Blog

Subsidieregeling Topsector tranche 2

In april berichtten we al over het stimuleringspakket voor energie-innovatie (Topsector Energie). Toen kon er ingeschreven worden op de eerste tranche. Vandaag zijn de subsidieregeling Demonstratie energie-innovatie (DEI), en de tweede tranche subsidieregelingen van de Topsector Energie gepubliceerd.  Het indienen voor deze subsidie kan vanaf 1 juli. De subsidie wordt vrijgemaakt om duurzame energie en vooral de opwekking ervan te verbeteren.

De DEI subsidieregeling biedt energieondernemers financiële steun om hun energie innovatie grootschalig uit te rollen. De subsidieregeling vloeit voort uit het Energieakkoord. Hierin is o.a. afgesproken dat er staatssteun beschikbaar zou worden gemaakt voor demonstratie projecten gericht op versnelde commercialisering voor de export. Dit jaar wordt alleen voor de DEI bijna 25 miljoen euro beschikbaar gesteld. Meer info.

Energieondernemers

Ondernemers komen in aanmerking voor de subsidie als ze zich richten op duurzame energieopwekking, energie besparende producten bouwen of duurzame energie beter toepasbaar maken.  Deze tweede tranche heeft betrekking op de volgende thema’s:

– Energiebesparing particulier
– Energiebesparing industrie
– Bio-energie
– Gas (Upstream)
– Smart grids
– Wind op Zee
– Zonne-energie particulier

Om in aanmerking te komen voor de Topsector Energie-regelingen moet een project voldoen aan combinaties van fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling, demonstratie, of haalbaarheidsstudies. Alleen samenwerkingsverbanden komen in aanmerking voor subsidie.