Onafhankelijke informatie, tips en prijzen
Direct energie aanbiedingen vergelijken?
groenste energieleverancier

Denk jij er net als ongetwijfeld zoveel andere mensen eveneens over na om te investeren in zonnepanelen? Bijvoorbeeld omdat je elk jaar opnieuw wordt geconfronteerd met een torenhoge afrekening voor je stroomverbruik? In dat geval kan dit een belangrijke meerwaarde vormen voor niet alleen je huis, maar ook voor je portefeuille. Anderzijds is het mogelijk dat je reeds enige tijd zonnepanelen op je huis hebt liggen, maar je graag van naderbij wil bekijken welke energieleverancier het voordeligst is voor het resterende energieverbruik. In al deze verschillende situaties is het de moeite waard om even de informatie op deze pagina grondig door te nemen!

Hoeveel rendement leveren je zonnepanelen precies?

Het komt in de praktijk bijzonder vaak voor dat mensen er in eerste instantie voor kiezen om een standaard installatie met zonnepanelen op hun dak te plaatsen die het overgrote merendeel van het verbruik opvangt, maar niet alles. Daar is niets mis mee, want een installatie met zonnepanelen kost ook tegenwoordig natuurlijk nog heel wat geld. Toch is het van belang om een goed zicht te hebben op de hoeveelheid stroom die je installatie met zonnepanelen oplevert om vervolgens een inschatting te kunnen maken van de hoeveelheid stroom die je wel nog zal moeten betalen. Dat is op verschillende manieren mogelijk:

  1. Je kan de concrete opbrengst van je zonnepanelen aflezen van de jaarnota. Er moet in deze situatie wel rekening mee worden gehouden dat alleen een volledig jaar waarin er gebruik is gemaakt van zonnepanelen een goed beeld geeft van de realiteit. Ga er nooit zomaar vanuit dat je bijvoorbeeld de opbrengst van 6 maanden gewoon kan verdubbelen om een concreet eindresultaat te krijgen. Dat lijkt wel zo, maar dat is niet correct. De seizoenen en het daarmee gepaard gaande weerbeeld verschillen immers aanzienlijk afhankelijk van de periode van het jaar. Alleen een compleet jaaroverzicht zal dus een realistisch beeld scheppen van de opbrengst van je zonnepanelen.
  2. Wanneer je nog maar net een compleet nieuw systeem met zonnepanelen hebt geplaatst zullen de installateurs je een concreet beeld moeten geven van de opbrengst van je installatie. Op basis van deze gegevens kan er een prognose worden gemaakt waardoor de te verwachten jaaropbrengst duidelijk wordt gemaakt. Let wel op, ondanks het feit dat het te verwachten rendement wel redelijk in de lijn der verwachting ligt moet het gezegd dat het altijd een beetje natte vinger werk blijft.

Wijze van salderen afhankelijk van de meter

Elke energieleverancier is bij wet verplicht om de opwekking van je eigen elektriciteit te verrekenen met het verbruik dat wordt gerealiseerd. We geven een concreet voorbeeld. Wanneer je bijvoorbeeld voor 900 kWh hebt opgewekt en je hebt een verbruik van 1.200 kWh, dan moet er door jou op het einde van het jaar nog 300 kWh betaald worden aan de energieleverancier. Hou er rekening mee dat het aantal kWh verbruik niet de enige kost is waarmee je zal worden geconfronteerd. Ook de eventuele belastingen en toeslagen zullen immers op de eindfactuur zijn terug te vinden. Wanneer je over een enkele meter beschikt is dat in principe allemaal geen probleem en verloopt de berekening zeer eenvoudig en transparant. Steeds meer mensen hebben echter een dubbele meter en dan kan dit wel eens wat meer voeten in de aarde hebben.

Wanneer overstappen bij zonnepanelen?

Op het ogenblik dat je zelf, bijvoorbeeld door middel van zonnepanelen, stroom opwekt wordt het aangeraden om pas over te stappen naar een andere energieleverancier op het ogenblik dat er zoveel mogelijk van je opgewekte stroom kan worden gesaldeerd. Wanneer je bijvoorbeeld een nieuw contract hebt afgesloten voor aanvang van de winter is het zeker niet interessant om meteen na de winter terug over te stappen. In de winter zal je namelijk behoorlijk wat stroom hebben verbruikt terwijl de opbrengst van je zonnepanelen op een laag pitje zal hebben gestaan. Het is dan ook in deze situatie veel interessanter om even te wachten tot op het ogenblik dat er zoveel mogelijk van de verbruikte stroom kan worden verrekend met de opgewekte stroom.

Bekijk ook: de duurzame energie vergelijker

Wat wanneer je zonnepanelen meer opleveren dan je verbruikt?

Ook de omgekeerde situatie kan uiteraard van toepassing zijn. Wat namelijk wanneer je over een grotere opbrengst beschikt uit je zonnepanelen dan je daadwerkelijke verbruik is? In dat geval zal de energieleverancier waarbij je bent aangesloten je een bepaalde vergoeding moeten geven voor de teruggeleverde stroom. Dit gebeurt door middel van ofwel een vastgesteld bedrag ofwel door het betalen van het normale leveringstarief. Het is in principe de keuze van de energieleverancier van welke optie er gebruik wordt gemaakt. Let ook op het feit dat het bedrag zowel inclusief als exclusief BTW kan zijn. Het uitvoeren van een objectieve vergelijking tussen de verschillende energieleveranciers is op dit vlak altijd interessant.

Wat wanneer het maandbedrag niet veranderd?

De plaatsing van zonnepanelen op het dak van je woning moet in principe op twee verschillende manieren een besparing met zich meebrengen. Enerzijds zal de besparing blijken uit de eindafrekening die je aan het einde van het jaar ontvangt, maar daarnaast zullen ook de maandelijkse voorschotfacturen worden verlaagd… althans dat zou toch zo moeten zijn. In de praktijk wil dit het eerste jaar wel eens anders uitpakken. Dit heeft alles te maken met het feit dat de energieleverancier de maandelijkse voorschotfacturen altijd zal bepalen op basis van het historische verbruik.

Een nieuwe energieleverancier zal dan ook steeds verschillende factoren uit het verleden opvragen en daar het gemiddelde van nemen. Hij kan uiteraard niet weten dat er inmiddels zonnepanelen zijn geplaatst waardoor deze niet mee wordt genomen in de overweging die wordt gemaakt. In principe hoeft dit niet zo’n groot probleem te zijn. Aan het einde van het jaar zal je het teveel betaalde bedrag namelijk terugkrijgen waarna je maandelijkse factuur vanaf het tweede jaar structureel zal worden verlaagd. Wil je toch dat de maandelijkse voorschotten nu reeds worden ingeperkt? In dat geval kan je altijd melding maken van de plaatsing van je zonnepanelen bij je energieleverancier. Wellicht dat ze hier dan toch nog rekening mee zullen houden.

Lees ook: subsidies zonnepanelen.

Direct energie aanbiedingen vergelijken?
Wij scoren een 9!

Meer nieuws:

Meer nieuws