Onafhankelijke informatie, tips en prijzen
Direct energie aanbiedingen vergelijken?

Het opwekken van stroom op duurzame wijze wordt steeds populairder in Nederland. Men wil steeds vaker zelf ook een steentje bijdragen aan het milieu door te kiezen voor groene stroom in plaats van reguliere grijze stroom. Maar hoe weet je als consument nou of de stroom die je ontvangt uit je stopcontacten ook écht groen is? Lees hieronder hoe het allemaal in elkaar zit.

Herkomst en duurzaamheid van stroom

Over het algemeen kunnen we de stroom die we verbruiken onderverdelen in groene en grijze stroom.

 • Groene stroom: is stroom die op duurzame wijze wordt opgewekt uit:
  • Zonne-energie via zonnepanelen
  • Windenergie via windmolens
  • Water energie via waterkrachtcentrales
  • Biomassa via biomassa installaties door het verbranden van organisch materiaal
 • Grijze stroom: is stroom die uit uitputbare bronnen wordt opgewekt zoals:
  • Kolencentrales
  • Gascentrales
  • Kernreactoren

Zonne-en windenergie: Zonne- energie is energie die voornamelijk uit zonnepanelen wordt opgewekt. Heb je zonnepanelen op je dak, dan kan je er zeker van zijn dat je stroom ook echt groen is. Windenergie is stroom opgewekt uit windmolens of windturbines. Het opwekken van stroom uit zonne- en windenergie laat geen schadelijke gassen vrij en vervuilt de lucht dus niet. De productie van de molens en de panelen zelf is wel een milieuvervuilend proces, maar zelfs dan vallen deze schadelijke effecten mee vergeleken met andere methodes van het opwekken van stroom.

Water Energie: Is energie die opgewekt wordt uit stromend of vallend water. Dit geschiedt door middel van een grote turbine die gekoppeld zit aan een generator. Deze turbine zorgt voor een constante draaibeweging waardoor het mogelijk is om elektriciteit op te wekken. Stroom via waterenergie is zeer duurzaam. Er komt immers geen CO2 vrij in de lucht en er is geen sprake van kernafval of uitputting van de hoofdbron.

Biomassa: Hierbij wordt stroom opgewekt door het verbranden van organisch materiaal zoals hout en mest. Door middel van biomassa wordt het klimaat niet belast en de lucht niet vervuild. Verder is de bron onuitputbaar en dus hernieuwbaar. Er kunnen helaas wel schadelijke stoffen vrijkomen in de lucht bij het verwerken van biomassa en dus is deze bron niet geheel groen.

Kerncentrales, kolencentrales en Gascentrales: Bij het opwekken van stroom via kerncentrales komt er nauwelijks CO2 vrij. Helaas komt er wel radioactief afval vrij waardoor het gevaar voor ongelukken steeds hoger wordt ingeschat. Kolencentrales leveren de meest vervuilende stroom aan consumenten. De CO2-uitstoot is zeer hoog en de centrales brengen stoten veel luchtverontreinigende en ongezonde stoffen de lucht in. Gas is in Nederland nog niet geheel groen omdat de herkomst nog onuitputtelijk is. Tevens is het verbranden van gas verantwoordelijk voor enige CO2 uitstoot.

Controle op de leverancier

Voor elke megawatt stroom die afkomstig is uit hernieuwbare bronnen zoals wind, water, zon en biomassa ontvangt de leverancier een Garantie van Oorsprond (GvO). De GvO toont aan of de stroom die geleverd wordt door de leverancier ook echt groene stroom is, en dus of het echt uit duurzame bronnen is opgewekt. Certiq is in Nederland de officiële certificeringsinstantie waar deze garanties kunnen worden aangevraagd.

Niet alle groene stroom is afkomstig uit Nederland zelf, maar een veelal energieleveranciers kopen ook Garanties van Oorsprong uit het buitenland. De energieleverancier wordt gecontroleerd door de Autoriteit Consument & Markt. De ACM gaat na of de leverancier wel beschikt over de juiste soort en hoeveelheid GvO’s.

Controleren of mijn groene stroom écht groen is

Als consument kan je zelf geen onderscheid maken tussen groene en grijze stroom. Om meer duidelijkheid te krijgen hierover zou je naar je stroometiket moeten kijken. Je leverancier stuurt je jaarlijks je stroometiket toe in je jaarrekening. Bij sommige leveranciers kan je ook eenvoudig op hun website inloggen om je stroometiket digitaal te kunnen bezichtigen. Op het stroometiket is de herkomst van de stroom te zien die je gedurende het laatste jaar hebt verbruikt

Groen is beter voor het milieu

Energie wordt pas als echt groen beschouwd als het voldoet aan de onderstaande voorwaarden:

 • Het opgewerkt is uit bronnen die het klimaat niet aantasten;
 • Het opwekken ervan geen luchtvervuiling veroorzaakt;
 • De bronnen onuitputbaar zijn;
 • De leefomgeving niet wordt aangetast.

Wanneer groen niet echt groen is

Wanneer je een kijkje neemt op je stroometiket om de herkomst van de geleverde stroom na te gaan kan het gebeuren dat de geleverde stroom helemaal niet altijd groen is, maar vaak juist grijs. Helaas gebeurt het vaak dat energieleveranciers groene stroom certificaten inkopen uit het buitenland om zo regulier grijs stroom door te verkopen als groene stroom. Dit wordt ook wel sjoemelstroom genoemd. Het aantal leveranciers die meedoet aan dit soort praktijken begint steeds te verminderen.

Groene energieleveranciers in Nederland

Elk jaar wordt er door de Consumentenbond, Natuur & Milieu en WISE een onderzoek verricht naar de duurzaamheid van de energieleveranciers in Nederland. Niet alle leveranciers dragen even hard bij aan het verduurzamen van het opwekken van energie.

Als consument merk je zelf geen enkel verschil aan de geleverde stroom die uit je stopcontacten komt. Toch wil je wel weten of de stroom die je verbruikt nou groen of grijs is. Wij helpen je graag om hier meer inzicht in te krijgen. Vraag vandaag nog je offerte op.


Meer nieuws:

Meer nieuws