Onafhankelijke informatie, tips en prijzen
Direct energie aanbiedingen vergelijken?
energievergelijker

Energyhouse is een energieleverancier die zich specifiek richt op klanten die grote hoeveelheden energie afnemen. Men richt zich specifiek op de zakelijke markt. Als zakelijke klant val je in en andere categorie dan als particuliere klant. Daar waar een gemiddeld huishouden tot 3000 kWh elektriciteit afneemt zal een zakelijke klant tot tientallen malen meer energie nodig hebben. Daarnaast zit er een groot verschil in het type aansluiting wat een huishouden heeft vergeleken met een bedrijf.

Het verschil in aansluiting tussen klein – en middelgroot zakelijk en grootzakelijk

Een huishouden heeft een aansluiting tot 3 maal 80 ampère, net als een klein tot middelgrote zakelijke klant. Een grootzakelijke klant heeft een stroomaansluiting die groter is dan 3 maal 80 ampère. Daarnaast heeft een klein tot middelgrote zakelijke klant een gasaansluiting die tot 40 m3 gas per uur doorlaat. Het gaat dan om een aansluiting tot en met G25. Een grootzakelijke klant heeft een aansluiting vanaf 40 m3 gas per uur, een zogenaamde G40 aansluiting. Deze aansluiting is van toepassing op heffingen die vanuit de overheid worden opgelegd.

De samenstelling van de prijs van Energyhouse

Energyhouse geeft op de site geen informatie over de prijzen van energie die men heft. Het is goed om te weten dat je de energie afneemt tegen de marktwaarde die op dat moment geldt. Tweemaal per jaar, op 1 januari en 1 juli wordt deze prijs aangepast. Er vindt een zogeheten fluctuering plaats, die doorgaans vooraf kan worden voorspeld. Verder worden er aan jou door het energiebedrijf leveringskosten geheven. Bovenop de kale energieprijs met de leveringskosten komen een aantal heffingen van overheidswege. Zo is daar de heffing van energietaks. Dit is een heffing die doorgaans hoger is dan de prijs van energie per kWh. Naast de energietaks is er ook de ODE heffing. Het gaat hier om de Opslag Duurzame Energie. De energie die wordt opgewekt met natuurlijke middelen wordt immers opgeslagen in centrales. Jij betaalt daarvoor. Naast deze post wordt er door de overheid ook nog BTW gevraagd voor energie. Het bedrijf wat verantwoordelijk is voor het transport van de energie zal ook nog eens transportkosten berekenen. Van de opbrengst daarvan wordt het leidingennet in ons land continu onderhouden.

Een contract voor 1 jaar vast

Energyhouse kan voor jou een contract samenstellen waarbij de prijs voor 1 jaar is vastgesteld. Dit houdt in dat dat er een berekening wordt gemaakt van de energieprijs over een jaar berekend. Er wordt een gemiddelde genomen en dat is het tarief per kWh energie wat aan jou wordt berekend. Jouw energiekosten, het kale tarief van energie, staat dus voor een jaar vast. De bijkomende kosten worden hier nog bovenop berekend. Het is namelijk niet altijd vooraf in te schatten of de overheid het systeem van belastingen en heffingen zal gaan aanpassen. De zekerheid van 1 jaar vast biedt jou wel het voordeel wanneer er onverwacht een stijging van de energieprijs plaatsvindt die niet vooraf was berekend. Jij hebt je energietarief dan voor een jaar vastgezet. Je geniet in dit geval van een voordeling vastrecht.

Een contract voor 3 jaar vast

het is eveneens mogelijk dat je bij Energyhouse een contract afsluit wat je voor 3 jaar laat vastleggen.

Er wordt dan ook een berekening gemaakt van de verwachte fluctuering van de energieprijs over drie jaar heen. Door de prijs te laten vastleggen kan het zomaar zijn dat je in het begin wat meer betaalt voor de energie per kWh dan je zou doen bij een modelcontract met flexibele prijzen. Dit zal echter door de tijd heen veranderen. In 3 jaar tijd is de kans uiteraard groter dat er wordt afgeweken van de prognoses bij het bepalen van de energieprijs. Je zal dus een grotere kans hebben dat je minder betaalt voor je energie dan bij een kortlopend of een modelcontract. Ook in het geval van een driejarig contract heb je een voordeliger vastrecht.

De herkomst van de energie van Energyhouse

Ga je energie afnemen van Energyhouse dan heb je de keuze uit meerdere vormen van energie die je afneemt. Neem je grijze stroom af, dan bestaat de stroom voor 32,2 procent uit kolen. Daarnaast bestaat het aardgas voor 27,1 procent uit aardgas. 25,1 procent komt van aardgas Cogen. 3,7 procent is nucleair. 0,6 procent van de energie komt van afval. 11,3 procent komt uit overige bronnen. 0 procent van de energie komt in dit geval van hernieuwbare bronnen. Daarnaast zijn er de vormen energie die bestaan uit 100 procent wind uit Nederland en 100 procent wind uit Europa. Als laatste is er de Energyhouse mix. Deze energie bestaat voor 26,4 procent uit kolen. 22,4 procent is aardgas. 20,5 procent is aardgas Cogen. 3,1 procent komt van nucleair. 0,5 procent komt van afval. 9,3 procent komt van overige bronnen.

Hoe energie met een GVO groen wordt

De energie die Energyhouse levert is dus niet in alle gevallen groen. Toch is men door de overheid genoodzaakt om groene energie aan jou te leveren. De energie die men levert wordt dan ook groen gemaakt. Dat doet men via GVO. Het gaat hier om een Garantie van Oorsprong. Een GVO is een soort aandeel wat Energyhouse afneemt bij een exploitant van een windmolenpark. Men betaalt voor een deel van de energie die wordt opgewekt en men helpt bij het opzetten van nieuwe windmolenparken.

Gas wat niet groen is

Gas uit biomassa is de toekomst. Het meeste gas wat nu wordt geleverd is echter verre van groen. Via Carbon Credits wordt dit gas echter gecompenseerd. Bij het winnen van aardgas komt namelijk een hoop CO2 vrij, net als bij het verbruik ervan. Energyhouse heeft aandelen in projecten waarmee de CO2 uitstoot wordt gecompenseerd. Denk daarbij aan projecten waarbij bomen worden teruggeplaatst om de kap van bomen te compenseren. Bomen zuiveren immers de lucht en zorgen voor een compensatie van de CO2 uitstoot. Op deze manier kan men het geleverde aardgas compenseren en als het ware groen maken.

Kies jouw contract

Ben jij als zakelijke klant op zoek naar een energieleverancier dan kan je klant worden van Energyhouse. Met onderstaande button ontvang je een contract op maat. Zodoende weet je zeker dat je niet teveel betaalt.

Direct energie aanbiedingen vergelijken?
Wij scoren een 9!

Meer nieuws:

Meer nieuws