Blog

Productie duurzame energie licht gedaald

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bleek deze week dat er over 2013 minder hernieuwbare energie is geproduceerd. Vooral energie uit biomassa lijkt te verliezen. De totale productie van hernieuwbare energie was vorig jaar bijna 12 miljard kilowattuur. Dit is nog geen 10 procent van het totale verbruik.

Ten opzichte van 2012 daalde de productie met 0,4 procent. Wel groeide de productie van windenergie in 2012.  Nederland investeert fors in windenergie. Niet alleen landelijk maar ook lokaal in samenwerking met leveranciers en burgers wordt er windenergie opgewekt.

Productie duurzame energie gedaald

Doordat subsidies afliepen in 2013 stookten energiecentrales 40 procent minder biomassa mee. De elektriciteitsproductie uit biomassa via andere technieken, zoals afvalverbranding en biogas, bleef stabiel. Subsidie blijkt wederom een aanjager van duurzame energie te zijn. Alleen zonne-energie lijkt ook steeds vaker zonder subsidie opgewekt te kunnen worden.

De totale capaciteit van het Nederlandse windmolenpark steeg met bijna 300 megawatt tot ruim 2700 megawatt. De verwachting is dat dit de komende jaren blijft doorstijgen. In de Noordzee staan twee windparken met een capaciteit van 228 megawatt. Op land staat ongeveer 2500 megawatt. De overheid streeft naar een uitbreiding van 6000 megawatt op land in 2020, en 4500 megawatt op zee in 2023.

Wat kost een energie precies?

Vergelijk alle prijzen van alle bekende energieleveranciers in Nederland! Bespaar op deze manier elk jaar tot wel 450 euro! Maak ook gebruik van de welkomstcadeaus ieder jaar.