Onafhankelijke informatie, tips en prijzen
Direct energie aanbiedingen vergelijken?
energie vergelijk

Kijk eens naar de hoeveelheid afval die je op jaarbasis produceert met je huishouden. We worden steeds meer aangemoedigd om dit gescheiden in te leveren en dat heeft een belangrijke reden. Het scheelt niet alleen werk bij het verwerken van dit afval; er kan ook nieuwe energie mee worden opgewekt. Het gaat dan om heel innovatieve bedrijven die eigen energie opwekken uit het afval wat hun klanten inleveren. HVC groep is een bedrijf wat zowel afval inzamelt als energie levert. Hoe men dat doet en hoe jij daarvan kan profiteren zullen we je nu uitleggen.

Hoe groene stroom wordt opgewekt

Groene stroom kan op meerdere manieren worden opgewekt. Bij HVC energie werkt men met 3 methodes voor het opwekken van energie. De eerste methode is groene stroom via windmolens. Men plaatst steeds meer windmolenparken landelijk die energie opwekken voor huishoudens. De windmolenparken die HVC energie heeft opgezet leveren inmiddels de energie voor meer dan 134.000 huishoudens. De tweede vorm van energie die HVC energie levert komt via zonnepanelenvelden. Ook deze worden steeds meer landelijk aangelegd. Stukken braakliggend land worden opgekocht en er worden grote hoeveelheden zonnepanelen op geplaatst. Deze wekken de energie op voor de klanten van HVC. Jouw stroom van HVC komt dus voor een groot gedeelte van deze zonnepanelenvelden af. Je weet zeker dat wind en zon worden gebruikt om jouw huis van stroom te voorzien. Het laatste gedeelte, de derde bron van stroom, is momenteel nog behoorlijk uniek. HVC is immers een afval recyclingbedrijf. Men zamelt bijvoorbeeld houtafval in. Dat houtafval wordt omgezet in bio energie. Het wordt samengevoegd met het uitgedroogde slib uit rioolwater. Dit component is goed voor groene stroom voor 60.000 huishoudens.

Hoe groen gas wordt opgewekt

Jouw GFT afval wat door HVC groep wordt ingezameld wordt in een speciale fabriek omgezet in groen gas. Het wordt gebruikt door huishoudens als groen alternatief voor aardgas. Daarnaast wordt het compost door boeren en tuinders ingezet in plaats van mest die voor een te hoog stikstofgehalte in de lucht zorgt. De cirkel is dus rond wanneer je energie afneemt van HVC groep. Van afval tot energie; er gaat niets verloren. Jij draagt je steentje bij aan een beter milieu.

De prijs van groene stroom en gas bij HVC groep

HVC groep biedt jou als klant meerdere vormen van contracten aan. We hebben voor het contract met een eenjarig vaste prijs en een driejarige vaste prijs een aantal zaken op een rij gezet.

Welk contract kies je

Prijs groene stroom per kWh inclusief alle bijkomende kosten, belasting en toeslagen

Prijs grijs gas per m3

Prijs groen gas per m3

Eenjarig contract energie plus gas kleinverbruikers

0,21389 standaardtarief, 0,20062 daltarief

0,71749 euro

0,73704 euro

Driejarig contract energie plus gas kleinverbruikers

0,21698 standaardtarief, 0,20243 daltarief

0,73042 euro

0,74996 euro

Extra bijkomende kosten

Houd er bij het berekenen van je maandbedrag rekening mee dat er nog extra kosten aan je zullen worden berekend. Zo zal de overheid jou een energietaks laten betalen, die in jouw energienota wordt opgenomen. Daarnaast moet je BTW betalen over de energie die je afneemt. Een laatste vorm van toeslag van overheidswege is de ODE regeling. Het gaat in dat geval om de ODE, oftewel de Opslag Duurzame Energie. Een post die nog vanuit de leverancier wordt berekend is het leveringstarief en de kosten van het transport van de energie. Deze post bedraagt gemiddeld 260 euro op jaarbasis.

Warmte projecten

Het gebruik van gas wordt steeds verder terug gedrongen. Het is dan ook om die reden dat energiebedrijven steeds meer overgaan op alternatieve vormen van warmte voorziening. Deze methode wordt steeds meer gefaseerd in ons land toegepast bij woningen. Nieuwbouwwijken worden standaard aangesloten op het warmtenet, en bestaande wijken worden gerenoveerd waarbij gelijk een aansluiting op het warmtenet wordt gerealiseerd. Deze wijken krijgen hun warmte onder andere van HVC groep. Het gaat hier om wijken die in de naaste omgeving liggen van een recycling centrale. De warmte die bij het recyclen vrijkomt gaat rechtstreeks naar de huizen toe. Daardoor kunnen woningen van het gas worden afgesloten en is er weer een stap gezet naar een klimaatneutraal samenleving. Op de website staat welke woonwijken er inmiddels worden voorzien van warmte via HVC groep.

Een contract naar keuze

Bij HVC geeft men de klant een behoorlijke keuzevrijheid. Zo wordt er een mogelijkheid geboden om een contract voor een contract voor een jaar, drie jaar of een flexibel contract af te nemen. In de bovenstaande tabel namen we de prijzen op voor een eenjarig en een driejarig contract omdat dit de meest gekozen oplossingen zijn. Een flexibel contract kan je per maand afsluiten. De kosten zijn behoorlijk hoog, omdat er bij een overstap nogal wat administratieve werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Een contract voor een jaar heeft een prijs die is gebaseerd op het prijsverloop van energie en gas over een jaar berekend. Daarvan wordt een gemiddelde genomen en dat wordt aan jou als klant in rekening gebracht. Bij een driejarig contract is deze fluctuatie over drie jaar genomen. Een driejarig contract lijkt in eerste instantie wat duurder. Toch pakt het in veel gevallen gunstiger uit voor jou als klant doordat de energieprijs en de gasprijs vaak hoger stijgt en minder daalt dan vooraf berekend is aan de hand van prognoses. Het is aan jou als klant welk maandbedrag je wil betalen en welk risico je bereid bent om te nemen.

Een contract naar wens

Heb jij je keuze gemaakt voor een contract bij HVC energie dan is dit het moment om een offerte op te vragen. Je ziet gelijk hoeveel je gaat betalen per maand.

Direct energie aanbiedingen vergelijken?
Wij scoren een 9!

Meer nieuws:

Meer nieuws