Onafhankelijke informatie, tips en prijzen
Direct energie aanbiedingen vergelijken?
energieprijzen vergelijken

De Nederlandse overheid moet de omschakeling naar hernieuwbare/duurzame energiebronnen, zoals zonne-energie en windenergie, meer stimuleren. Op deze manier kan er sneller omgeschakeld worden naar een volledig hernieuwbare energievoorziening in 2050. Verschillende werkgroepen van CDA, CU, D66, GL, PvdA, SGP en VVD zijn samen van mening dat een Deltaplan voor nieuwe energie moet worden opgesteld en hebben dit samengevoegd in het rapport ‘Nederland krijgt nieuwe energie’.

Volgens het rapport zijn er voldoende duurzame bronnen om in de behoefte aan energie te voorzien. Technologisch zijn er ook geen problemen. Wel dienen er economische en maatschappelijke voorwaarden te worden vastgesteld. Hiervoor kan het best een wet worden aangenomen volgens de onderschrijvers van het rapport; een Deltawet.

In deze wet zou een teruglevertarief voor duurzame energie moeten worden opgenomen. Het principe dat de vervuiler betaalt moet verder worden aangescherpt door vergroening fiscaal te stimuleren. De uitdaging is ook slim transport en waar nodig opslag van energie van de grond te krijgen, zodat het veranderlijke aanbod van hernieuwbare energie goed kan worden afgestemd op de vraag.

Volgens de verschillende partijen is de overgang naar duurzame en hernieuwbare energiebronnen voor een belangrijk deel een kwestie van: waar een wil is, is een weg.

Inmiddels wordt er door veel leveranciers al groene stroom aangeboden opgewekt uit o.a. wind energie. De komende jaren zal, ongeacht wat de poltiek beslist, het aandeel groene stroom stijgen.


Meer nieuws:

Meer nieuws