Categorie: Trends

Energieprijzen zorgen voor lagere inflatie

De dalende energieprijzen wereldwijd zorgen voor een lagere inflatie. Dit maakte de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) deze week bekend. De inflatie van de 34 grootste markteconomieën bedroeg in juli 1,9 procent, in juni was dit nog 2,1 procent.

Niet alleen in Nederland zijn energieprijzen gedaald. Wereldwijd was energie in juli bijna 2,5 procent goedkoper dan een jaar geleden. In Nederland kwam de inflatie in juli uit op 0,9 procent. Dat is voor een deel te wijten aan de lagere kosten voor energie. Het CBS meldde dat vooral de prijs voor kleding en brandstof (benzine en diesel) de inflatie in juli hebben gedrukt. Zo was kleding in juli 2014 sterker afgeprijsd dan een jaar eerder, terwijl dat een maand eerder juist niet het geval was.

In de EU stegen de energieprijzen in juli niet, maar daalden ze juist 1 procent. Daardoor bedroeg de inflatie in de muntunie slechts 0,4 procent. Volgens een eerste raming van Eurostat daalde de inflatie in augustus zelfs nog verder naar 0,3 procent. De consumentenprijzen stegen in het VK nog maar met 1,6 procent, in plaats van 1,9 procent een maand eerder. In Duitsland stegen de prijzen ook minder hard. Het inflatiepercentage ging van 1 procent naar 0,8 procent. In Italië zakt de toch al lage inflatie van 0,3 procent naar 0,1 procent.

Veel minder gas verbruikt in maart

Energieleverancier Eneco maakte vandaag bekend dat het gasverbruik in de maand maart flink is gedaald ten opzichte van vorig jaar maart. Eneco meette een daling van 28 procent. Uiteraard speelt het warme weer van 2014 een rol maar ook het zeer koude weer van 2013. Een groter contrast tussen beide maanden maart werd nog niet eerder gemeten.

Voor de consument komt de meevaller financieel maar op 40 euro neer. Door netkosten belastingen is het voordeel relatief laag. Want in veel huizen is de verwarming in maart niet veel benut. Vorig jaar betaalde de Nederlandse consument ongeveer 100 euro meer. Het was toen extreem koud voor de tijd van het jaar.

Minder gas verbruikt in maart

Maart is uiteraard zacht geweest maar ook de echte wintermaanden stelden weinig voor. December, januari en februari leverden ook een besparing op gas op. In vergelijking met een jaar eerder, verbruikte de Nederland 15 procent minder, aldus Eneco. Een gemiddelde klant bespaarde daardoor volgens het bedrijf ruim 70 euro op de gasrekening.

Niet alleen Eneco meldde de daling al, ook concurrent Nuon zag het gasverbruik dalen. En waarschijnlijk met Eneco en Nuon alle andere energieleveranciers ook. Een slechte winter is goed voor de portemonnee. Overigens zou de consument sowieso al besparen omdat de netbeheerderskosten lager uitvielen.

Obama: energie Europa moet diverser

Tijdens de nucleaire top in Brussel deed president Obama een oproep aan de EU om minder afhankelijk te worden van Russische energie (gas en olie). Volgens Obama zouden we in Europa moeten werken aan een diverser energiebeleid. Zo zou de EU sowieso minder afhankelijk worden van een land of partij voor de energievoorziening.

Obama had in Brussel o.a. topoverleg met EU-president Herman Van Rompuy en de voorzitter van de Europese Commissie José Manuel Barroso. Tijdens dit overleg deed de Amerikaan zijn oproep. Dit natuurlijk naar aanleiding van de Russische agressie richting Oekraïne. Hierna bleek eigenlijk hoe afhankelijk West-Europa is geworden van gas uit Rusland of Oekraïne.

Energie EU diverser

Volgens Obama is het voor Europa een pure noodzaak om de energievoorziening diverser te maken. Amerika is al gezegend met een gevarieerd energieaanbod. Uiteraard moet hier aan toegevoegd worden dat Amerika vrijwel onafhankelijk is van toevoer uit het buitenland. “Er is geen goedkope of makkelijke energiebron. Elke bron heeft een keerzijde. Wij hebben keuzes gemaakt en ik denk dat Europa deze discussie ook zou moeten aangaan.”, aldus Obama.

Met ‘discussie’ doelt Obama op de winning van schaliegas. Hierover is de EU niet eensgezind.

2015 het jaar voor slimme energiemeter

Vanaf 2015 krijgen bedrijven en huishoudens in Nederland een slimme energiemeter. Tot 2020 zal de nieuwe meter worden uitgerold. Met het apparaat kan energieverbruik beter worden afgelezen, ook op afstand. Het ministerie van Economische Zaken heeft het voorstel hiervoor naar de Tweede Kamer gestuurd.

Al sinds 2012 wordt de slimme energiemeter geplaatst. Dit ging eerst om zeer kleine aantallen bij consumenten die er zelf om vroeger en later ook bij nieuwbouw en renovatieprojecten. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) hield dit proces nauwlettend in de gaten en concludeert nu, na de kleinschalige uitrol, dat er geen technische barrières meer bestaan voor de grootschalige introductie.

2015 het jaar voor slimme meter

Helaas lijkt de energiebesparing toch wat minder uit te vallen door de slimme meter dan aanvankelijk werd gedacht. De ACM waarschuwt hier direct voor. Op het gebied van gas werd door de slimme meter een jaarlijkse besparing van nog geen procent gerealiseerd. Over de besparingen op elektriciteit kunnen vanwege een te hoge spreiding van de resultaten nog geen betrouwbare uitspraken worden gedaan.

Nu de energiemeter grootschaliger uitgerold lijkt te gaan worden, wil de ACM wel een betere voorlichting naar de consument toe. Het is hiervoor van belang dat de netbeheerders zich houden aan transparante uitrolplanningen, om alle marktpartijen investeringszekerheid te bieden en lock-in tegen te gaan. Voor consumenten blijft het recht bestaan om de slimme meter te weigeren, maar eenmaal geplaatst zijn ze niet meer te deactiveren.

Productie duurzame energie licht gedaald

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bleek deze week dat er over 2013 minder hernieuwbare energie is geproduceerd. Vooral energie uit biomassa lijkt te verliezen. De totale productie van hernieuwbare energie was vorig jaar bijna 12 miljard kilowattuur. Dit is nog geen 10 procent van het totale verbruik.

Ten opzichte van 2012 daalde de productie met 0,4 procent. Wel groeide de productie van windenergie in 2012.  Nederland investeert fors in windenergie. Niet alleen landelijk maar ook lokaal in samenwerking met leveranciers en burgers wordt er windenergie opgewekt.

Productie duurzame energie gedaald

Doordat subsidies afliepen in 2013 stookten energiecentrales 40 procent minder biomassa mee. De elektriciteitsproductie uit biomassa via andere technieken, zoals afvalverbranding en biogas, bleef stabiel. Subsidie blijkt wederom een aanjager van duurzame energie te zijn. Alleen zonne-energie lijkt ook steeds vaker zonder subsidie opgewekt te kunnen worden.

De totale capaciteit van het Nederlandse windmolenpark steeg met bijna 300 megawatt tot ruim 2700 megawatt. De verwachting is dat dit de komende jaren blijft doorstijgen. In de Noordzee staan twee windparken met een capaciteit van 228 megawatt. Op land staat ongeveer 2500 megawatt. De overheid streeft naar een uitbreiding van 6000 megawatt op land in 2020, en 4500 megawatt op zee in 2023.

App toont opgewekte windenergie

Consumenten die via de Windcentrale aandelen hebben genomen in een windmolen, kunnen sinds kort met een Iphone-app bijhouden hoeveel windenergie er op dat moment wordt opgewekt met het winddeel dat is aangeschaft. Vorig jaar startte de Windcentrale met het uitgeven van aandelen voor 2 windmolens. Uiteindelijk werd er voor 7 miljoen euro aan aandelen verkocht. Nu kunnen deze nieuwe windklanten zelf bijhouden met de app in hoeverre hun winddeel naar behoren presteert.

De data die wordt weegegeven in de nieuwe app is behoorlijk uitgebreid. Er wordt bijvoorbeeld weergegeven wat de geschatte weekopbrengst is en welke dagen minder goed waren. Ook wordt er berekend hoeveel lampen kunnen branden dankzij de opgewekte windenergie.

Door het succes van de vorige winddelen is de Windcentrale bezig met het voorbereiden van een nieuwe uitgifte. Mensen kunnen zich op de site inschrijven om op de hoogte te worden gesteld wanneer er nieuwe molens beschikbaar komen. In totaal hebben nu 5200 mensen één of meerdere winddelen in hun bezit. De nieuwe Iphone-app kan hier worden gedownload.

Stroomuitval in 2012 toegenomen

De stroomvoorziening in Nederland was in 2012 iets minder stabiel dan in 2011. Gemiddeld zaten Nederlandse huishoudens in 2012 27 minuten zonder stroom, terwijl dit in 2011 een minuut korter was. De storingen werden voornamelijk veroorzaakt door graafwerkzaamheden, zo meldt de NOS.

Ondanks dat de gemiddelde tijd zonder stroom is toegenomen, steeg het aantal storingen niet. Dit aantal was in 2012, net als in 2011, rond de 20.000. Als de gastoevoer uitvalt is dit van kortere duur,  want gemiddeld duurt een dergelijke storing iets langer dan een minuut.

De meeste uitvallen worden veroorzaakt door weg- en waterbouwprojecten en andere werkzaamheden in de grond. In meer dan 30 procent van de gevallen werd een kabelbreuk veroorzaakt door graafmachines.

De cijfers zijn afkomstig van Netbeheer Nederland. In ons land zijn 8 miljoen woningen aangesloten op stroom en 7 miljoen op gas. Volgens Netbeheer zijn de Nederlandse cijfers goed in vergelijking met andere Europese landen, waar de gemiddelde uitval twee keer zo lang duurt.

Bijna 2 miljoen overstappers energie

Er waren nog nooit zoveel bedrijven en particulieren die energie hebben vergeleken en vervolgens zijn overgestapt. In totaal werden er vorig jaar 1,8 miljoen leverancierswijzigingen verwerkt door Energie Data Service Nederland, zo meldt de Volkskrant.

Het lijkt erop dat sinds de energiemarkt geliberaliseerd is, er ieder jaar meer mensen en bedrijven voor kiezen om van energieleverancier te veranderen. In 2004 stapte slechts 6 procent over, terwijl de 1,8 miljoen 12,7 procent van het totaal aantal energiecontracten is.

Volgens branchevereniging Energie Nederland geeft de groei van het aantal vergelijkers en overstappers aan dat de liberalisering werkt. Door een verscheidenheid aan producten en de eenvoud van het vergelijken hebben consumenten en bedrijven meer vrijheid in het kiezen van een nieuwe energieleverancier.

Ondanks de groei kiezen de meeste mensen er toch voor om niet over te stappen. Dit is jammer, want er kan met het online invullen van 1 formulier een flink bedrag per jaar worden bespaard. Zolang de meeste mensen niet overstappen, houden de standaard energieleveranciers in een regio de meeste klanten, terwijl hun tarieven vaak hoger liggen.

 

Energieprijzen 2013: lichte daling

Verschillende grote energieleveranciers hebben bekendgemaakt dat de energieprijzen in 2013 licht zullen dalen. Dit komt voornamelijk doordat de prijs van aardgas verder omlaag is gegaan. Het loont echter nog steeds om over te stappen naar een andere leverancier.

Eneco en Essent

Eneco en Essent hebben aangegeven dat een gemiddeld huishouden 60 euro minder per jaar voor de energierekening gaat betalen, wat neerkomt op een besparing van 5 euro per maand. Eigenlijk zou de besparing op 80 euro per jaar uitkomen, maar omdat er door de overheid een hogere belasting op energie wordt geheven, daalt het voordeel naar de eerdergenoemde 60 euro per jaar.

Nuon

Nuon claimt een iets sterkere verlaging, namelijk van 90 euro. Maar ook hier moet nog de hogere energiebelasting over worden berekend, dus zal het bedrag rond de 65 euro komen te liggen. De besparingen van Eneco, Essent en Nuon zijn berekend aan de hand van een gemiddeld verbruik van 3500 kWh en gaan uit van een contract met een variabel tarief.

Vergelijken loont nog steeds

Eerder dit jaar bleek uit onderzoek van de Nederlandse Mededingingsautoriteit dat een Nederlands gezin 500 euro per jaar kan besparen op de energierekening. Juist de grote energieleveranciers zoals Nuon, Eneco en Essent hebben vaak relatief hoge tarieven. Daarom is het nog steeds een goed idee om over te stappen, omdat er dan meer dan 400 euro per jaar kan worden bespaard. Dat komt neer op een maandelijks bedrag dat ruim boven de 30 euro ligt.
U kunt hier energie vergelijken, om zo te bepalen welk bedrag u in 2012 of 2013 kan besparen op de energiekosten.

Atsma pleit voor meer blauwe energie

Staatssecretaris Atsma heeft er bij de EU voor gepleit om meer duurzame energie uit zee te halen. Hij doelt daarbij op het gebruik van golfslagenergie en blauwe energie, de naam voor de energie die vrijkomt bij de vermenging van zoet en zout water. Nederland heeft al enkele initiatieven opgestart om de zee meer te benutten voor energieopwekking. Enkele Zuid-Europese landen zijn ook met verschillende projecten bezig. Atsma hoopt dat andere Europese landen ook meer hun pijlen gaan richten op de zee.

De Europese Unie heeft besloten om 400 miljoen euro beschikbaar te stellen voor nieuwe maritieme energieprojecten. Het is de bedoeling dat bestaande processen worden verbeterd, zodat het rendement van golfslag- en blauwe energie wordt verhoogd.

Blauwe energie is de naam die wordt gegeven aan de osmose die plaatsvindt als zoet water in de zoute zee stroomt. In theorie zou Nederland meer dan 3.000 megawatt aan duurzame energie daarmee kunnen opwekken. Bij golfslagenergie wordt de wisselende hoogte van water benut om energie op te wekken. Deze technologie is op dit moment nog niet erg rendabel, maar wellicht dat dit door de subsidie kan worden verbeterd.

energieprijzen vergelijken

Eerste energiecontract waar moet ik op letten?

Op het moment dat jij de ouderlijke …

Elektrificeren van alles: de gevolgen

We leven in een tijd waarin het …

zakelijk energie vergelijken

20 tips energierekening verlagen

Dit is de eenvoudigste manier om …

5 fabels overstappen energie

Energie is een belangrijke kostenpost …

Hoe groen is groene stroom?

Het opwekken van stroom op duurzame …

14x bespaartips om energie te besparen

Alle kleine beetjes helpen en daarom …