Blog

“Schaliegas geen alternatief groene stroom”

Als er wordt besloten om schaliegas uit de bodem te gaan halen, mag dit geen alternatief zijn voor de verdere ontwikkeling van duurzame energie. Dit stelde oud-premier Jan-Peter Balkenende, die nu voorzitter is van de Sustainable Growth Coalition, in een interview met BNR. Volgens Balkenende is het zeer belangrijk dat de focus blijft liggen op nieuwe duurzame initiatieven. De Sustainable Growth Coalition is een samenwerkingsverband tussen grote bedrijven als AkzoNobel, Heineken en Shell die zich bezighoudt met de vraag welke rol het bedrijfsleven kan vervullen in de transitie naar duurzame energie.

In de Verenigde Staten wordt er op grote schaal naar schaliegas geboord. Balkenende stelt dat dankzij deze boringen Amerika in de toekomst wellicht zelfs onafhankelijk wordt op energiegebied. Nederland zou in de toekomst wellicht afhankelijk worden van Rusland op het gebied van aardgas.

Er zijn veel mensen tegen het boren naar schaliegas. Onlangs sprak een grote groep wetenschappers zich uit tegen het winnen van het gas. De schade aan het milieu zou groter zijn dan de financiële opbrengsten. Zo zou er bijvoorbeeld methaan in het grondwater terecht kunnen komen, waardoor het drinkwater giftig wordt.