Onafhankelijke informatie, tips en prijzen
Direct energie aanbiedingen vergelijken?

De agrarische sector staat enorm onder druk. Er wordt veel geschreven in de media over het stikstofprobleem waar de agrarische sector voor een groot deel verantwoordelijk voor zou zijn. DGB energie laat zien dat men wel degelijk geeft om het milieu en dat men niets liever wil dan een positieve kringloop waarbij de agrarische sector in veel vlakken zelfvoorzienend is. Het bedrijf is onderdeel van een combinatie, waarbij aan de ene kant energie wordt geleverd via de aangesloten agrariërs en aan de andere kant IKB Nederland zit. Dit is een organisatie die zich bezighoudt met de processen die plaatsvinden bij agrariërs. Men kijkt naar het totale proces, van dierenwelzijn tot de rechten van de agrariërs.

De herkomst van energie

DBG is een bedrijf wat zeer hoog scoort in de ranking van energieleveranciers wanneer het gaat om de herkomst van de energie die men levert. Deze komt namelijk voor de volle 100 procent van Nederlandse agrariërs. Men maakt onder andere gebruik van de standaard bronnen voor duurzame energie zoals wind en zon. Daarnaast maakt men ook veel gebruik van waterkracht installaties. Een post apart is echter de biomassa energie. Dit is een post die we apart zullen omschrijven.

Van natuurlijk afval tot energie

Het afval wat ontstaat bij de agrariër zoals groenafval, dierlijke producten en mest, restafval bij het produceren van voedsel et cetera wordt verzameld in bio gisting centra. Hier komt het natuurlijke afval terecht in een gistingsproces. Bij dit gisten komt gas vrij wat kan worden gebruikt als een volwaardig alternatief voor aardgas. Op die manier produceert men met afvalmateriaal gas, terwijl er ook elektriciteit wordt opgewekt door boeren die zich hebben aangesloten bij DGB energie. Op deze manier kunnen boeren zelfvoorzienend worden waardoor hun bijdrage aan het stikstofprobleem en de hoge CO2 uitstoot sterk wordt terug geschroefd. DGB energie is dan ook een bedrijf wat ervoor zorgt dat de cirkel rond is. Er komt een geringe belasting van het milieu aan te pas en de energie is volwaardig te gebruiken door de aangesloten agrariërs.

Niet voor iedereen

Het spreekt voor zich dat de energie van DGB energie niet zomaar voor iedereen beschikbaar is. Men profileert zich als een energiebedrijf van agrariërs voor agrariërs. Het bedrijf staat bekend als zeer nuchter en dat is een stijl die de agrariërs die zich bij dit bedrijf aansluiten dan ook bijzonder aan.

De tarieven die men hanteert

We keken naar de tarieven die DGB hanteert voor stroom en gas. We troffen er enkel de tarieven die worden berekend voor de heffingen die men aan de agrariërs moet doorberekenen. Denk daarbij aan de energietaks, de ODE oftewel opslag duurzame energie en de BTW. Daarnaast heeft men te maken met vaste transportkosten die worden berekend. Bij dit alles wordt er een onderscheid gemaakt in vijf categorieën. Het gaat om de categorie 0 tot 10.000 kWh, 10.001 tot 50.000 kWh, 50.001 tot 10.000000 kWh, >10.000000 niet zakelijk kWh en >10.000000 zakelijk kWh.

Contracten in meerdere vormen

Men biedt bij DGB meerdere contracten aan bij de agrariërs. Je kan kiezen voor een contract wat voor 1 jaar vaste prijzen heeft. Hierbij wordt gekeken naar de fluctuering van de prijs over een heel jaar heen. Maandelijks wordt het tarief vastgesteld en er wordt een gemiddelde berekend. Dit is het tarief wat de boer per maand gaat betalen. Dit alles is exclusief de lasten van de overheid uit want die komen er nog extra op. Daarnaast is er de mogelijkheid om de prijs voor twee of drie jaar vast te laten zetten. Met die laatste contracten loop je minder risico waardoor ze veel worden afgenomen. In de periode van twee of drie jaar is er namelijk een grote kans dat de prijs bovenmatig zal stijgen waardoor je eigenlijk meer zou moeten betalen per maand dan dat je doet op dat moment. Je loopt uiteraard ook een zeker risico met dit contract. Het kan namelijk ook zo zijn dat dit in je nadeel uitpakt en je voordelen misloopt doordat de prijs opeens een stuk keldert gedurende deze twee of drie jaar. Jouw prijs staat dan vast terwijl je eigenlijk maandelijks minder had hoeven te betalen. Het is dus aan jou welk contract je afsluit.

Zelf bijdragen aan het opwekken van energie

Naast het afnemen van energie van DGB is het uiteraard ook mogelijk dat je met jouw agrarische bedrijf zelf stroom gaat opwekken. Dit doe je door te investeren in zonnepanelen. Je doet een investering waarmee jij je eigen energie gaat opwekken. Daarnaast is het uiteraard zo dat je meer zonnepanelen kan kopen waardoor jij een mede energieleverancier wordt van DGB. Je kan zonnepanelen kopen die polykristallijn zijn. Deze maken vooral energie uit zonlicht en voor een heel beperkt deel ook uit daglicht. Daarnaast zijn er de monokristallijn panelen. Deze zijn een stuk duurder in de aanschaf maar ze hebben als groot voordeel dat ze ook voor de volle honderd procent energie opwekken uit daglicht. Al met al zijn ze dus een betere investering.

Onafhankelijk worden als agrariër

Spreekt het idee van onafhankelijk en voor een deel zelfvoorzienend zijn jou aan, vraag dan offertes op bij DGB energie. Begin gelijk met besparen en werk samen aan een beter milieu.

Direct energie aanbiedingen vergelijken?
Wij scoren een 9!

Meer nieuws:

Meer nieuws