Onafhankelijke informatie, tips en prijzen
Direct energie aanbiedingen vergelijken?

De tijd dat iedereen zijn energie afnam van een zogeheten energiegigant ligt achter ons. Er komen steeds meer lokale initiatieven bij. Leon Zeewolde is een duidelijk voorbeeld van zo’n lokaal initiatief. Het gaat hier om energie die wordt opgewekt in de postcoderoos Zeewolde. Leon Zeewolde heeft een duidelijke strategie daar waar het gaat om de levering van energie. De klanten hebben voor het grootste deel zelf een installatie met zonnepanelen bij hun huis. Klanten die dit niet hebben nemen de energie die de panelen van andere klanten terug leveren aan het energienet af. Daarnaast wordt er energie afgenomen en geleverd die voor de volle honderd procent groen is. Het bedrijf is daarmee revolutionair. We vertellen er graag meer over.

De prijs van Leon Zeewolde

Leon Zeewolde maakt op de website melding van de prijzen die men hanteert. We vonden de onderstaande informatie:

De prijs van stroom

Je gaat standaard een contract aan voor 5 jaar. Daarbij betaal je de volgende kosten, zoals berekend volgens een prijspeiling van 1 januari 2020.

Product wat je afneemt

Leveringstarief inclusief BTW

Energietaks

Opslag Duurzame energie

Aankoop zondelen (per 100)

Vaste leveringskosten

Netwerkkosten

Vermindering energiebelasting

Stroom

0,0764 per kWh

0,0330

10,0484 euro

42,35 euro

252,40 euro

527,17 euro

Gas

0,3033 per m3

0,4030

0,0938

42,35 euro

191,19 euro

Het type contract wat je aangaat

Leon Zeewolde is een leverancier die met één soort contract werkt. Alle nieuwe contracten worden aangegaan voor een termijn van 5 jaar. Daarbij geldt dat er een flexibel tarief wordt gehanteerd. De prijs van energie wordt ieder jaar op 1 januari en 1 juli opnieuw gepeild. Dat houdt in dat er ieder halfjaar een wijziging van het tarief zal plaatsvinden. Het kan zijn dat je opeens minder gaat betalen per kWh energie die je afneemt maar het kan ook zijn dat je meer betaalt.

De fluctuering van de energieprijs verklaard

De energieprijs wisselt enorm. De oorzaak vind je vooral in het feit dat er bij zonnepanelen, windenergie en biomassa energie voortdurend investeringen moeten worden gedaan om nieuwe projecten op te zetten. Dit zijn kosten die de exploitant niet alleen kan dragen. Wanneer er meer klanten bijkomen bij leverancier Leon energie zal er meer energie moeten worden aangekocht. Meer klanten betekent dus in eerste instantie een toename van de kosten per kWh elektriciteit of per m3 stroom. Daarna zal dit echter weer wat afnemen doordat een investering weer wordt terugverdiend.

Energie die je zelf opwekt

Dit is de vorm van energie waar Leon Energie het vooral van moet hebben bij de klanten. Er wordt gekeken naar de mogelijkheid om bij een woning zonnepanelen te plaatsen. Dit is een vorm waarbij er veel energie wordt opgewekt. Dit gebeurt via gelijkstroom waarbij er een omvormer wordt geplaatst die de gelijkstroom omzet in wisselstroom voor een huishouden. Doorgaans wordt er overdag meer dan genoeg energie opgewekt door de zonnepanelen. Dit komt vooral doordat er gebruik wordt gemaakt van de nieuwste generatie zonnepanelen die zowel energie opwekt uit daglicht als uit zonlicht. Het teveel aan energie wat wordt opgewekt wordt op dat moment terug geleverd aan het energienet. In de avond en nacht wordt er ook energie gebruikt in huishoudens. Deze energie wordt dan afgenomen bij Leon Energie. Het gaat dan voor een deel om de energie die eerder is terug geleverd aan het energienet en daarnaast wordt er nog wat extra energie afgenomen. Een huishouden met een grote installatie zonnepanelen zal daardoor vrijwel quitte spelen.

Energie met panelen die je huurt

Leon Energie levert in een aantal gevallen zonnepanelen aan afnemers die geen investeringsbedrag tot hun beschikking hebben om zonnepanelen aan te schaffen. Er wordt in dat geval een huurconstructie aangeboden waarbij de klant de zonnepanelen gaat huren van Leon Energie. Het energiebedrijf doet dan in eerste instantie de investering, waardoor er een situatie ontstaat waarbij de klant energie opwekt maar niet het volledige voordeel heeft. Leon energie heeft wel het voordeel dat er (genoeg) zonnestroom wordt opgewekt waardoor het systeem met energie die wordt terug geleverd kan worden voortgezet. Het is zaak bij een situatie met een huursysteem dat de klant het maximaal haalbare aantal zonnepanelen laat plaatsen. Anders zal het voor zowel het energiebedrijf als de klant te onrendabel zijn. Bij een te laag aantal zonnepanelen zal zelden winst worden gemaakt.

Energie die je afneemt van Leon Energie

Woon je in de postcoderoos Zeewolde maar heb je geen mogelijkheid om energie op te wekken middels zonnepanelen dan is daar altijd nog de laatste mogelijkheid. In dit geval neemt de klant namelijk energie af van Leon Energie. Die energie wordt opgewekt via de zonnepanelen die andere klanten op hun dak hebben staan. Jij neemt dan een deel van de energie af wat deze klanten terug leveren aan het energienet. Daarnaast komt deze energie van windmolens af. Het gaat hier om energie die Leon Energie inkoopt via certificaten. Men koopt via zogeheten GVO, Garantie van Oorsprong, stroom in die wordt opgewekt met windturbines. Het gaat hier om een vorm van aandelen in projecten. Op die manier kan een exploitant nieuwe projecten opstarten om meer projecten te starten en bestaande projecten rendabel te houden. Een laatste deel wordt opgewekt door biomassa centrales.

Hoe gas wordt geleverd

Leon Energie werkt voor het grootste gedeelte met Groen Gas. Dit is een vorm van gas die wordt opgewekt via boerenbedrijven. Door het laten vergisten van mest komt een vorm van gas vrij die wordt gezien als de perfecte vervanger van aardgas. Het gaat hierbij om een hoeveelheid waarbij men het grootste deel van de klanten kan voorzien van gas.

Energie in Zeewolde afnemen

Woon jij in de postcoderoos Zeewolde en wil je energie afnemen dan is het aan te raden om dit via Leon Energie te doen. Je vraagt met onderstaande button een prijs op die van toepassing is op jouw situatie.

Direct energie aanbiedingen vergelijken?
Wij scoren een 9!

Meer nieuws:

Meer nieuws