Blog

SDE+ subsidie populair

Sinds afgelopen donderdag kunnen ondernemers een aanvraag indienen voor de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie 2013 (SDE+ 2013). Met de SDE+ wordt de productie van duurzame energie gestimuleerd. Ondernemers die met een groen project kunnen aantonen dat ze niet of nauwelijks het milieu belasten komen in aanmerking voor de subsidieregeling. Dit kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van aardwarmte, bio-energie, windenergie of zonne-energie.

De SDE+ wordt gefinancierd door het verhogen van de energierekening van burgers en bedrijven. Er is dit jaar drie miljard euro subsidie beschikbaar. Meer dan 150 ondernemers hebben zich inmiddels gemeld voor de SDE+. De projecten die ondernemers opstarten hebben voornamelijk betrekking op zonne-energie, windenergie, duurzame warmte, biomassaketels en vergistingsinstallaties.

De regeling maakt onderdeel uit van de duurzame energie plannen die in het regeerakkoord zijn opgenomen. Zo zal in 2020 zo’n zestien procent van alle energie duurzaam moeten zijn. Uiteindelijk zullen de goedkoopste vormen van duurzame energie in aanmerking komen voor de subsidieregeling. Pas wanneer er daadwerkelijk duurzame energie wordt geproduceerd zullen bedrijven de subsidie ontvangen. Tot eind dit jaar (19 december 2013) is het nog mogelijk om een aanvraag te doen bij het Agentschap NL.