Blog

Slechte besteding EU-subsidies

Uit een rapport van de Europese Rekenkamer is gebleken dat de miljarden die de laatste 12 jaar door de Europese Unie zijn gestoken in het efficiëntere gebruik van energie ‘niet verstandig’ zijn besteed. Dit rapport is maandag gepubliceerd.

De Europese Unie heeft, sinds 2000, 5 miljard euro subsidie beschikbaar gesteld aan de lidstaten. De insteek van de subsidie was dat lidstaten dat geld gedeeltelijk zouden kunnen gebruiken voor energie-efficiëntie. De rapport geeft weer dat er niet goed is gekeken naar de verhouding tussen het te investeren bedrag en de opbrengsten daarvan. Sommige projecten zijn niet op de juiste wijze onderzocht door de lidstaten waardoor er niet zuinig met de subsidie is omgegaan.

‘Geen van de projecten die we hebben bekeken omvatte een behoefteanalyse, of zelfs een analyse van het energiebesparingspotentieel in verhouding tot de investeringen’, aldus Harald Wögerbauer, verantwoordelijke medewerker van de rekenkamer. ‘De lidstaten gebruikten dit geld in feite voor het opknappen van openbare gebouwen, terwijl de energie-efficiëntie hooguit een secundaire doelstelling was’. In de regel zijn de kosten, voor bijvoorbeeld de isolatie, te hoog in verhouding tot de besparing van energie.

In de meeste gevallen zal de investering die is gedaan pas over gemiddeld 50jaar worden terugverdiend, zo was de uitkomst van de rekenkamer. Er waren zelfs enkele gevallen waarbij de investering pas terug wordt verdient na 150jaar. ‘Dit betekent dat ze deze middelen niet verstandig hebben besteed, omdat de levensduur van de opgeknapte delen of gebouwen korter is’.

energieprijzen vergelijken

Eerste energiecontract waar moet ik op letten?

Op het moment dat jij de ouderlijke …

Elektrificeren van alles: de gevolgen

We leven in een tijd waarin het …

zakelijk energie vergelijken

20 tips energierekening verlagen

Dit is de eenvoudigste manier om …

5 fabels overstappen energie

Energie is een belangrijke kostenpost …

Hoe groen is groene stroom?

Het opwekken van stroom op duurzame …

14x bespaartips om energie te besparen

Alle kleine beetjes helpen en daarom …