Blog

Energie-akkoord verder uitgewerkt

Nadat er de afgelopen maanden al enkele zaken waren uitgelekt over het nieuwe Energie-akkoord, is nu een uitgebreidere versie bekend geworden. Naast een toename van windenergie en 15.000 banen, zal er geprobeerd worden om ieder jaar 1,5 % minder stroom te verbruiken.

Het besparen op het energieverbruik is een nuttige aanvulling op de eerdere maatregelen. Eerder pleitten verschillende wetenschappers er al voor dat er niet alleen moet worden gekeken naar het opwekken van duurzame of hernieuwbare energie, maar ook naar wat er bespaard kan worden op het huidige verbruik.

Een ander initiatief dat nog niet eerder was genoemd, is de nadruk op onderwijs. Door een samenwerkingsverband in het leven te roepen tussen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven, moeten er allemaal mensen worden opgeleid die gespecialiseerd zijn in het isoleren en duurzamer maken van woningen en andere gebouwen.

Zoals gehoopt kunnen mensen die zelf energie opwekken gebruik maken van een korting op hun belastingopgave. Dit moet ervoor zorgen dat meer mensen besluiten om zonnepanelen op hun dak te plaatsen, of dat bijvoorbeeld meer boeren besluiten om windmolens op hun terrein te plaatsen. Al deze nieuwe maatregelen moeten er voor zorgen dat in Nederland in 2020 14 procent van alle opgewekte energie duurzaam is. Dat percentage moet 3 jaar later op 16 procent liggen.