Onafhankelijke informatie, tips en prijzen
Direct energie aanbiedingen vergelijken?
energie zakelijk

Het Contract Einde Register, kortweg het CER genaamd doet vanaf 1 augustus 2013 dienst als centrale databank waarin alle lopende energiecontracten voor gas en elektriciteit van kleinverbruikers zijn opgenomen. De informatie die in deze database is opgenomen betreft het energiecontract per leverancier, de einddatum evenals de opzegtermijn die wordt gehanteerd. Op het eerste zicht lijkt deze database misschien een beetje overbodig, maar dat is ze niet. Het doel van de CER is dan ook om te voorkomen dat er bijvoorbeeld sprake is van overlappende contracten evenals opzegboetes die foutief worden aangerekend. Uiteindelijk kunnen we dan ook stellen dat de uiteindelijke reden voor het in het leven roepen van het CER is om er voor te zorgen dat de contracten van energieleveranciers door beide partijen worden gerespecteerd. Ondanks deze nobele gedachte is het voor energieleveranciers niet verplicht om deel te nemen aan het CER. In de praktijk doet het merendeel van de bedrijven dit wel.

Uitvoeren van een CER controle

Op het ogenblik dat een consument er voor kiest om een vergelijking uit te voeren tussen de verschillende energieleveranciers en vervolgens overstapt zal er door het nieuw gekozen energiebedrijf een CER-toetsing worden uitgevoerd. Deze controle zal vervolgens aan het licht brengen of de nieuwe klant in kwestie nog over een lopend energiecontract beschikt of niet. Is dat wel het geval, dan zal meteen ook de einddatum van dit contract duidelijk worden gemaakt. Zo kunnen zeer vervelende problemen efficiënt worden voorkomen. Deze toetsing kan in principe drie verschillende gevolgen hebben, namelijk:

1.) De einddatum van het contract ligt in de nabije toekomst

In dit geval is het voor de nieuwe energieleverancier mogelijk om er voor te zorgen dat het nieuwe energiecontract perfect aansluit op degene die afloopt. Dit zorgt er niet alleen voor dat je, je geen zorgen hoeft te maken met betrekking tot het overstappen op zich, maar ook dat er geen extra kosten in rekening kunnen worden gebracht. De activatie van je pakket bij de nieuwe energieleverancier gaat namelijk meteen in op de dag nadat je contract bij de oude leverancier afloopt. Zo ben je op geen enkel ogenblik klant bij meerdere energieleveranciers.

2.) De einddatum van het contract ligt op de lange termijn

Dit is misschien wel de ‘gevaarlijkste’ situatie van allemaal. Wanneer je er namelijk voor kiest om contact op te nemen met een nieuwe energieleverancier en je bijgevolg een nieuw energiecontract ondertekent gaat het nieuwe bedrijf waar je, je bij aansluit er vanuit dat het contract per direct dient te worden overgenomen. Dat is op zich uiteraard een mogelijkheid, ware het niet dat je ook nog een (lang lopende) overeenkomst hebt bij het andere bedrijf. Het vroegtijdig op zeggen van je lopende energiecontract zorgt er voor dat de energieleverancier in kwestie wordt geconfronteerd met een bepaald verlies welke hij niet had verwacht.

 

In bovenstaande situatie moet je er dan ook altijd rekening mee houden dat er door de oude energieleverancier een zogenaamde opzegvergoeding mag worden aangerekend. Deze vergoeding kan uiteraard niet bijzonder hoog zijn en is zelfs bij wet vastgesteld. Het is uiteraard een mogelijkheid dat je oude energieleverancier er voor kiest om een lagere opzegvergoeding in rekening te brengen, maar een hogere kost aanrekenen is niet toegestaan. Bovendien is het zo dat deze opzegvergoeding binnen de zes weken moet aangerekend worden. Na deze periode ben je niet langer verplicht om ze te betalen.

3.) Er is sprake van een energiecontract voor onbepaalde tijd

Bovenstaande brengt ons bij de derde en laatste situatie, namelijk deze waarin er sprake is van een energiecontract voor onbepaalde tijd. Een dergelijk contract kan op eender welk ogenblik worden opgezegd. Dit betekent dat je als klant altijd vrij bent om over te stappen en je daarvoor geen kosten in rekening mogen worden gebracht. Let wel, het langdurig in stand houden van een energiecontract voor onbepaalde tijd wordt sterk afgeraden. Dit heeft alles te maken met het feit dat er variabele kosten voor in rekening worden gebracht die vaak erg hoog uitvallen. Zo snel mogelijk overstappen naar een energiecontract met een vaste looptijd is dan ook zeker en vast aan te raden.

Deelnemende energieleveranciers

Nagenoeg alle energieleveranciers hebben er voor gekozen om zich aan te sluiten op het Contract Einde Register. De verschillende leveranciers zorgen er voor dat het register ten allen tijde actueel is en maken allen gebruik van de daarin terug te vinden informatie. Door het steeds verder toenemende aantal energieleveranciers wordt er aangenomen dat het belang van het register naar de toekomst toe alleen maar verder zal toenemen.

Direct energie aanbiedingen vergelijken?
Wij scoren een 9!

Meer nieuws:

Meer nieuws