Categorie: <span>Leveranciers</span>

Wat is mijn energieverbruik?

De toekomst van energieleveranciers

Genoeg elektriciteit opwekken is niet het probleem. De grootste uitdaging van de toekomst is om productietijd te koppelen aan consumptietijd. Deze vijf oplossingen zorgen ervoor dat iedereen in de stad van de toekomst op het juiste moment duurzame energie krijgt.

1. Gezinnen en industrie als energie-ecosysteem

Gezinnen en de industrie zijn nu gescheiden werelden als het gaat om energieproductie en -gebruik. Dit zal veranderen in de stad van de toekomst. “Beschouw de omgeving die wordt gebouwd als een ecosysteem waar verschillende onderdelen met elkaar verbonden zijn. Als de industrie bijvoorbeeld weinig energie verbruikt, kunnen gezinnen die gebruiken.”

Intelligente technologie kan worden gebruikt om vraag en aanbod van deze verschillende actoren aan te passen. De overheid moet de regels daarop aanpassen. We vertrouwen op onze smartphone voor veel van alle soorten data, maar plotseling vinden we een slimme meter heel spannend. Het is gerechtvaardigd dat er privacy zorgen zijn. Maar als we vraag en aanbod met elkaar willen verzoenen, is het belangrijk dat er elektriciteit beschikbaar is. Onze auto, onze warmtepomp of onze zonnepanelen communiceren zelf met het elektriciteitsnet. “

2. De auto als batterij

De auto biedt een prachtige kans om de tijden van productie en verbruik te combineren. Natuurlijk zullen we binnenkort te maken krijgen met minder auto’s en dat we onze auto’s beter moeten gebruiken. Mobiliteit en energie zijn echter onlosmakelijk verbonden met de stad van de toekomst. De elektrische auto is een gecontroleerde batterij. Door deze auto’s flexibel op te laden, kunnen we energie besparen en gebruiken wanneer dat nodig is.

Een manier om ervoor te zorgen dat autobezitters het op deze manier gebruiken, is door flexibiliteit te belonen. De vervuiler moet betalen, dat is een gezonde trigger. Maar het moet niet alleen gaan over het soort energie dat je gebruikt, maar ook over de momenten.

Op dit moment is zelfs de grootste verantwoordelijke voor de energiekosten voorspelbaar. Hoe meer schommelingen in het netwerk, hoe duurder de capaciteit. En hoe meer hernieuwbare energiebronnen er zijn, hoe groter de schommelingen.”

3. Energiehandelaren

Toegankelijkheid blijft een belangrijk punt voor het welslagen van de energietransitie. Consumenten moeten daarom meer mogelijkheden hebben om als verkoper elektriciteit aan te bieden. Consumenten ontvangen nu geen certificaat voor de groene energie die ze produceren. Waarom niet? Als je wilt dat consumenten individueel deelnemen, is het handig als ze een financieel rendement krijgen.

Er ligt hier een taak voor de overheid. De Energiewet is gebaseerd op het traditionele energiemodel met centrale capaciteit. Dit model wordt nu op zijn kop gezet omdat mensen het zelf doen. Regelgeving zal de juiste voorwaarden scheppen. Nu loopt de Energiewet achter de feiten.

4. De community

Het draait om gemeenschappen. Als individu breng je je leven door in verschillende sociale kringen. Al deze kringen ondersteunen hun deelname aan de energietransitie.. Een voorbeeld is de stad Uden in Brabant, waar in 2018 een park met 43.000 zonnepanelen werd geopend. De energie wordt lokaal via het verdeeld over 3.500 huishoudens in en rond Uden. Een bedrijf kan bijvoorbeeld het kantoorgebouw vullen met zonnepanelen en energiemedewerkers in het weekend als er geen behoefte is aan elektriciteit. Omgekeerd is ook waar. Als iedereen aan het werk is, kan de thuis opgewekte energie beschikbaar worden gesteld aan het bedrijf.

Er zijn al oplossingen voor scholen waar ouders via een platform energie kunnen kopen. Ouders betalen er nauwelijks extra voor, maar ze voelen zich er goed bij omdat ze bijdragen aan een duurzame toekomst en school. We zien dat deze effecten steeds belangrijker worden.

5. De energieleverancier

In de supermarkt weet je van steeds meer producten waar ze vandaan komen. In de energiewereld is het nog steeds niet erg transparant als je in november energie koopt, terwijl driekwart van de maand donker is.

Gebruikers willen in de toekomst kunnen zien op welke dagen hun vaste energiebron niet kan leveren en waar elektriciteit op die momenten vandaan komt. Als je wilt dat consumenten duurzamere keuzes maken, moet je ze eerst informeren en hen de opties vertellen. Ze moeten deze beslissingen makkelijker kunnen maken.

Is er nog ruimte voor de traditionele energieleverancier in de stad van de toekomst? Waarschijnlijk wel maar dan in een andere rol. Samen zullen energieleveranciers minder energie produceren en verkopen. In plaats daarvan moeten ze de stroomcyclus tussen verschillende bronnen en gebruikers vergemakkelijken. Bovendien fungeren ze als begrenzers als er niet genoeg zon of wind is. Consumenten vragen er echter om dat deze energie op een duurzame en lokale manier gegenereerd is.

Ben je ook geïnteresseerd in duurzame manieren van energie opwekken? Misschien denk je wel aan zonnepanelen? Wacht dan net langer en vraag een gratis offerte op. Zo krijg je precies de informatie die je nodig hebt om een juiste beslissing te kunnen maken!

Energiebedrijven zakken met hun variabele tarieven

Per 1 juli hebben de grote Nederlandse energieleveranciers hun variabele tarieven verlaagd, zo meldt Easyswitch.nl in een analyse die zij gisteren gepubliceerd hebben. Dit is een direct gevolg van de lagere prijzen van gas en elektriciteit aan de inkoopkant. Vooral Eneco stunt met de verlaging in hun gastarief.

Consumenten die nu een contract op basis van ene variabel tarief hebben (zo’n 60% van de Nederlandse consument), zullen per jaar er ongeveer EUR 36 – 68 op vooruit gaan, afhankelijk van de energieleverancier. Dit is op basis van het verbruik van een gemiddeld huishouden (3500 kWh stroom en 1500 m3 gas).

Prijs van olie

De olieprijs en de internationale gasvoorraden zijn van grote invloed op de gasprijs voor de consument en vanzelfsprekend ziet de consument fluctuaties hierin direct terug op zijn rekening. Door de overproductie van de laatste maanden op de oliemarkt zijn de gasprijzen nu gedaald.

Verlaging stroomtarief

De daling in de stroomprijs is vooral te verklaren door het feit dat stroomoverschotten goedkoop worden ingekocht vanuit het buitenland. Vanwege onder andere de goede infrastructurele verbindingen die Nederland met het buitenland heeft, wordt hiervan geprofiteerd. De laatste tijd is er dan ook veel goedkope groene stroom vanuit Duitsland ingekocht.

 

 

Consumenten Claim vs. Nuon

Tien topbestuurders van Nuon moeten volgens Consumentenclaim door de Amsterdamse rechter ondervraagd worden. Het gaat om het huidige bestuur, enkele oud bestuurders en enkele managers. De consumentenorganisatie wil weten of het energieproduct Natuurstroom, aangeboden door Nuon vanaf 1996, niet te duur is geweest.

In het Financieel Dagblad was te lezen dat Nuon klanten vanaf 2002 te veel heeft laten betalen voor het product. Nuon ontkent alle beschuldigingen. Consumentenclaim gaat af op het onderzoek van het FD en wil nu vervolgstappen ondernemen via de rechter. Nuon zou ruim 200.000 klanten teveel hebben laten betalen. Nuon liet klanten meer betalen omdat extra te investeren in groene energie. Per klant ging het enkele tientallen euro’s per jaar. Nuon zou eind 2002 gestopt zijn met de investering. Klant bleven daarna wel het verhoogde bedrag betalen, aldus het FD. Geschat wordt dat klanten tussen de 70 en 100 miljoen euro te veel hebben betaald.

Consumentenclaim

Relatief weinig klanten hebben zich pas gemeld bij Consumentenclaim, de organisatie die nu voor consumenten op gaat komen. Het gaat om 500 klanten. Er is eerst geprobeerd met Nuon rond de tafel te gaan zitten maar uit deze gesprekken is niets gekomen. Het vermoeden bestaat dat er meer mis is gegaan met het energieproduct. Maar Nuon ontkent dit ook.

Zo zou er geen gecontroleerde boekhouding zijn voor het product en zouden de cijfers die wel gecontroleerd zijn fouten bevatten. Consumentenclaim wil nu onder andere de voormalig topman van Vattenfall, het Zweedse moederbedrijf van Nuon, ondervragen. Ook van bestuurders bij de verkoopafdeling en de Nuon-tak die over groene energie gaat, wil de organisatie een verklaring.

‘Energieprijzen te onduidelijk’

De Nederlandse consument krijgt energieprijzen te onduidelijk voorgeschoteld van de verschillende leveranciers. Hierdoor wordt concurrentie bemoeilijkt. Dit stelt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) in een interview. De ACM denkt dat er door het ontransparante prijsmodel minder wordt overgestapt naar nieuwe energieleveranciers.

Leveranciers zouden de consument onwetend willen houden om de overstap te voorkomen. Dit moet veranderen, aldus de ACM. De ACM pleit voor nieuwe afspraken om voorwaarden en prijzen begrijpelijker te maken voor de consument. De eerste gesprekken worden inmiddels gevoerd met leveranciers.

Tot stand koming energieprijs

De samenstelling van een energieprijs is voor veel consumenten niet te doorgronden. Een prijs komt tot stand door allerlei belastingen, kosten voor de infrastructuur en de dan de kosten per unit energie (m3/KwH). Als de energieprijs daalt, zoals momenteel het geval is, lijkt de consument deze korting of prijsdaling niet terug te kunnen vinden. Hoewel de korting wel degelijk verrekend wordt, wil de ACM een duidelijker en overzichtelijker weergave van de prijs.

Sommige leveranciers zijn transparanter dan andere. Nuon en Essent maken bijvoorbeeld meer duidelijk over de samenstelling van hun tarieven. Een leverancier als Oxxio doet het anders en deze claimt nu al direct dat het openbaar maken van opbouw prijs tegen de richtlijnen van de ACM in zou gaan.

verandervanenergie.nl

Verandervanenergie.nl is het deels eens met de kritiek van de ACM. Soms zijn tarieven niet te herleiden tot kosten. Maar de ervaring leert ook dat veel consumenten niet zitten te wachten op ingewikkelde berekeningen hoe een prijs tot stand is gekomen. De per KwH en M3 is uiteraard van belang te vermelden en dit hebben wij ook berekend per leverancier. Zo kan er beter vergeleken worden.

Geen megaboete voor Essent

Gemeenten en provincies die in 2009 betrokken waren bij de verkoop van Essent aan RWE zouden in principe een boete kunnen opleggen aan het bedrijf. Het Duitse RWE hield zich afgelopen jaren namelijk niet aan de gemaakte duurzaamheidsafspraken. Dit zou tot een boete van 40 miljoen euro kunnen leiden. Toch wordt de boete niet opgelegd.

Bert Pauli van de provincie Noord-Brabant meldt dat de boete wettelijk niet eens is af te dwingen, ondanks het niet nakomen van afspraken. Pauli meldt verder wel dat de leden van de stichting die toezicht houdt op de naleving van het contract “unaniem betreuren dat de duurzaamheidsdoelstellingen niet zijn behaald”. Geen duurzame energie en ook geen boete dus. Nu rijst wel de vraag waarom er uberhaupt voorwaarden zijn gesteld als niets afgedwongen kan worden.

Geen megaboete voor Essent

Pauli volhardt dat de verkoop van Essent een goede zet is geweest. Volgens hem heeft de verkoop de lokale overheden in staat gesteld om een goed duurzaamheidsbeleid te voeren. Bovendien hebben de verkopende partijen destijds goed kunnen cashen, aangezien Essent nu veel minder waard is. Groenlink is teleurgesteld. Deze partij had een boete geëist en had met de 40 miljoen lokale duurzame projecten willen realiseren.

Energiebedrijven vragen soms borgsom

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) gaat een onderzoek instellen naar aanleiding van het feit dat energiemaatschapijen een borgsom vragen aan ‘risicoklanten’. Mensen die schulden hebben of een ander risico zouden vormen, moeten soms wel 1000 euro borg betalen aan hun nieuwe energiemaatschappij. Dit kwam aan het licht dankzij een uitzending van het televisieprogramma ‘Kassa’.

De hoogte van de borgsom verschilt sterk per energieleverancier. Energie Direct is met 1000 euro borg koploper. Greenchoice en Eneco vragen 400 euro en de Nederlandse Energie Maatschappij 180 euro. Ook Budget Energie en Nuon vragen een borgsom aan nieuwe klanten die misschien de maandelijkse rekening niet kunnen betalen.

In het VARA programma ‘Kassa’ was directeur Sjef Peeraer van Budget Energie te gast. Volgens Peeraer moeten vooral nieuwe energieleveranciers wel een borgsom vragen, omdat ze anders te veel verliezen leiden aan klanten die hun rekening niet belangen. Energiebedrijven zijn verplicht om een contract minimaal een half jaar te laten, ook als er niet betaald wordt.

De NMa gaat onderzoeken of het vragen van hoge borgsommen wel rechtsgeldig is. Het vragen van borg aan bepaalde klanten zou als discriminatie kunnen worden gezien. Het is nog niet bekend wanneer de resultaten van het onderzoek bekend zullen worden gemaakt.

Energieleveranciers lossen klachten op

Energieleveranciers gaan het beste om met online klachten. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Klacht.nl en de Klacht Awards die Klacht.nl daarbij uitreikt. De energieleveranciers losten in totaal 91 procent van de alle binnengekomen klachten op. Daarmee is de categorie energieleveranciers de hoogst scorende categorie bij de awards, gevolgd door online warenhuizen en telefonie-aanbieders.

Klacht.nl Awards
Klacht.nl reikt de awards dit jaar voor de derde keer uit aan bedrijven die in hun categorie het beste omgaan met klachten van de consument. In totaal meldden bezoekers van de site 1136 klachten bij een energieleverancier. Hiervan werden 1030 klachten opgelost.

Energieleveranciers lossen meeste klachten op

Winnaars en verliezers
Oxxio ontving in 2013 180 klachten, waarvan het bedrijf er 179 oploste. Essent loste 97 procent van de klachten op en eindigt op een tweede plaats. Met een score van 95 procent eindigt Nuon op de derde plaats. Eneco en EnergieDirect.nl eindigen onderaan, maar vinden nog steeds in 90 procent van de gevallen een oplossing.

De complete lijst met winnaars en verliezers in de categorie energieleveranciers is te vinden op www.klacht.nl/klacht-nl-awards-2013-energieleveranciers/

Energieleverancier Nuon deels te koop

De eigenaar van Nuon, Vattenfall, is op zoek naar investeerders die geld willen steken in de energieleverancier. Uit recente cijfers blijkt dat Nuon in zwaar weer zit, en de Zweedse investeringsmaatschappij zoekt partijen die mee willen doen om zo het risico te spreiden. Inmiddels heeft het SP-Tweede Kamerlid Paulus Jansen bekendgemaakt dat hij het een goed idee zou vinden als de Nederlandse overheid een deel van Nuon terugkoopt.

Ondanks dat de omzet in het eerste half jaar van 2013 met 2,14 miljard stabiel was, maakte Nuon een verlies van bijna een half miljard euro. Volgens Nuon is het verlies vooral te wijten aan de toestand op de Nederlandse energiemarkt. Sinds de liberalisering stappen veel mensen over naar een goedkopere energieleverancier.

Nuon blijft desalniettemin wel investeren in duurzame initiatieven. Zo is er een windpark in aanbouw in de Wieringermeerpolder en opende dit jaar nog het park met de naam Zuidlob. Vattenfall wil Nuon op gaan splitsen in twee delen. Het ene deel zal bestaan uit de Scandinavische markt, het andere deel uit Nederland, Duitsland en Groot-Brittannië. Het Zweedse bedrijf zoekt vooral partners voor het tweede deel, om zo het risico te spreiden.

Als het aan SP’er Paulus Jansen ligt, koopt de Nederlandse overheid een deel van Nuon op. Volgens hem is het belangrijk dat de overheid een bepaald aandeel in de energievoorziening houdt. De SP was in 2009 dan ook tegen de verkoop, dat de overheid toen wel 10 miljard euro opleverde. De waarde van Nuon is inmiddels gedaald naar 6 miljard euro, dus financieel gezien is het een aantrekkelijke koop.

Energieleveranciers moeilijk te verkopen

In het begin van de geliberaliseerde energiemarkt leek het opbouwen van klanten om ze enkele jaren later alweer door te verkopen een mooi verdienmodel.  Klanten hoefden niet per definitie winstgevend te zijn, als er maar een groot klantenbestand werd opgebouwd. Nieuwe toetreders op de energiemarkt zorgden voor beroering om zich als felste en goedkoopste te positioneren om vervolgens een paar honderd duizend klanten in één klap van de hand te doen.  Maar toen sloeg de crisis toe…

Vooral leveranciers zonder eigen centrales konden op relatief eenvoudige manier klanten winnen. Door slim energie in te kopen en vooral continu tegen de gevestigde garde aan te schoppen, hadden partijen als Oxxio en NL Energie al snel honderd duizend klanten aan zich weten te binden. Als je maar vaak genoeg in het nieuws bent, positief of negatief, stappen mensen wel een keer over. Dit leek de gedachte achter veel campagnes van bijvoorbeeld NL Energie. Denk aan de (irritante) reclames met Natasja Froger, Frans Bauer en bijvoorbeeld Maurice de Hondt.  NL Energie deed dit slechts om verkoop te stimuleren. Het bedrijf heeft in 2009 al banken ingeschakeld om een verkoop te begeleiden. Zonder succes. Net als in veel andere sectoren, wordt het in de energiesector steeds lastiger om een bedrijf te verkopen.

Ook Oxxio stond lange tijd in de etalage. Deze leverancier werd in 2005 gekocht voor bijna 140 miljoen euro door Centrica. Zes jaar later, in 2011, werd de leverancier door Eneco gekocht voor de helft waarvoor het bedrijf in 2005 verkocht was. Eneco kreeg er in één klap 430.000 klanten bij, maar Oxxio was wel de helft minder waard geworden en dus met zwaar verlies verkocht.

Een energieklant scheen rond 2008 bijna 300 euro waard te zijn. In deze tijd lijkt 150 euro de realiteit te zijn. Voor veel leveranciers is een verkoop dan compleet van de baan en moeten ze zelf een rendabele propositie neerzetten. Dit vertaalt zich direct voor de consumenten. Een speler als NL Energie stunt opeens veel minder en richt zich niet meer op de kortlopende contracten maar gaat direct voor een 3 of zelf 5-jarig contact.

Energieleveranciers getest

De energieleveranciers Greenchoice en UnitedConsumers zijn door leden van de Vereniging Eigen Huis (VEH) als beste beoordeeld in het klanttevredenheidsonderzoek 2013. Budget Energie wordt het minst hoog gewaardeerd.

Beide energieleveranciers werden beoordeeld met een rapportcijfer van 8,1. Afgelopen jaar bleek werden de twee energieleveranciers ook al als beste beoordeeld. Gemiddeld scoorden de energiebedrijven een 7,5. Hekkensluiter budget Energie werd nog met een voldoende beoordeeld (6,7). De sterkste daler was E.ON. VEH noemt als mogelijke oorzaak van de sterke daling het bijbetalen op de eindafrekening en een toename van de hoeveelheid klachten.

De gemiddelde tevredenheid steeg op het gebied van de klantvriendelijkheid, de bereikbaarheid, communicatie en eindafrekening. Ook bleken dit jaar meer mensen te zijn overgestapt naar een andere energieleverancier. Waar vorig jaar nog 59 procent aangaf weleens te zijn overgestapt is dat dit jaar opgelopen naar 69 procent.

Energieleveranciers verschillen in de wijze van het benaderen van klanten. Zo maakt Essent meer gebruik van telefonische verkoop, terwijl Oxxio en Nuon meer actief zijn aan de deur. Grootste klacht blijkt het benaderen van voormalige klanten te zijn. Dit wordt als zeer onprettig ervaren door consumenten. De VEH stelt voor om energieleveranciers maximaal een jaar de mogelijkheid te geven om terug te bellen over een nieuw aanbod. Hiervoor zal het Ministerie van Economische Zaken worden benaderd. Overigens deden meer dan 14.000 mensen mee aan het klanttevredenheidsonderzoek.