Onafhankelijke informatie, tips en prijzen
Direct energie aanbiedingen vergelijken?
energie vergelijken

Steeds vaker zie je dat energie wordt opgewekt door projecten die particulieren en exploitanten opzetten. Het gaat dan bijvoorbeeld bij een boerenbedrijf waarbij het hele dak van de kas wordt voorzien van zonnepanelen. Die zijn er niet alleen om het eigen bedrijf draaiende te houden; er wordt een hoop energie opgewekt die voor de consumentenmarkt bestemd is. Powerpeers is een platform wat leveranciers van groene energie en consumenten met elkaar in contact brengt. Wie via Powerpeers energie gaat afnemen kan dan ook zelf bepalen van welk project deze energie moet komen.

De kosten van energie bij Powerpeers

Powerpeers geeft op de website geen aparte energieprijzen per kWh en per m3 aan. Wel geeft men een rekentool zodat jij voor jezelf kan zien wat bij benadering jouw maandbedrag zal gaan worden. Daarbij kijkt men naar het gemiddelde energieverbruik van je huishouden. Verder kijkt men naar de hoeveelheid gas die er voor een huishouden nodig is. Aan de hand daarvan bepaalt men de prijs. Er komen onder andere de volgende gegevens uit:

Welke contractvorm kies je

Kosten stroom bij 2 personen huishouden 2700 kWh

Kosten gas bij 1200 m3

Kosten vastrecht

Prijs per jaar/per maand

1 jaar vast met CO2 compensatie

616,50 euro

898,15 euro

99,72 euro

1564,37/134,53 euro

3 jaar vast met CO2 compensatie

618,62 euro

896,53 euro

99,72 euro

1614,87/134,57 euro

5 jaar vast met CO2 compensatie

625,53 euro

909,07 euro

99,72 euro

1634,32/136,19 euro

De samenstelling van de energieprijs

Bij de bedragen die men in het rekenschema opgeeft wordt enkel de totaalprijs weergegeven. Het is goed bij de vergelijking van energieleveranciers om te weten hoe de energieprijs is vastgesteld. Het prijskaartje bestaat uit de volgende onderdelen. De kale energieprijs. Dit is de prijs per kWh zoals deze in rekening wordt gebracht door de bedrijven die de energie opwekken. Deze prijs is minder dan de helft van de daadwerkelijke prijs van energie. Bovenop deze kosten komen de kosten van het vastrecht. Dit is een post die men wel heeft gespecificeerd. Het gaat om een relatief laag bedrag per maand. Dit geeft aan dat de verhouding tot de kale energieprijs goed is. Wanneer er inderdaad alleen van herbruikbare grondstoffen energie wordt gemaakt zal het vastrecht lager zijn. Er hoeft minder te worden gecompenseerd. Bovenop deze kosten zit de energietaks. Dit is een vorm van belasting die door de overheid in rekening wordt gebracht. De overheid hanteert voor particulieren een compensatieregeling omdat energie een eerste levensbehoefte is. Deze zal op jaarbasis gemiddeld 515 euro per huishouden bedragen. Een tweede vorm van belasting vanuit de overheid is de ODS. Dit staat voor Opslag Duurzame Energie. Men wil de consument aan de duurzame energie helpen en daarom wordt de prijs van energie zo onaantrekkelijk mogelijk gemaakt voor afnemers. Als laatste post wordt de BTW berekend. Het gaat hier om het hoge percentage van 21 procent. Een post die nog moet worden meegenomen is die van de transportkosten. Dit zijn kosten die in rekening worden gebracht door het transportbedrijf wat het leidingennet onderhoudt. Deze kosten verschillen per transportbedrijf en per postcodegebied.

Wat is CO2 compensatie

Powerpeers is een bedrijf wat aan de klant uitsluitend groene stroom levert. Daarnaast wordt er ook gas geleverd en dit is een ander verhaal. Gas is een product wat helaas nog maar in zeer geringe mate wordt opgewekt uit biomassa. Het merendeel van het in Nederland geleverde aardgas is dan ook gewoon grijs. Dit is uiteraard een wel zeer milieuonvriendelijke oplossing. Daarom is Powerpeers een bedrijf wat aandelen koopt in projecten die ervoor zorgen dat de CO2 uitstoot wordt gecompenseerd. Dit kopen van aandelen gebeurt in de vorm van Carbon Credits. Er wordt onder andere geld geïnvesteerd in projecten waarin bomen binnen en buiten Europa worden aangeplant om de lucht schoon te krijgen. Bomen hebben een zuiverende werking; ze halen CO2 uit de lucht waardoor het milieu gespaard wordt. Het aantal Carbon Credits wat Powerpeers heeft wordt mede bepaald door het aantal m3 aardgas wat men moet leveren aan de klanten.

Wat Powerpeers uniek maakt

Powerpeers is een redelijk unieke energieleverancier. Het gaat namelijk om een leverancier waarbij de herkomst van de stroom die geleverd wordt volledig valt te traceren. Je kan je aanmelden en van een willekeurige toeleverancier je stroom afnemen. Je kan er echter ook voor kiezen om stroom af te nemen van een specifiek project. Je kan kiezen voor de stroom die bijvoorbeeld iemand uit jouw vriendenkring opwekt met zijn zonnepanelen op het bedrijf. Powerpeers is in dat geval de intermediair die ervoor zorgt dat de exploitant of toeleverancier zijn energie vergoed krijgt. Samen met bedrijven van LEON Zeewolde en Vandebron is dit een groep op zich die energie inzichtelijk maakt.

Hoe jouw contractprijs tot stand komt

De prijzen van een energiecontract per maand verschillen behoorlijk. Dit heeft te maken met de manier waarop een energiecontract tot stand komt. De prijs van energie fluctueert voortdurend. Per 1 januari en 1 juli wordt het nieuwe prijspeil bepaald. Vervolgens wordt er gekeken naar het gemiddelde van deze prijspeilingen. Het valt namelijk in een prognose uit te lezen voor Powerpeers. Bij een eenjarig contract wordt er gekeken naar de peildata over 1 jaar. Datzelfde gebeurt bij een contract voor drie jaar en voor vijf jaar. Van deze prijspeilingen wordt een gemiddelde genomen. Dit is het bedrag wat jij uiteindelijk per maand zal gaan betalen. In eerste instantie zal je met een langlopend contract wat duurder uit zijn. Dat zal echter anders worden tijdens de duur van het contract. Er wordt voor de komende paar jaar een sterke prijsstijging verwacht van energie doordat de overheid het gebruik van aardgas verder gaat ontmoedigen. Na een breekpunt wat ergens halverwege het contract ligt wordt de prijs dus relatief gezien wat lager en ben jij in het voordeel als klant.

Voordelige energie

Wil jij voordelig je energie, dan sluit je nu een contract bij Powerpeers af. Je krijgt eerst een of meerdere offertes waar je uit kiest. Zo weet je zeker dat je nooit teveel betaalt.

Direct energie aanbiedingen vergelijken?
Wij scoren een 9!

Meer nieuws:

Meer nieuws