Onafhankelijke informatie, tips en prijzen
Direct energie aanbiedingen vergelijken?
energieprijzen vergelijken

Nederlandse bedrijven hebben in 2013 fors meer geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen. Nieuwe technieken om minder energie te verbruiken en de transitie naar duurzame energie zijn in trek. De trend wordt aangejaagd door subsidies en belastingverlaging. In totaal werd er voor 1,8 miljard euro geïnvesteerd.

Inhoudsopgave

Energie besparing

Het Nederlands bedrijfsleven ziet de noodzaak van energiebesparing beter in dan jaren geleden. Ten opzichte van 2011 gaat het om een verdubbeling van de investering. Dit blijkt uit het rapport Energie- en Investeringsaftrek van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Door energie te besparen is er in 2013 ruim 1500 kiloton CO2 minder uitgestoten. Dit is vergelijkbaar met de uitstoot van ruim 500.000 huishoudens. Dit geeft aan waar de potentie zit op het gebied van besparen.

Subsidie

Industriële bedrijven en energieproducenten droegen het meest bij aan de energiebesparing. Maar ook land- en tuinbouw zitten in de lift. Bij deze laatste sector wordt steeds vaker en intensiever ingezet op zonne-energie.  De Energie- en Investeringsaftrek bestaat al 17 jaar. Het is een van de middelen die de overheid gebruikt om het energieverbruik te minderen, zoals vorig jaar afgesproken in het Energieakkoord. Sinds de crisis is het aantal aanvragen sterk gegroeid.


Meer nieuws:

Meer nieuws