Onafhankelijke informatie, tips en prijzen
Direct energie aanbiedingen vergelijken?

Wanneer je er voor kiest om zonnepanelen op je dak te plaatsen zal je vanaf dat ogenblik in principe dienst doen als je eigen energieleverancier. Een belangrijk deel van de energie die je zal opwekken met behulp van een dergelijk, duurzaam systeem zal door jou zelf worden verbruikt. Echter is de kans bijzonder groot dat er ook een bepaald teveel aan energie zal worden opgewekt. In dat geval zal deze energie worden teruggeleverd aan het stroomnet. Hoe gaat dit nu echter precies in zijn werk en welke voor- en nadelen brengt dit met zich mee? Je komt het allemaal te weten op deze pagina!

Hoe energie terugleveren bij zonnepanelen?

Nagenoeg iedereen die er voor heeft gekozen om zonnepanelen op zijn of haar dak te plaatsen zal op een bepaald ogenblik een teveel aan stroom opwekken en deze terugleveren aan het stroomnet. Op het ogenblik dat jij er eveneens voor wil kiezen om een bepaalde hoeveelheid energie terug te leveren kan je daarvoor als volgt te werk gaan:

  • Geef door aan je energiebedrijf dat je wenst te beginnen met het terugleveren van energie. Het is geen vereiste om een nieuw contract af te sluiten, maar een groot aantal leveranciers beschikken wel over speciale producten.
  • Breng niet alleen het energiebedrijf, maar ook de netbeheerder op de hoogte van het feit dat je energie wenst terug te leveren. Dit kan gebeuren door te surfen naar de website energieleveren.nl. De netbeheerder verzorgt de registratie van alle normale aansluitingen evenals de terugleveraansluitingen. Door je aan te melden is het voor de netbeheerder mogelijk om de vereiste wijzigingen door te voeren aan het net.

De terugleververgoeding

Het financiële voordeel dat je kan behalen door het plaatsen van zonnepanelen strekt zich eigenlijk uit over twee verschillende vlakken. In eerste instantie kan het gebeuren dat je als eigenaar van de zonnepanelen minder energie opwekt dan je verbruikt. Dit zorgt er voor dat de opgewekte energie van het het totale verbruik zal worden afgetrokken. Alleen het resterende verbruik zal op dat ogenblik nog door het energiebedrijf in rekening worden gebracht. Deze manier van werken wordt ook wel ‘salderen’ genoemd. Door te salderen kan je er dus voor zorgen dat de periodieke lasten welke je moet betalen voor je energieverbruik aanzienlijk kunnen worden gedrukt.

In het tweede geval is er sprake van een grotere hoeveelheid stroom die door jouw installatie(s) is opgewekt dan je daadwerkelijk hebt verbruikt. Dit zorgt er voor dat je als het ware met een bepaald overschot komt te zitten. Dit overschot wordt teruggeleverd aan het stroomnet waarvoor je een bepaalde terugleveringsvergoeding ontvangt. In de beginperiode was deze vergoeding zeer aanzienlijk waardoor het mensen hielp om de kostprijs van hun installatie te betalen. Tegenwoordig is dat helaas heel wat minder het geval. Vaak betreft de terugleververgoeding tegenwoordig dan ook gewoon de kale leveringsprijs excl. BTW.

Gaat gaat het terugleveren van energie precies in haar werk?

De kans bestaat dat de manier waarop je energie terugleveren gebeurt nog niet helemaal duidelijk is. Omwille van deze reden hebben we er dan ook voor gekozen om een concreet praktijkvoorbeeld uit te werken. We nemen een verbruik van 3.500 kWh en 4.500 kWh die door jou zelf wordt opgewekt. Dit betekent dat je alvast 3.500 kWh kan salderen van jouw energiefactuur. De resterende hoeveelheid van 1.000 kWh zal moeten worden teruggeleverd aan het stroomnet. Dit gebeurt in het voorbeeld tegen een prijskaartje van 0,054 euro per opgewekte kWh. In deze situatie zal er op jaarbasis dus een (extra) winst kunnen worden opgetekend voor de door jou opgewekte energie van 54 euro.

Plaatsing van slimme energiemeter

Indien je graag met jouw zonnepanelen een bepaalde hoeveelheid stroom wenst terug te leveren aan het stroomnet is het van belang om er rekening mee te houden dat je daarvoor over een slimme energiemeter dient te beschikken. Een dergelijke energiemeter beschikt namelijk over de mogelijkheid om de opwekking vanuit je zonnepanelen automatisch te registreren. Een analoge meter heeft niet de mogelijkheid om de hoeveelheid opgewekte energie te registreren. Zij zal de opwekking als het ware terugschroeven. Dit zorgt er voor dat de opgewekte energie automatisch van het verbruik zal worden afgetrokken. Dat is natuurlijk allemaal prima, ware het niet dat er nooit exact kan worden achterhaald hoeveel er nu precies wordt teruggeleverd. Dit zorgt er voor dat de plaatsing van een slimme energiemeter eigenlijk in de praktijk absoluut noodzakelijk is voor het terugleveren van stroom aan het stroomnet.

Energie terugleveren met zonnepanelen, interessant of niet?

Op het ogenblik dat je installatie met zonnepanelen een teveel aan energie opwekt spreekt het voor zich dat het eigenlijk zonde zou zijn om daar niets mee te doen. Dit zorgt er voor dat we eigenlijk alleen maar kunnen stellen dat het terugleveren van de teveel aan opgewekte energie met je zonnepanelen zeer interessant is. Ondanks het feit dat er tegenwoordig geen hoge terugleververgoedingen meer worden aangeboden is elke financiële extra die je kan ontvangen wel nog steeds gewoon mooi meegenomen. Dit neemt echter niet weg dat het doelbewust plaatsen van een grotere installatie om meer energie te kunnen opwekken en terug te kunnen leveren eigenlijk financieel niet interessant (meer) is.

Denk ook aan een goede isolatie van je huis. Denk bijvoorbeeld aan goede isolatieglazen en bijvoorbeeld het gebruik van dubbel glas voor je schuifpui.

Direct energie aanbiedingen vergelijken?
Wij scoren een 9!

Meer nieuws:

Meer nieuws