Blog

“Energiedoelstellingen onhaalbaar”

De directeur van Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), Maarten Hajer, stelt dat de huidige duurzame energiedoelstellingen voor 2020 onhaalbaar zijn.  De regering wil dat over zeven jaar zo’n 16 procent van het Nederlandse energiegebruik duurzaam is opgewekt. De laatste jaren is slechts 4,3 procent aan groene opwekcapaciteit gerealiseerd. Hajer, die als belangrijkste adviseur geldt voor het kabinet, liet dit maandag weten aan het FD. De uitspraken van Hajer lijken op een verkeer moment te vallen, nu het  PBL binnenkort het energieakkoord zal doorberekenen.

Hoewel de onderhandelingen bij de SER vertrouwelijk zijn, lijken er vijf scenario’s te worden uitgewerkt en doorberekend. Het merendeel van deze scenario’s concentreren zich op windenergie en biomassa. Hajer is met name kritisch op biomassa. Dit wordt in oude kolencentrales gestookt, terwijl dit niet geldt als investering in duurzame energieopwekking op de lange termijn.

Hajer stelt dat het milieubeleid drastisch moet worden aangepakt en er zal meer aandacht moeten zijn voor de lange termijn maatregelen. Ook dienen burgers, bedrijven en overheden meer verantwoordelijkheid te nemen om de problemen rond het milieubeleid aan te pakken. “De samenleving is niet op duurzame leest geschoeid. Dat maakt ons kwetsbaar”, aldus Hajer.

Het PBL zal vandaag een rapport presenteren met aanbevelingen voor een beter milieubeleid. Aan het einde van de week zal bovendien de grove doorberekening van de energiedoelstellingen bekend worden gemaakt. De deadline voor het energieakkoord ligt op 5 juli.