijkheden te bieden om de omgeving te beschermen”.

Sinds 22 april 2010 lekken er grote hoeveelheden olie in de Golf van Mexico uit een bron van BP. Volgens velen gaat het om de grootse milieuramp ooit in Amerika. Het lek werd veroorzaakt door een explosie aan boord van het boorplatform van Transocean Ltd. Deepwater Horizon.

Minder belasting op schone energie

De Europese Commissie wil volgende maand een plan presenteren om schone energie minder zwaar te belasten dan energie uit vervuilende energiebronnen. Dat heeft een woordvoerster van de EU afelopen week laten weten.

De EC wil dat alle deelnemende lidstaten het energieverbruik op een andere manier gaan belasten. Bedoeling is dat de heffing niet uitsluitend op de hoeveelheid verbruikte energie wordt gebaseerd, maar ook op de CO2- emissie die het energieverbruik met zich mee brengt.

De woordvoerster van eurocommissaris voor Belastingen Algirdas Semeta benadrukte dat de Commissie er niet op uit is de belastingdruk te verhogen. Wel wil ze via prijssignalen consumenten aansporen om te kiezen voor schone energiebronnen als windmolens en zonnepanelen. De Commissie wil tegen eind juni een voorstel presenteren.

Energie duurder. Vergelijken loont

De energieprijzen gaan met ingang van 1 juli flink omhoog. De oorzaak is de gasprijs, die ongeveer 10% stijgt. Elektriciteit blijft bij de meeste energiebedrijven in prijs gelijk of wordt licht goedkoper. Door de tariefsveranderingen is een gemiddeld gezin op jaarbasis 50 tot 100 euro meer aan energie kwijt. De totale jaarrekening van een doorsnee-huishouden komt daarmee boven de 1800 euro uit.

Onder meer het Eindhovense concern E.ON en Nuon hebben gisteren aangegeven dat de prijsstijging van gas onvermijdelijk is. Dat heeft te maken met de ontwikkeling van de olieprijs, die de afgelopen twaalf maanden is gestegen van veertig naar zeventig per vat. De daling van de euro zorgt ervoor dat dit prijsverschil in Europa versterkt doorwerkt.

De prijsstijging van energie geldt voor mensen die hun energierekening niet hebben vastgezet. Op dit moment zo’n 70% van de Nederlanders nog een variabel tarief heeft. De rest heeft contracten (tot en met vijf jaar vast) afgesloten.

Energie vergelijken valkuilen

Als je wilt overstappen naar een …

energie vergelijk

Zonder welkomstpremie energie vergelijken

Het jaarlijkse moment waarop de …

energie vergelijken

Zonder waarborg energie vergelijken

Iedereen die in een huis woont …