Onafhankelijke informatie, tips en prijzen
Direct energie aanbiedingen vergelijken?

De overheid zal samen met de Milieubeweging en de energiesector een landelijke voorlichtingscampagne starten met als doel draagvlak te creëren voor het omschakelen naar een duurzame energievoorziening. Ook zullen mensen bewust worden gemaakt van besparen op energie.

Dagblad Trouw heeft inzage gekregen in een vertrouwelijk conceptrapport van het Nationaal Energieakkoord. Uit het rapport blijkt dat de focus zal komen te liggen op het terugdringen van het broeikasgas CO2. Maatschappelijke organisaties werken sinds begin 2013 bij de SER intensief samen met de overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties om tot een Energieakkoord te komen. De Sociaal Economische Raad pleit al enige tijd voor concrete afspraken, omdat de huidige omschakeling naar een duurzame energievoorziening niet snel genoeg dreigt te gaan. Uit het rapport blijkt dat ook de Milieubeweging vindt dat dwingende maatregelen nog ontbreken in de plannen.

Doelstellingen

Met het aankomende energieakkoord dienen de doelstellingen uit het Regeerakkoord te worden bereikt. Uit het regeerakkoord blijkt dat het kabinet zich ten doel heeft gesteld om in 2020 de helft van de energievoorziening uit duurzame bronnen te halen, bijvoorbeeld windenergie, zonne-energie en biogas. Over drie jaar zal een derde van de doelstelling moeten worden behaald. In 2050 dient elk gebouw energieneutraal te zijn. Het voornemen is om in juli het Energieakkoord te presenteren. Het akkoord zou ook een stimulans zijn voor de banenmarkt. Zo zouden de komende zeven jaar 10.000 banen per jaar erbij komen.


Meer nieuws:

Meer nieuws