Blog

Wat is mijn energieverbruik?

De toekomst van energieleveranciers

Genoeg elektriciteit opwekken is niet het probleem. De grootste uitdaging van de toekomst is om productietijd te koppelen aan consumptietijd. Deze vijf oplossingen zorgen ervoor dat iedereen in de stad van de toekomst op het juiste moment duurzame energie krijgt.

1. Gezinnen en industrie als energie-ecosysteem

Gezinnen en de industrie zijn nu gescheiden werelden als het gaat om energieproductie en -gebruik. Dit zal veranderen in de stad van de toekomst. “Beschouw de omgeving die wordt gebouwd als een ecosysteem waar verschillende onderdelen met elkaar verbonden zijn. Als de industrie bijvoorbeeld weinig energie verbruikt, kunnen gezinnen die gebruiken.”

Intelligente technologie kan worden gebruikt om vraag en aanbod van deze verschillende actoren aan te passen. De overheid moet de regels daarop aanpassen. We vertrouwen op onze smartphone voor veel van alle soorten data, maar plotseling vinden we een slimme meter heel spannend. Het is gerechtvaardigd dat er privacy zorgen zijn. Maar als we vraag en aanbod met elkaar willen verzoenen, is het belangrijk dat er elektriciteit beschikbaar is. Onze auto, onze warmtepomp of onze zonnepanelen communiceren zelf met het elektriciteitsnet. “

2. De auto als batterij

De auto biedt een prachtige kans om de tijden van productie en verbruik te combineren. Natuurlijk zullen we binnenkort te maken krijgen met minder auto’s en dat we onze auto’s beter moeten gebruiken. Mobiliteit en energie zijn echter onlosmakelijk verbonden met de stad van de toekomst. De elektrische auto is een gecontroleerde batterij. Door deze auto’s flexibel op te laden, kunnen we energie besparen en gebruiken wanneer dat nodig is.

Een manier om ervoor te zorgen dat autobezitters het op deze manier gebruiken, is door flexibiliteit te belonen. De vervuiler moet betalen, dat is een gezonde trigger. Maar het moet niet alleen gaan over het soort energie dat je gebruikt, maar ook over de momenten.

Op dit moment is zelfs de grootste verantwoordelijke voor de energiekosten voorspelbaar. Hoe meer schommelingen in het netwerk, hoe duurder de capaciteit. En hoe meer hernieuwbare energiebronnen er zijn, hoe groter de schommelingen.”

3. Energiehandelaren

Toegankelijkheid blijft een belangrijk punt voor het welslagen van de energietransitie. Consumenten moeten daarom meer mogelijkheden hebben om als verkoper elektriciteit aan te bieden. Consumenten ontvangen nu geen certificaat voor de groene energie die ze produceren. Waarom niet? Als je wilt dat consumenten individueel deelnemen, is het handig als ze een financieel rendement krijgen.

Er ligt hier een taak voor de overheid. De Energiewet is gebaseerd op het traditionele energiemodel met centrale capaciteit. Dit model wordt nu op zijn kop gezet omdat mensen het zelf doen. Regelgeving zal de juiste voorwaarden scheppen. Nu loopt de Energiewet achter de feiten.

4. De community

Het draait om gemeenschappen. Als individu breng je je leven door in verschillende sociale kringen. Al deze kringen ondersteunen hun deelname aan de energietransitie.. Een voorbeeld is de stad Uden in Brabant, waar in 2018 een park met 43.000 zonnepanelen werd geopend. De energie wordt lokaal via het verdeeld over 3.500 huishoudens in en rond Uden. Een bedrijf kan bijvoorbeeld het kantoorgebouw vullen met zonnepanelen en energiemedewerkers in het weekend als er geen behoefte is aan elektriciteit. Omgekeerd is ook waar. Als iedereen aan het werk is, kan de thuis opgewekte energie beschikbaar worden gesteld aan het bedrijf.

Er zijn al oplossingen voor scholen waar ouders via een platform energie kunnen kopen. Ouders betalen er nauwelijks extra voor, maar ze voelen zich er goed bij omdat ze bijdragen aan een duurzame toekomst en school. We zien dat deze effecten steeds belangrijker worden.

5. De energieleverancier

In de supermarkt weet je van steeds meer producten waar ze vandaan komen. In de energiewereld is het nog steeds niet erg transparant als je in november energie koopt, terwijl driekwart van de maand donker is.

Gebruikers willen in de toekomst kunnen zien op welke dagen hun vaste energiebron niet kan leveren en waar elektriciteit op die momenten vandaan komt. Als je wilt dat consumenten duurzamere keuzes maken, moet je ze eerst informeren en hen de opties vertellen. Ze moeten deze beslissingen makkelijker kunnen maken.

Is er nog ruimte voor de traditionele energieleverancier in de stad van de toekomst? Waarschijnlijk wel maar dan in een andere rol. Samen zullen energieleveranciers minder energie produceren en verkopen. In plaats daarvan moeten ze de stroomcyclus tussen verschillende bronnen en gebruikers vergemakkelijken. Bovendien fungeren ze als begrenzers als er niet genoeg zon of wind is. Consumenten vragen er echter om dat deze energie op een duurzame en lokale manier gegenereerd is.

Ben je ook geïnteresseerd in duurzame manieren van energie opwekken? Misschien denk je wel aan zonnepanelen? Wacht dan net langer en vraag een gratis offerte op. Zo krijg je precies de informatie die je nodig hebt om een juiste beslissing te kunnen maken!