Onafhankelijke informatie, tips en prijzen
Direct energie aanbiedingen vergelijken?

Wanneer je gaat verhuizen naar een andere woning beschik je altijd over verschillende mogelijkheden wat je energiecontract betreft. Je kan er namelijk voor kiezen om je huidige energiecontract gewoon mee te nemen naar het nieuwe adres, maar het is uiteraard ook mogelijk om deze op te zeggen en een nieuw contract af te sluiten. Het uitvoeren van een berekening op basis van je nieuwe adres kan namelijk duidelijk hebben gemaakt dat je op deze manier een zeker financieel voordeel kan behalen. Hoe dan ook zijn er bij het verhuizen op vlak van energie een aantal zaken waar je graag rekening mee zal willen houden. Welke factoren dit precies zijn en welke stappen jij zelf zeker zal moeten ondernemen wordt meteen duidelijk aan de hand van het op deze pagina opgenomen stappenplan.

Stap 1: Kan je jouw huidige energiecontract meenemen of niet?

Veel mensen gaan er zomaar vanuit dat ze altijd over de mogelijkheid beschikken om hun huidige energiecontract mee te nemen naar hun nieuwe adres. Dat is uiteraard een mooie gedachte, maar helaas is dit in de praktijk lang niet altijd een optie. In bepaalde omstandigheden is het dan ook regelrecht uitgesloten dat het bestaande energiecontract wordt meegenomen naar het nieuwe adres. Enkele voorbeelden op dit vlak zijn:

  1. Wanneer de persoon in kwestie naar het buitenland gaat verhuizen;
  2. Wanneer je gaat verhuizen of samenwonen met iemand die reeds over een energiecontract beschikt;
  3. Wanneer er wordt verhuisd naar bijvoorbeeld een verzorgingstehuis voor ouderlingen;

In bovenstaande situaties zal je dus altijd je bestaande energiecontract, al dan niet vroegtijdig moeten opzeggen. Wanneer er nog een vrij aanzienlijke restperiode van toepassing was kan dit als gevolg hebben dat je een bepaalde opzegvergoeding dient te betalen. Hoeveel deze vergoeding precies zal bedragen is afhankelijk van de termijn die nog restte.

Stap 2: Energiecontract verhuizen of opzeggen?

De tweede stap in dit stappenplan is afhankelijk van de mogelijkheid waarover je beschikt in stap 1. Is het namelijk een optie voor jou om je energiecontract mee te nemen naar je nieuwe adres? Dan is de tweede stap het doorgeven van je nieuwe adres aan de energieleverancier. Is dit geen optie? In dat geval zal je het huidige energiecontract moeten opzeggen wetende dat je het risico loopt om tegen en bepaalde opzegvergoeding aan te lopen. Wanneer deze laatste keuze de enige optie is stopt het stappenplan eigenlijk hier. Heb je er wel voor gekozen en is het mogelijk om je bestaande energiecontract mee te nemen naar je nieuwe adres? Dan gaan we nog even door met het stappenplan.

Stap 3: Het doorgeven van de meterstanden bij verhuis

Neem je het huidige energiecontract mee naar het nieuwe adres? Dan spreekt het voor zich dat er een duidelijk beeld moet worden gevormd van de meterstanden. Deze zullen door meerdere partijen worden opgenomen, maar het is altijd een vereiste om dit ook zelf te doen en hier eventueel het nodige bewijsmateriaal van te verzamelen. Op deze manier beschik je steeds over een bepaald bewijs wanneer er discussie zou bestaan over de meterstanden en dus over de kosten die nog moeten worden betaald. Het is van belang om er rekening mee te houden dat de beide meterstanden moeten worden doorgegeven binnen de 15 dagen volgend op de verhuis naar het nieuwe adres. Op welke manier dit precies kan gebeuren is altijd een beetje afhankelijk van de energieleverancier in kwestie.

Stap 4: Controleren van de eindafrekening

Nadat de meterstanden zijn doorgegeven zal er uiteraard een eindafrekening volgen. Het is altijd van belang om deze goed te controleren. Het toetsen van de eindafrekening met de doorgegeven meterstanden is bovendien niet het enige aandachtspunt. Wat bijvoorbeeld wanneer je op het voorgaande adres over zonnepanelen beschikte? De teruggeleverde stroom aan het elektriciteitsnet dient uiteraard ook te worden verrekend. Zoals reeds aangegeven is het omwille van deze reden ook altijd belangrijk dat je zelf de metingen van de meterstanden bijhoudt en er eventueel het nodige bewijs van voorziet. Hou er bovendien ook rekening mee dat de eindafrekening van je voorgaande woning dienst kan doen als bepaler voor de voorschotfacturen die je op het nieuwe adres en eventueel van je nieuwe energieleverancier zal ontvangen. Het nauwkeurig controleren van de eindafrekening is dan ook zeker een must.

Stap 5: Nieuwe energieleverancier zoeken of probleem melden

Verhuizen naar een nieuw adres brengt altijd de nodige stress met zich mee. Dit geldt voor een groot aantal verschillende zaken, ook voor wat de keuze van het energiecontract en / of de energieleverancier betreft. Wanneer de verhuis is afgerond en de eindafrekening klopt kan je rustig je tijd nemen om een objectieve vergelijking uit te voeren. Deze vergelijking zal uiteindelijk aan het licht brengen welke van de verschillende energieleveranciers op de markt jou op je nieuwe adres de beste condities kan aanbieden. Was er toch een probleem met de eindafrekening op het vorige adres? Dan kan je uiteraard nog altijd uitkijken naar een nieuw energiebedrijf, maar zal je wel het probleem moeten melden bij je huidige energieleverancier.

Lees ook: duurzame kozijnenprijzen schilders voor verhuizing en de spouwmuurisolatie kosten

Direct energie aanbiedingen vergelijken?
Wij scoren een 9!

Meer nieuws:

Meer nieuws