Blog

Greenpeace mag bij SER aanschuiven

Binnenkort zal er een overleg plaatsvinden tussen de Sociaal Economische Raad (SER) en Greenpeace. De SER heeft van het kabinet de opdracht gekregen om na te denken over een duurzame Nederlandse toekomst, en voor het eerst wordt nu ook naar de mening gevraagd van milieuorganisaties, waaronder Greenpeace.

Onlangs werd bekend dat er in Nederland weinig duurzame energie wordt opgewekt. Het is de bedoeling dat er in ons land in 2020 rond de 15 procent van de totale energievraag duurzaam wordt opgewekt, maar op dit moment is dat slechts 3,8 procent. De SER zal advies geven hoe dit streven alsnog gehaald kan worden.

Als het aan Greenpeace ligt, zal er eerst voor moeten worden gezorgd dat kolencentrales financieel minder aantrekkelijk zullen worden. Op dit moment zijn gascentrales een stuk duurder, terwijl deze wel een stuk schoner zijn dan kolencentrales. De milieuorganisatie staat sceptisch tegenover het verbranden van biomassa, omdat dit weer een hoge uitstoot van koolstofdioxide veroorzaakt.

Greenpeace hoopt dat er de komende jaren meer geld en aandacht wordt gestoken in windenergie, zonne-energie en geothermie. Joris Thijssen, campagnedirecteur van Greenpeace, hoopt dat Nederland in de komende decennia steeds minder afhankelijk zal zijn van kolen en gas.