Onafhankelijke informatie, tips en prijzen
Direct energie aanbiedingen vergelijken?

Je kan er als klant van een energieleverancier voor kiezen om een energiecontract voor een bepaalde tijd af te sluiten. Dit kan met name gebeuren voor één of voor drie jaar. Wanneer je het energiecontract wenst stop te zetten is het mogelijk om deze op te zeggen. Je moet er wel rekening mee houden dat je in dit geval eventueel geconfronteerd kan worden met een bepaalde opzegvergoeding. Of er een bepaalde opzegvergoeding wordt aangerekend en hoeveel deze dan precies bedraagt is sterk afhankelijk van verschillende factoren. Wij vertellen je er op deze pagina graag alles over zodat het aangerekend krijgen van een opzegvergoeding voor jou niet langer als een donderslag bij heldere hemel zal komen.

Wanneer is het mogelijk om een energiecontract op te zeggen?

In principe is het op drie verschillende ogenblikken mogelijk om je lopende energiecontract op te zeggen. Het moment van opzeggen zal uiteindelijk bepalen of er een opzegvergoeding in rekening wordt gebracht of niet. De drie verschillende momenten die we onderscheiden om een energiecontract op te zeggen zijn:

  1. Op de datum waarop het contract afloopt;
  2. Op de einddatum van het energiecontract;
  3. Vooraleer het energiecontract afloopt;

Wil je graag weten welk bedrag je precies moet betalen? Dat kan worden afgeleid uit het energiecontract waarover je beschikt, maar ook uit de algemene voorwaarden van het energiebedrijf in kwestie. Wij hebben om het jou gemakkelijk te maken alvast de belangrijkste situaties waarin er een opzegvergoeding verschuldigd kan zijn op een rijtje gezet.

1.) Op het ogenblik dat het energiecontract afloopt

In deze situatie zal er geen opzegvergoeding voor je energiecontract verschuldigd zijn. De enige voorwaarde die hieraan verbonden is, is wel dat de opzegging gebeurt minimaal 30 dagen voor aflopen van het contract. Wees er zeker van dat je altijd van deze opzegging een bewijs hebt of ontvangt. Omwille van deze reden wordt het aangeraden om de opzegging steeds per e-mail te doen of door het versturen van een brief.

2.) De opzegging gebeurt na de einddatum van het energiecontract

In deze situatie heeft het energiebedrijf het recht om de overeenkomst stilzwijgend te verlengen. Dit mag echter uitsluitend gebeuren op het ogenblik dat het energiecontract wordt omgezet in een contract voor onbepaalde tijd. Een contract voor onbepaalde tijd kenmerkt zich zoals de naam reeds laat vermoeden door het feit dat er geen einddatum aan verbonden is. Ze loopt dan ook met andere woorden tot op het ogenblik dat ze door jou zelf wordt opgezegd.

3.) Het opzeggen gebeurt na het aflopen van het energiecontract

In deze situatie bestaat de kans dat je te maken krijgt met een bepaalde opzegvergoeding die moet worden betaald. Hiervoor gelden bepaalde algemene bepalingen. Zo is vastgesteld dat een energiebedrijf in principe tot zes weken na de opzegdatum een opzegvergoeding mag vragen. Wanneer ze pas buiten deze termijn in rekening wordt gebracht heb je als (ex) klant in principe de mogelijkheid om deze te weigeren. Je moet dit wel duidelijk aangeven aan het energiebedrijf in kwestie.

Hoeveel kan de opzegvergoeding precies bedragen?

Veel mensen denken dat het de energieleverancier vrij staat om zelf te bepalen welke opzegvergoeding hij vraagt voor het opzeggen van een contract. Dit klopt slechts gedeeltelijk. Het is namelijk zo dat er wettelijk maximumbedragen zijn bepaald waar de energieleverancier dus niet boven mag gaan. Een kleinere vergoeding of zelfs een vergoeding in rekening brengen is uiteraard wel mogelijk. In ieder geval hebben wij de maximale opzegvergoedingen afhankelijk van de resterende looptijd van het energiecontract in kwestie even voor jou op een rijtje gezet door middel van de onderstaande tabel.

Resterende contractperiode Maximale opzegvergoeding
Minder dan 1,5 jaar 50 euro
Tussen 1,5 & 2 jaar 75 euro
Tussen 2 & 2,5 jaar 100 euro
Langer dan 2,5 jaar 125 euro

Je moet er rekening mee houden als klant dat de opzegvergoeding die door je energieleverancier in rekening wordt gebracht zowel kan worden aangerekend voor stroom als voor gas. Dit betekent dat de maximale opzegvergoeding zoals aangegeven in de bovenstaande tabel het dubbele kan bedragen wanneer beide diensten vroegtijdig worden opgezegd.

Tot wanneer kan je energieleverancier een opzegvergoeding vragen?

Een ander belangrijk punt welke voor jou als klant goed is om te weten heeft te maken met de termijn waarin een energieleverancier een opzegvergoeding kan vragen. Dit kan namelijk pas gebeuren tot maximum 6 weken na de de opzegdatum. Wanneer de energieleverancier in kwestie binnen deze termijn met andere woorden geen opzegvergoeding heeft geclaimd is hij te laat en zijn er voor jou als klant geen financiële gevolgen waar je nog rekening mee dient te houden. Je moet de energieleverancier hier wel van op de hoogte brengen.

Wat bij problemen met de opzegvergoeding?

Het komt in de praktijk in principe niet zelden voor, maar het zou wel kunnen gebeuren dat er sprake is van een bepaald probleem welke de kop opsteekt met betrekking tot de opzegvergoeding die je moet betalen aan je energieleverancier. Wat bijvoorbeeld wanneer deze vergoeding veel hoger uitvalt dan wettelijk is toegestaan? Of wat in het geval waarin de energieleverancier er wel degelijk voor kiest om de opzegvergoeding aan te rekenen nadat de termijn van 6 weken is verstreken? In al deze gevallen kan je twee verschillende zaken ondernemen, namelijk:

  • Je neemt contact op met de energieleverancier en legt het probleem voor;
  • Je stuurt een brief naar de geschillencommissie waarna zij een beslissing zullen nemen;

In het meest extreme geval kan er eventueel nog voor worden gekozen om het meningsverschil tussen jou en de energieleverancier met betrekking tot je opzegvergoeding voor te leggen aan de rechtbank. Het probleem is echter dat een dergelijke procedure zeer veel tijd in beslag kan nemen en bovendien ook erg veel geld kost.

Direct energie aanbiedingen vergelijken?
Wij scoren een 9!

Meer nieuws:

Meer nieuws