Onafhankelijke informatie, tips en prijzen
Direct energie aanbiedingen vergelijken?
zakelijk energie vergelijken

Wanneer je er voor kiest om een (nieuw) energiecontract af te sluiten zal je in verschillende situaties kunnen vaststellen dat je recht hebt op een bepaalde bedenktijd. Deze bedenktijd omvat een periode van 14 dagen en moet het mogelijk maken voor jou als afnemer van een energiecontract om je alsnog te bedenken. Het is in tegenstelling tot wat nog steeds vaak wordt gedacht absoluut niet zo dat je als afnemer van het energiecontract een reden moet opgeven waarom je graag af wil van de afgesloten overeenkomst. Je moet er alleen wel rekening mee houden dat de bedenktijd niet altijd van toepassing is. Wil je graag meer te weten komen over de wettelijke bedenktijd bij het afsluiten van een energiecontract? Lees dan snel verder en kom er alles over te weten op deze pagina!

Wat is de wettelijke bedenktijd precies?

Zoals in de inleiding reeds aangegeven heeft de wettelijke bedenktijd betrekking tot een periode van 14 dagen. Binnen deze periode kan jij er als afnemer van een nieuw energiecontract voor kiezen om afstand te doen van de afgesloten overeenkomst zonder dat er daarvoor kosten in rekening mogen worden gebracht. Dit gebeurt eenvoudig door aan het energiebedrijf aan te geven dat je van de koop af wil zien. Met een wettelijke term wordt dit het ‘ontbinden van de overeenkomst’ genoemd. Een bedenktijd wordt ook wel een zichttermijn of een bedenktermijn genoemd.

Wanneer heb je recht op de wettelijke bedenktijd van 14 dagen?

Het is belangrijk om er zoals reeds aangegeven rekening mee te houden dat je niet altijd aanspraak kan maken op de bedenktijd van 14 dagen. In principe is dit alleen maar mogelijk wanneer het energiecontract op afstand werd afgesloten. Er is echter ook een uitzondering voor een verkoop van een energiecontract welke gebeurt aan de deur. In ieder geval zijn dit de drie situaties waarin je aanspraak kan maken op de wettelijke bedenktijd van 14 dagen:

  • Wanneer je er voor hebt gekozen telefonisch een nieuw energiecontract af te sluiten;
  • Wanneer het energiecontract werd afgesloten via het internet;
  • Wanneer je het nieuwe energiecontract hebt afgesloten aan de deur of op straat;

De bedenktijd van 14 dagen gaat meteen in op het ogenblik dat je het energiecontract hebt gekregen. Let op, er is nog een uitzondering. Ook wanneer je er voor kiest om bijvoorbeeld een energiecontract af te sluiten in een winkel is het mogelijk om aanspraak te maken op de wettelijke bedenktijd. De bedenktijd gaat in deze situatie in vanaf het ogenblik dat je, je handtekening onder het energiecontract hebt gezet.

Wanneer heb je dan geen recht op de bedenktijd van 14 dagen?

Zoals reeds aangegeven kan je bij het afsluiten van een energiecontract in een winkel eveneens rekenen op de bedenktijd van 14 dagen, al is dat niet altijd het geval. Op het ogenblik dat het gaat om een winkel van het energiebedrijf is het bijvoorbeeld noodzakelijk om de bepalingen in de algemene voorwaarden te raadplegen. Staat er niet uitdrukkelijk in aangegeven dat je recht hebt op een bedenktijd? In dat geval zal je er geen aanspraak op kunnen maken. Heb je er echter tijdens een bezoek aan een supermarkt voor gekozen om bij het standje van het energiebedrijf en / of aan de kassa een contract af te sluiten? In dat geval heb je wel altijd recht op de wettelijke bedenktijd van 14 dagen.

Langere bedenktijd van 12 maanden bij afsluiten energiecontract

Standaard is er dus een bedenktijd van 14 dagen van toepassing op het afsluiten van een energiecontract. In bepaalde situaties is het echter mogelijk om de bedenkingstijd te verlengen naar 12 maanden. Dit is het geval wanneer je energiebedrijf je niet heeft geïnformeerd over de bedenktijd. In deze situatie kan je er dus gedurende 12 maanden alsnog voor kiezen om af te zien van het afsluiten van je nieuwe energiecontract. Let wel, op het ogenblik dat het energiebedrijf je wel op de hoogte brengt geldt terug de bedenkingstijd van 14 dagen. Het kan immers ook gewoon gaan om een vergetelheid van het bedrijf in kwestie.

De langere bedenktijd geldt eveneens wanneer je een energiecontract afsluit bij een winkel waar het energiebedrijf geen eigenaar van is. Heeft de medewerker aan de kassa je er als consument niet van op de hoogte gebracht dat je 14 dagen de tijd hebt om je afgesloten overeenkomst alsnog op te zeggen? In dat geval gaat de verlengde bedenktijd van 12 maanden in voege. Hiervoor gelden dus dezelfde regels als wanneer je er voor zou kiezen om rechtstreeks bij het energiebedrijf af te nemen.

Gebruikmaken van de bedenktijd

Heb je spijt van het energiecontract dat je hebt afgesloten en wil je deze bijgevolg binnen de termijn van 14 dagen volgend op het afsluiten terug opzeggen? Dat kan. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is de energieleverancier (schriftelijk) op de hoogte brengen. Hij zal dan een bevestiging sturen en mag daarvoor geen kosten in rekening brengen. Bovendien ben jij als klant in deze situatie ook nooit verplicht om de reden aan te geven waarom je er voor kiest om het afgesloten energiecontract alsnog te ontbinden.

Let op! Het feit dat de energieleverancier geen kosten in rekening mag brengen voor het alsnog opzeggen van het afgesloten energiecontract binnen de gestelde bedenktijd zorgt er niet voor dat er geen kosten voor effectief energieverbruik mogen worden gefactureerd. Wanneer je tijdens de bedenkingstijd met andere woorden reeds energie geleverd hebt gekregen mag het energiebedrijf je vragen om hiervoor de kosten te betalen. Er mag echter geen verbrekingsvergoeding worden aangerekend.

Direct energie aanbiedingen vergelijken?
Wij scoren een 9!

Meer nieuws:

Meer nieuws