Categorie: Energiezuinig

Energiebesparingen voor bedrijven

Op deze website wordt een hoop geschreven over de energiemarkt, energietarieven en alternatieve manieren van energieopwekking zoals zonnepanelen en biomassa. Deze artikelen zijn voornamelijk gericht aan particulieren. Minder informatie is er te vinden voor bedrijven, terwijl zij juist grootverbruikers van energie zijn. Door het hoge energieverbruik is het vaak voor bedrijven (nog) niet rendabel of mogelijk om over te stappen op duurzamere energie. Zij kunnen echter wel een grote bijdrage leveren aan het verlagen van het energieverbruik door energiebesparende maatregelen te nemen.

Energiebewuste ondernemers en bedrijven hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen. Ze werden hierin aangespoord doordat de maatregelen een kostenbesparing als effect hebben en (gedeeltelijk) gesubsidieerd zijn. Op welke manier gemakkelijk energie en geld bespaard kan worden? De meeste energie wordt binnen bedrijfspanden gebruikt voor temperatuurregeling, verlichting en door productiemachines.

Het grootste energieverbruik zit vaak in verlichting

Wat niet veel mensen weten is dat verlichting tot wel 65 procent van de energie kan verbruiken. Bedrijfsruimtes zoals magazijnen vormen een echte uitdaging als het aankomt op verlichting, aangezien er vaak hoge plafonds zijn en geen ramen. Wil je toch natuurlijk daglicht binnen, dan kan dat via solatubes. Als er binnenverlichting aanwezig moet zijn, kies dan voor LED-lampen en koppel deze aan bewegingssensoren.

De juiste temperatuur met weinig energie

Nederland staat echt bekend als transportland. Er zijn veel magazijnen waarin producten tijdelijk worden opgeslagen, en deze magazijnen moeten vaak op een constante temperatuur gekoeld worden. Veel energie gaat verloren door luchtverplaatsingen, als deuren van magazijnen te lang open blijven staan. Bij intern transport en laaddeuren kunnen sterk fluctuerende temperatuurverschillen voorkomen worden door het automatisch regelen van de temperatuur, en het plaatsen van snelroldeuren.

Besparen op het energieverbruik van machines

Binnen een (met name industrieel) bedrijf zijn er vele apparaten die elektriciteit verbruiken. Denk maar eens aan computers, heftrucks, transportbanden en machines die nodig zijn tijdens het productieproces. Deze apparaten staan vaak lange tijd aan, produceren warmte en verminderen ook nog eens het zuurstofgehalte in een ruimte. Het energieverbruik kan verminderd worden door energiezuinige motoren te kiezen, of voor apparaten met sensoren die de machine uitschakelen als deze niet gebruikt wordt een bepaalde tijd.

Dit zijn natuurlijk allemaal technische maatregelen, terwijl ook het gedrag van medewerkers een grote rol kan spelen. Spoor personeel bijvoorbeeld aan machines uit te schakelen als deze niet gebruikt worden, verlichting uit te schakelen in ruimtes waar niemand aanwezig is en deuren naar koelruimtes niet te lang open te laten staan.

Dit artikel is geschreven in samenwerking met Bmpnederland.nl.

Energie opwekken op de loopband

Op dit moment zijn er diverse sportscholen die een deel van de afgelegde meters omzetten in groene stroom. Met behulp van de mensen die op de loopband, fiets op roeimachine zitten wordt er energie opgewekt. De stroom wordt niet terug aan het elektriciteitsnet gegeven, maar direct ingezet op de sportschool.

Het is nog niet mogelijk om alle benodigde stroom van een sportschool uit de eigen apparatuur te halen. Vooral de airconditioning, die in de meeste fitnesscentra aanwezig is, verbruikt zeer veel elektriciteit. Dat is op dit moment nog niet te leveren uit de eigen zaak.

Vincent Hoogwerf, eigenaar van SportsArt Nederland, hoopt dat over een aantal jaar het wel gaat lukken om sportscholen volledig autonoom te laten draaien. Zijn bedrijf is de enige in Nederland die de benodigde apparatuur levert. In 2018 moeten zo’n 500 bedrijven werken met de energie-opwekkende apparaten.

De komende jaren zullen steeds meer bedrijven in gaan zien dat het nodig is om duurzaam te investeren. Veel activiteiten kunnen worden gebruikt om groene stroom op te wekken. Als Nederland in 2050 volledig wil zijn overgestapt op duurzame energie, kunnen alle kleine initiatieven daarbij helpen.

Bedrijven bezuinigen op energiebesparing

Nederlandse bedrijven die beursgenoteerd zijn, laten elk jaar meer dan 500 miljoen euro liggen omdat ze te weinig maatregelen nemen op het gebied van energiebesparing. Bedrijven zijn echter volgens de Wet milieubeheer verplicht om zuiniger met energie om te gaan, zo meldt Nuzakelijk. De Wet Milieubeheer stelt dat beursbedrijven geld kunnen steken in energiebesparing als dit in 5 jaar wordt terugverdiend. Na onderzoek blijkt echter dat er in meeste jaarverslagen geen duidelijke missie valt te lezen om minder energie te gaan verbruiken. Ook is er moeilijk terug te vinden hoeveel geld er is geïnvesteerd in duurzame doelen.

Er worden wel duurzame initiatieven ondernomen die een terugverdientijd van 3 jaar hebben. Dit zorgt ervoor dat het op minder ingrijpende plannen gaat die uiteindelijk zowel minder besparing als minder geld voor de bedrijven opleveren.

Het onderzoek is uitgevoerd door de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling, in opdracht van onder andere Agentschap NL. Deze instantie is in Nederland onder andere verantwoordelijk voor het toekennen van subsidies aan duurzame projecten. Het ligt in de lijn der verwachting dat Agentschap NL bedrijven beter wil voorlichten over de mogelijkheden van het besparen op energie.

Nederlandse industrie bespaart op energie

Uit cijfers van het ING Economisch Bureau blijkt dat het energieverbruik van de Nederlandse industrie de afgelopen tien jaar is afgenomen. De industrie neemt rond de 37 procent van het totale Nederlandse energieverbruik in beslag. Vanaf 2002 is een daling zichtbaar van tien procent in het energieverbruik, terwijl het productievolume is gestegen met tevens 10 procent. De chemiesector en de basismetaalindustrie zijn de sectoren met de hoogste energie intensiteit. Overigens is in de chemiesector het energieverbruik toegenomen. Er wordt met name efficiënter geproduceerd door de voeding- en genotmiddelenindustrie en de papierindustrie. Met name bij het verbruik van de productieprocessen is flink bespaard.

De verwachting is dat het relatieve energieverbruik door bedrijven verder zal afnemen, gezien de energiezuinigere bedrijfsprocessen en de toenemende aandacht vanuit de overheid en maatschappelijke organisaties. Een mogelijkheid voor bedrijven is om deel te nemen aan de Green Deals. Daarmee ondersteunt de overheid het bedrijfsleven met als doel energie te besparen. Bijvoorbeeld door samenwerkingspartners aan te dragen of soepeler om te gaan met wet- en regelgeving.

Campagne energiebesparing op komst

De overheid zal samen met de Milieubeweging en de energiesector een landelijke voorlichtingscampagne starten met als doel draagvlak te creëren voor het omschakelen naar een duurzame energievoorziening. Ook zullen mensen bewust worden gemaakt van besparen op energie.

Dagblad Trouw heeft inzage gekregen in een vertrouwelijk conceptrapport van het Nationaal Energieakkoord. Uit het rapport blijkt dat de focus zal komen te liggen op het terugdringen van het broeikasgas CO2. Maatschappelijke organisaties werken sinds begin 2013 bij de SER intensief samen met de overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties om tot een Energieakkoord te komen. De Sociaal Economische Raad pleit al enige tijd voor concrete afspraken, omdat de huidige omschakeling naar een duurzame energievoorziening niet snel genoeg dreigt te gaan. Uit het rapport blijkt dat ook de Milieubeweging vindt dat dwingende maatregelen nog ontbreken in de plannen.

Doelstellingen

Met het aankomende energieakkoord dienen de doelstellingen uit het Regeerakkoord te worden bereikt. Uit het regeerakkoord blijkt dat het kabinet zich ten doel heeft gesteld om in 2020 de helft van de energievoorziening uit duurzame bronnen te halen, bijvoorbeeld windenergie, zonne-energie en biogas. Over drie jaar zal een derde van de doelstelling moeten worden behaald. In 2050 dient elk gebouw energieneutraal te zijn. Het voornemen is om in juli het Energieakkoord te presenteren. Het akkoord zou ook een stimulans zijn voor de banenmarkt. Zo zouden de komende zeven jaar 10.000 banen per jaar erbij komen.

LED lampen nóg energiezuiniger

Dankzij onderzoek van het FOM-instituut zullen LED lampen in de toekomst nóg energiezuiniger zijn. Door gebruik  te maken van metalen nanodeeltjes zullen de lichten met dezelfde hoeveelheid energie 60 keer zo veel licht geven, zo meldt engineersonline. Om wit licht met behulp van LED te produceren is er eerst een blauwe LED nodig. Een laagje van fosfor op de blauwe LED zorgt ervoor dat het blauwe licht wordt omgezet in wit licht. Het witte licht wordt in alle richtingen uitgezonden waardoor er lenzen nodig zijn om de bundel te sturen.

Tijdens het onderzoek werd de fosforlaag niet direct op de blauwe LED aangedracht, maar op een rooster van aluminium nanodeeltjes. Daardoor wordt het blauwe licht beter opgenomen door het fosfor, waardoor er uiteindelijk ook meer licht van de LED afkomt.

Toen er werd geëxperimenteerd met de positie van het rooster, bleek het dat het ook mogelijk was om lichtbundel te sturen. Door deze twee verbeterde variabelen kunnen de LED lampen dus maximaal 60 keer zoveel licht uitstralen.

Slimme thermostaat bespaart 15 procent

Huishoudens die gebruik maken van een slimme thermostaat, besparen gemiddeld 15 procent op hun maandelijkse energieverbruik. Dit is gebleken uit onderzoek van Enexis onder bijna 1000 klanten, zo meldt Emerce. De besparing die mensen kunnen realiseren kan oplopen tot meer dan 50 euro per jaar. Dit is het geval wanneer mensen zowel gebruik maken van een slimme meter als een slimme thermostaat. Wanneer er alleen gebruik wordt gemaakt van een slimme meter is de besparing iets meer dan 20 euro per jaar.

De verschillende slimme producten worden door steeds meer energieleveranciers aangeboden, zoals bijvoorbeeld Essent en Eneco. Met een slimme thermostaat wordt continu aangegeven wat het huidige energieverbruik is, zodat consumenten beter inzicht krijgen in wat de meest energie slurpende apparaten zijn.

Enexis doet sinds 2010 onderzoek naar het effect van de slimme meetapparatuur, om te kijken wat de effectiviteit is. Deze test valt binnen het grotere onderzoek ‘Monitoring Energiebesparing Slimme Meter’, dat in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken is opgezet.

Jongeren niet energiebewust bezig

Jongeren in Nederland zijn niet bewust bezig met energie. Volgens jongeren moet het probleem voornamelijk worden opgelost door bedrijven en overheden. Desalniettemin denkt 40 procent van de Nederlandse jongeren tussen de 17 en 27 dat er in de toekomst misschien te weinig energie beschikbaar zal zijn.

Duurzaam bezig zijn kost te veel moeite

Het lijkt erop dat jongeren vinden dat het te veel moeite kost om bewust met energie om te gaan. Vaak wordt er lang gedoucht en wordt bijvoorbeeld de mobiele telefoon langer opgeladen dan nodig is. Het is ook niet bij iedereen bekend dat als er een lader in het stopcontact wordt gestoken, deze ook stroom verbruikt als er geen telefoon op wordt aangesloten. Wanneer er wordt overgegaan tot het aanschaffen van nieuwe apparaten, let slechts 1 op de 5 jongeren op het energielabel dat er bij staat.

Bewust van eigen gedrag

Jongeren weten zelf wel dat ze niet erg duurzaam bezig zijn. Gemiddeld geven ze zichzelf iets meer dan een 6 op het gebied van duurzaam gedrag. Toch hebben de meeste jongeren wel een aantal gedragingen die bij een duurzame toekomst horen. Zo laat bijna niemand tijdens het tanden poetsen de kraan lopen en wordt er soms voor gekozen om warme kleding te dragen in plaats van het opschroeven van de thermostaat.

Eneco Energie Barometer

Het onderzoek is uitgevoerd onder meer dan 1000 jongeren door onderzoeksbureau Ipsos Synovate in opdracht van energieleverancier Eneco. De energiemaatschappij bevraagt regelmatig Nederlanders over energiekwesties in het kader van hun Eneco Energie Barometer. De energieleverancier kwam onlangs in het nieuws toen het bedrijf tot duurzaamste energieleverancier werd gekozen.

Bedrijven wederom energiezuiniger

Nederlandse bedrijven zijn in 2011, net als in 2010, energiezuiniger geworden. Gemiddeld hebben ondernemers in onder andere de industrie- en transportsector bijna 2 procent op hun energieverbruik bespaard.

Minister Verhagen van Economie, Landbouw en Innovatie is blij met het behaalde resultaat. Volgens hem staat de hoeveelheid bespaarde energie gelijk aan het verbruik van 250.000 huishoudens.

Ook vereniging van werkgevers VNO-NCW is tevreden met de besparingen. Volgens de vereniging was de besparing in 2011 zelfs nog iets groter dan 1,9 procent, omdat Nederlandse bedrijven er ook in het buitenland voor hebben gezorgd dat er minder stroom werd verbruikt. VNO-NCW stelt ook dat bedrijven steeds meer geld in duurzame energie steken.

Er worden in Nederland door de overheid afspraken gemaakt met grote en middelgrote bedrijven op het gebied van energieverbruik. Dit wordt vastgelegd in de zogeheten MEE en MJA3 convenanten. Alle deelnemers samen zijn goed voor 25% van alle energie die in Nederland wordt verbruikt. De convenanten hebben een looptijd van 4 jaar, waarna wordt gekeken of de doelstellingen zijn gehaald.

Duurzaam Concept House Rotterdam

Op vrijdag 5 oktober zal in Rotterdam het eerste volledig duurzame prototype van een stadsappartement worden opgeleverd. Het Concept House is gemaakt van milieuvriendelijke bouwmaterialen en produceert zijn eigen elektriciteit en warmte. Vanaf januari 2013 gaan bewoners proefwonen in het prototype.

Samen met de bouwindustrie ontwierpen onderzoekers van de TU Delft het duurzame appartement. Het doel van het project was aan te tonen dat duurzame, energiebesparende appartementen in de verdiepingsbouw realiseerbaar zijn. Door middel van in het dak geïntegreerde zonnepanelen, warmtecollectoren en warmtelussen die warmte uit de aarde halen produceert het appartement zijn eigen warmte en energie. Het Concept House is gemaakt van hout, met gerecycled papier dat als isolatie dient. Daarnaast is het appartement snel en eenvoudig te bouwen.

De uiteindelijke duurzaamheid van de woning is voor een groot deel afhankelijk van de bewoners zelf, daarom wordt er vanaf januari 2013 begonnen met het proefwonen. Het gedrag van de bewoners zal worden bestudeerd door het voeren van gesprekken en het meten van het water- en elektriciteitsgebruik.

Energie vergelijken valkuilen

Als je wilt overstappen naar een …

energie vergelijk

Zonder welkomstpremie energie vergelijken

Het jaarlijkse moment waarop de …

energie vergelijken

Zonder waarborg energie vergelijken

Iedereen die in een huis woont …