Onafhankelijke informatie, tips en prijzen
Direct energie aanbiedingen vergelijken?

De ACM staat voor de Autoriteit Consument en Markt. Het is een overkoepelende organisatie die in de gaten houdt of bedrijven zich wel houden aan de regels die de overheid aan hen stelt. Als bedrijf heb je immers niet op alle gebieden vrij spel. Er zijn regels opgesteld voor eerlijk handelsverkeer en die moeten worden nageleefd. De ACM houdt in de gaten of een bedrijf, in dit geval een leverancier van energie, aan die regels voldoet.

De vergunning van de ACM

Een leverancier van energie moet algemene verkoopvoorwaarden hebben opgesteld waar men zich aan dient te houden. De ACM wil inzage in deze algemene verkoopvoorwaarden voordat men toestemming geeft in de vorm van een vergunning om energie aan de consument te leveren. Deze vergunning is niet iets wat eenmalig wordt afgenomen. Tijdens het proces van levering wordt de kwaliteit van de dienstverlening continue gemonitord. Consumenten met klachten over een energieleverancier kunnen deze melden bij de ACM. Wanneer een klacht gegrond wordt verklaard wordt er een onderzoek ingesteld.

Codes Energie

De ACM heeft Codes Energie opgesteld. Hierin staat vastgelegd wat de afspraken zijn tussen gebruikers en beheerders van energienetwerken. We zullen de codes voor je toelichten. Het zijn punten die bij jouw energieleverancier staan vastgelegd in de Gaswet en Elektriciteitswet. De punten worden gecontroleerd en opgesteld door de Energiekamer. Dit is een onderdeel van de NMA, oftewel de Nederlandse Mededinging autoriteit.

Tariefberekening

Als Energieleverancier mag je bepaalde tarieven in rekening brengen. Het gaat hier om bijvoorbeeld administratieve kosten. Deze kosten vallen onder de leveringstarieven. Over het algemeen is het zo dat als een bedrijf de energie tegen een zeer lage prijs aanbiedt, de leveringstarieven wat hoger kunnen zijn. Aan de andere kant gaat dit ook op. Zijn de prijzen van energie wat hoger, dan zullen de leveringstarieven doorgaans wat lager zijn. Men moet inzicht geven in de tarieven die men in rekening brengt en de opbouw hiervan. Dit wordt uiteraard streng gecontroleerd.

De Netwerktoegang

Voordat een energieleverancier toegang krijgt tot het energienetwerk moet hij aan bepaalde eisen voldoen. Ook deze liggen vastgelegd in de Codes Energie van de ACM.

De Uitvalvergoeding

Een heel belangrijk punt. Wanneer er een keer een storing is van de energielevering krijg jij als consument te maken met verlies hierdoor. Dit geldt bij particuliere en zakelijke klanten. Er wordt vastgelegd op wat voor Uitvalvergoeding jij recht hebt wanneer er een poos geen energie kan worden geleverd over het energienet. Er staat in vastgelegd wat voor vergoeding jij krijgt en waar die uitvalvergoeding uit bestaat.

De Gegevensuitwisseling

Energiebedrijven en netwerkbedrijven wisselen gegevens uit over de klanten, hun verbruiksgegevens en contractgegevens. Hoe dit verloopt ligt vastgelegd in dit deel van de Codes Energie. Zeker nu er de privacywet in de vorm van de AVG is worden hier strengere eisen aan gesteld.

Wie voeren deze codes uit

De codes zoals we ze bespraken zijn bedoeld voor de bedrijven die energie leveren aan de consumentenmarkt. Daarnaast zijn ze bedoeld voor energietransportbedrijven die zorgdragen voor het transport van energie naar de klanten toe. Ook meetbedrijven, externe bedrijven die namens de energiebedrijven meterstanden opnemen, vallen onder deze codes.

Wie controleert de ACM

De ACM is een autoriteit. Dat houdt in dat men absolute zeggenschap heeft over bovengenoemde zaken. Uiteraard is er een kans dat men daar misbruik van gaat maken. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een consument zich benadeelt voelt doordat een leverancier van energie extreem hoge leveringstarieven mag hanteren. Het is goed om te weten dat de ACM niet de enige organisatie is die het toezicht houdt op de energiemarkt. Naast de ACM houden ook de organisaties Netbeheer Nederland en de NEDU toezicht. NEDU staat voor Nederlandse Energiedata Uitwisseling. Deze laatste twee organisaties kunnen via het indienen van voorstellen en klachten invloed uitoefenen op de ACM.

Waar vind jij informatie over de ACM vergunning

Mocht jij bij een energieleverancier jouw vragen hebben over de ACM vergunning en het naleven daarvan dan kan je er meer over lezen in de algemene leveringsvoorwaarden van de energieleverancier. Als jij klachten hebt over het naleven van deze vergunning kan je bij de ACM een klacht indienen tegen de energieleverancier in kwestie. Op de website van de ACM lees je wat jouw rechten zijn en wat de plichten zijn van de energieleverancier. Daarnaast lees jij daar wat de ACM kan doen voor jou wanneer jij daadwerkelijk wordt benadeeld door de energieleverancier. Bij een overvloed aan klachten tegen een bepaalde energieleverancier die aantoonbaar de regels van de ACM overschrijdt kan deze vergunning worden ingetrokken.

Een contract afsluiten

Wil jij een energiecontract afsluiten op maat, dan is het goed om vooraf te kijken of je niet teveel gaat betalen. Dat kan je doen via onderstaande button. Je ontvangt dan gelijk een aantal offertes die je kan vergelijken. Dit vergelijken levert jou een aantrekkelijk voordeel op.

Direct energie aanbiedingen vergelijken?
Wij scoren een 9!

Meer nieuws:

Meer nieuws