Onafhankelijke informatie, tips en prijzen
Direct energie aanbiedingen vergelijken?

Energie wordt steeds minder vaak opgewekt in grote landelijke centrales. Steeds meer zie je op de daken van bedrijven en op grote velden zonnepanelen komen. Het gaat om ondernemers en exploitanten die zonnepanelen plaatsen die maar voor een beperkt deel voor eigen gebruik zijn. Veel van deze zonnepanelen leveren energie die aan de consument wordt geleverd. Dat doet men via bedrijven zoals Vandebron. Het gaat hier om een overkoepelende leverancier die een tussenpersoon is tussen de producenten van duurzame energie en de consumenten die de energie afnemen.

De prijs van energie van Vandebron

Vandebron is een leverancier die niet in staat is om één prijs per kWh die geleverd wordt te plaatsen op de website. Dat komt doordat de prijs afhangt van het project waar jij je stroom van wil gaan afnemen. Wel werkt men met voorbeelden. Er worden prijzen weergegeven van stroom en gas zoals ze in bepaalde voorbeeldsituaties worden berekend. Je mag dan denken aan 2850 kWh elektriciteit per jaar en 1200 m3 gas voor respectievelijk 37,11 euro en 95,81 euro. Het gaat in dat geval om een contract waarbij de prijs voor 1 jaar is vastgezet voor stroom en gas. Op de site vind je meerdere voorbeelden van gezinnen en hun situatie. Je vindt er hun energieverbruik op terug.

De opbouw van de prijs van energie

Energie heeft een prijs die is opgebouwd uit een aantal punten. Allereerst is daar de kale energieprijs. Het gaat dan om de kale prijs per m3 aardgas of per kWh elektriciteit. Bovenop deze prijs komen een aantal extra kosten. De energieleverancier zal jou vastrecht berekenen. Dit zijn kosten om de energie te mogen gebruiken. Daar bovenop komen de kosten van overheidswege. Denk hierbij aan ODE oftewel Opslag Duurzame Energie. Naast deze toeslag is er de energietaks. Dit is de grootste post die wordt geheven bovenop de kale energieprijs. Wanneer je energie afneemt die traceerbaar groen is heb je recht op een aftrek van overheidswege. Deze wordt automatisch verrekend onder de noemer vermindering energiebelasting. Naast deze kosten betaal je ook voor het onderhoud van het netwerk en het gebruik van de energiemeters in je huis. Deze kosten gaan naar het transportbedrijf toe.

Hoe groen is de stroom van Vandebron

Wie groene energie wil gaan afnemen is bij Vandebron aan het juiste adres. Je krijgt namelijk de zekerheid dat de elektriciteit die je afneemt ook absoluut groen is. De stroom wordt opgewekt met windmolens of zonnepanelen van projecten waarbij jij je kan inschrijven. Er wordt niet – zoals bij veel energieleveranciers van ‘groene’ energie leveren – gewerkt met GVO oftewel Garantie van Oorsprong. Dit is slechts een middelom te verdoezelen dat de energie voor een deel grijs is opgewekt.

Hoe groen is het gas van Vandebron

Aardgas is een ander verhaal. Er wordt al wel groen gas opgewekt uit biomassa maar dit is niet genoeg om alle huishoudens in Nederland te voorzien van groen gas. Groen gas wordt opgewekt uit bijvoorbeeld houtafval en slib wat indroogt. Het broeien en het gas wat hierbij vrijkomt is een volwaardig vervanger van aardgas. Vandebron heeft wel projecten onder hun beheer waar dit groen gas wordt opgewekt maar dit is uiteraard niet voldoende. Een ander deel van het gas wat wordt geleverd aan de klant is dan ook gewoon grijs gas. Hierbij komt een hoop CO2 vrij bij het delven van het gas en bij het verbruik ervan. Deze hoeveelheid CO2 wordt gecompenseerd doordat Vandebron deelneemt aan projecten en zich daarbij inschrijft. Men heeft onder andere aandelen in projecten waarbij bomen worden aangeplant daar waar was gekapt voor tropisch hardhout. Deze aanplant van bomen zorgt ervoor dat de lucht weer wordt gezuiverd. De CO2 uitstoot van de aarde neemt daardoor voor een belangrijk deel af. Deze aandelen in projecten heten Carbon Credits. Carbon Credits worden aangekocht al naar gelang er meer klanten voor gas bij komen. Op deze manier weet je heel zeker dat jouw CO2 uitstoot is gecompenseerd.

Een modelcontract aangaan

Wil je niet voor een bepaalde tijd vastzitten aan Vandebron dan kies je voor het variabele contract. Dit houdt in dat je maandelijks een iets hoger bedrag betaalt. Er zitten immers een hoop administratiekosten aan een contract wat eigenlijk maar voor een korte termijn loopt. Daarbij betaal je de marktprijs voor energie die je afneemt zoals die op dat moment wordt berekend. Heeft de exploitant van de zonnepanelen de installatie pas net en heeft hij nog hoge investeringskosten om terug te verdienen dan zal de energie mogelijk wat duurder zijn.

Een contract voor een jaar

Tweemaal per jaar wordt de energieprijs opnieuw berekend. Dit gebeurt op 1 januari en op 1 juli. Wanneer er een contract voor een jaar wordt afgesloten wordt de prijs die je gaat betalen bepaald op twee keer een ander tarief. Er wordt een gemiddelde genomen. Denk eraan dat het hierbij dan nog steeds alleen gaat om de kale energieprijs. De toeslagen vanuit de overheid en het transportbedrijf komen hier nog bij.

Een contract voor drie jaar

Wil je het minste risico lopen bij een energiecontract dan ga je een contract voor 3 jaar aan. In dit geval wordt de energieprijs gebaseerd op een prognose voor een langere termijn. Die is iets lastiger in te schatten. Daardoor is er een grote kans dat grote prijsverhogingen niet worden meegenomen bij de prijsberekening van het contract. Je zal mogelijk aan het begin wat meer betalen maar dit compenseert zich naar mate de tijd vordert.

Energie uit de buurt voor jou

Wil jij energie afnemen van de bron zelf, kies dan voor een contract van Vandebron. Met onderstaande button krijg je een aantal offertes waaruit je kan kiezen. Zo weet jij zeker dat jouw energie groen is, en dat je een betaalbaar contract hebt.

Direct energie aanbiedingen vergelijken?
Wij scoren een 9!

Meer nieuws:

Meer nieuws