Blog

“16 procent duurzaam onhaalbaar”

Er gaan steeds meer geluiden op dat de Nederlandse doelstelling om in 2020 16 procent duurzame energie op te wekken onhaalbaar is. Waarschijnlijk zal het kabinet besluiten om de doelstelling naar beneden bij te stellen naar 14 procent, zo meldt het AD. Op dit moment vindt er overleg plaats tussen de overheid, Sociaal Economische Raad (SER) en verschillende belangengroepen. Als het goed is moet er over 2 maanden een nieuw plan zijn bedacht om de verllaagde doelstelling te halen.

Nederland wekt veel minder duurzame energie op dan de meeste Europese landen. Van alle stroom die in Nederland wordt opgewekt is maar 5 procent groen. Dit percentage is niet makkelijk omhoog te brengen met alleen zon- en windenergie. Voornamelijk het verbranden van biomassa zal moeten worden uitgebreid.

De regeringspartijen denken verschillend over het energieprobleem. Op aandringen van de VVD werd er al eerder gesproken over 14 procent in plaats van 16 procent. De PvdA wilde dit juist weer omhoog brengen naar 16 procent. Woensdag zal er in de Tweede Kamer een debat worden gevoerd over de toekomst van duurzame energie in Nederland.