Onafhankelijke informatie, tips en prijzen
Direct energie aanbiedingen vergelijken?

Iedereen die een dak boven zijn of haar hoofd heeft zal er rekening mee moeten houden dat er een bepaalde hoeveelheid energie zal worden verbruikt. Dit energieverbruik brengt uiteraard ook een zekere kostprijs met zich mee. Om er zeker van te zijn dat je kan genieten van bijvoorbeeld verlichting, verwarming en ga zo maar door is het noodzakelijk om een energie contract af te sluiten met een bepaalde leverancier. Wat omvat dit contract nu echter precies en met welke aandachtspunten zal je rekening willen houden? Wij hebben al deze eigenlijk cruciale informatie op deze pagina even uitgebreid voor jou op een rijtje gezet.

Wat is een energie contract?

Het energie contract is een schriftelijke overeenkomst die kan worden afgesloten tussen de afnemer van de energie enerzijds en de energieleverancier anderzijds. In het energie contract worden alle gegevens vermeld die enigszins van toepassing zijn tot het afnemen van energie. De in de overeenkomst opgenomen bepalingen zullen van toepassing blijven zolang als de overeenkomst in stand wordt gehouden. Met andere woorden, ze komen te vervallen wanneer je er voor kiest om een nieuw contract af te sluiten bij een andere partij.

Wat omvat het energie contract precies?

Het energie contract is eigenlijk een verzameling van alle voorwaarden die zijn overeengekomen tussen jou als afsluitende partij enerzijds en de energieleverancier anderzijds. Omdat de gegevens die er in worden verwerkt steeds zijn bepaald aan de hand van de gegevens met betrekking tot het te verwachten verbruik spreekt het voor zich dat er niet zoiets bestaat als een standaard energie contract welke voor iedereen van toepassing is. Toch is de aard van de informatie wel veelal (min of meer) hetzelfde. In een energie contract kan je dan ook steeds (minimaal) de volgende punten verwachten:

  1. Het type energie waarvoor wordt gekozen (groene / grijze energie);
  2. Het te verwachten verbruik;
  3. De maandelijkse voorschotten die moeten worden betaald;
  4. De kostprijs die in rekening wordt gebracht per verbruikte kWh;
  5. Een eventuele waarborg die is vereist door de energieleverancier;

Het vragen van een waarborg gebeurt eigenlijk nog eerder zelden. Toch zijn er uitzonderingen. Controleer goed jouw energie contract en bekijk of er ergens sprake is van een waarborg of niet. Is dat het geval, dan betekent dit namelijk een extra financieel aandachtspunt waar je zonder twijfel rekening mee zal willen houden.

Verschillende soorten energie contracten

Wanneer je er voor kiest om een nieuw energie contract af te sluiten is het altijd van belang om er rekening mee te houden dat er verschillende soorten contracten bestaan. We onderscheiden op dit vlak de volgende opties:

  • Een contract op privé-naam welke ook wel een huiselijk contract wordt genoemd;
  • Een contract op privé-naam voor een tweede woning die bijvoorbeeld is gelegen aan zee;
  • Een contract op naam van een onderneming, dit is uiteraard een professioneel contract;
  • Een leegstandscontract, het betreft hier een contract waarop het leegstandstarief op van toepassing is;

Welke van de verschillende soorten energie contracten van toepassing is voor jouw situatie is uiteraard door jou zelf te bepalen. Er dient wel rekening mee te worden gehouden dat de geldende voorwaarden aanzienlijke verschillen kunnen vertonen. Grootverbruikers zoals bedrijven kunnen bijvoorbeeld vaak rekenen op een scherpere kostprijs per kWh dan de ‘kleine’ particulieren. Het leegstandscontract is uiteraard een op zichzelf staand contract welke niet kan worden vergeleken met de andere overeenkomsten.

Kan ik zomaar veranderen van energieleverancier?

Vroeger was het niet zomaar mogelijk om op eender welk gewenst ogenblik te veranderen van energieleverancier. Er waren altijd manieren om dit wel voor mekaar te krijgen, maar dan werd je vaak achteraf geconfronteerd met een stevige schadevergoeding. Tegenwoordig is dat wel even anders en mogen energieleveranciers helemaal geen langdurige contract opdringen aan hun klanten. Dit betekent dat je in principe vrij bent om op elk gewenst ogenblik een contract te tekenen met een andere energieleverancier. Dit zorgt er evenwel niet voor dat eender welk moment geschikt is om over te stappen, maar dat is uiteraard een ander verhaal.

Energie contract vergelijken

Vooraleer je er voor kiest om met een bepaalde energieleverancier in zee te gaan is het altijd belangrijk om er rekening mee te houden dat de inhoud van een energie contract aanzienlijke verschillen kan vertonen. De ene energieleverancier kan bijvoorbeeld een stevige waarborg vragen terwijl de andere dat niet doet en het hoeft ook niet te worden benadrukt dat ook de kostprijs per kWh aanzienlijke verschillen kan vertonen. Het hoeft geen enkel probleem te zijn om een voorbeeldcontract op te vragen bij verschillende energieleveranciers en deze met elkaar te vergelijken. Dit geldt eveneens voor het uitvoeren van een objectieve vergelijking via het internet. Op deze manier is het binnen slechts enkele minuten tijd mogelijk om de verschillende bestaande energie contracten bij diverse partijen met elkaar te vergelijken. Zo kan je meteen voor jezelf uitmaken welk energie contract over de hele lijn het interessantst is.

Direct energie aanbiedingen vergelijken?
Wij scoren een 9!

Meer nieuws:

Meer nieuws